Capgemini en Consumer Goods Forum rapporteren over impact digitalisering en uitputting natuurlijke hulpbronnen op consumentengoederensector

Publish date:

Het Future Value Chain programma heeft zich de afgelopen zeven jaar gericht op diepgaand onderzoek in en analyse van de consumentengoederenindustrie en detailhandel. Meer dan 200 leidinggevenden van toonaangevende bedrijven in de sector werken samen aan het programma1. Zij richten zich op de vraag op welke manier de industrie via samenwerkingsinitiatieven voordelen kan blijven leveren aan consumenten. Het Future Value Chain programma is opgezet vanwege de significante veranderingen die plaatsvinden in de samenleving, het consumentengedrag, de natuur en de technologie.

Twee belangrijke trends

“We hebben de twee belangrijkste trends, ‘Digital World’ en ‘Fight for Resources’, geïdentificeerd als trends die de komende vijf tot twintig jaar waarschijnlijk de grootste impact zullen hebben op de consumentengoederen-industrie en detailhandel. Digitalisering verandert de manier van leven en het aankoopgedrag van consumenten. Daarnaast zien we dat de globale vraag naar natuurlijke hulpbronnen zoals voedsel, water en energie snel toeneemt, met de mogelijkheid dat de vraag het aanbod in de komende tien jaar gaat overtreffen,” zegt Thomas Storck, Member of the Management Board, Merchandising & Multi Channel Retailing Officer, Galeria Kaufhof (a subsidiary of Metro Group), and Co-Chair of The Consumer Goods Forum’s Emerging Trends Steering Committee. “De industrie moet samenwerken om adequaat te kunnen reageren op deze trends en een actieplan ontwikkelen waarmee deze plannen realiteit worden.“

Radicale verandering in de komende tien jaar

“Dit is een historisch moment. Het gekozen traject van bureauonderzoek, online onderzoek, crowdsourcing en workshops, heeft geleid tot een goed uitgestippelde route die wij als industrie kunnen volgen en die ons verplicht  de aanbevelingen waar te maken. In de komende tien jaar zal een radicale verandering plaatsvinden in de manier waarop producten worden gezocht en aangeschaft. Het is een spannende tijd voor consumenten, zij hebben het voor het zeggen,”  aldus Peter Florenz, Corporate Vice President & Global Head of Governmental Relations and Public Affairs, Henkel AG & Co KGaA, en Co-Chair van The Consumer Goods Forum’s Emerging Trends Steering Committee.

Drie initiatieven

De uitgebreide samenwerking heeft geleid tot een selectie van drie initiatieven die de trends digitale wereld en de strijd om natuurlijke hulpbronnen duiden en wijzen op het belang van actie:

  • Consumer Engagement Protocol: dit initiatief is ontwikkeld om op een juiste manier om te gaan met de veranderingen in het digitale consumentengedrag. Het is onmiskenbaar dat bijvoorbeeld sociale media platforms, smartphones en consumentgegenereerde content  in potentie de macht hebben om gevestigde marktpartijen en hun merkwaarde  te ontwrichten. Tegelijkertijd biedt digitale communicatie geweldige mogelijkheden om op een transparante wijze de dialoog met consumenten aan te gaan, en om daarmee het vertrouwen in bedrijven te vergroten. Hierbij is echter duidelijk meer behoefte aan het verkleinen van risico’s rondom schending van privacy. Het is daarom noodzakelijk dat de industrie zichzelf proactief reguleert. Dit wordt door bedrijven in de consumentengoederenindustrie en detailhandel in toenemende mate erkend, maar is wereldwijd nog niet geregeld. Dit initiatief richt zich op het vaststellen van sectorbrede richtlijnen en protocollen voor digitale interacties met consumenten.
     
  • Next-Generation Product Identification: in de huidige situatie van snel groeiende online handel worden consumenten en bedrijven onvoldoende  voorzien van de digitale productinformatie die zij zoeken, bijvoorbeeld via de barcodes van producten . Unieke producten of productvarianten worden niet geïdentificeerd door barcodes als zij dezelfde productidentificatie dragen. Dit betekent dat  kleine variaties in producten niet op een accurate manier kunnen worden bijgevoegd. Het initiatief richt zich op het verbeteren van de toevoerketen van producten op het gebied van transparantie, efficiëntie en traceerbaarheid. Doel is om consumenten en de industrie daarbij accurate productinformatie te bieden door het gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden voor productinformatie. De huidige productbarcodes worden hierbij vervangen.
     
  • Sustainable Packaging Coalition: dit potentiële initiatief is ontwikkeld om een coalitie van bedrijven te vormen die niet-competitief samenwerken in de verbetering van de duurzaamheid van verpakkingen en verpakkingsmaterialen in verschillende fasen van de waardeketen. De focus van activiteiten zal worden gelegd op herdefiniëring, reductie en hergebruik.

 

Implementatie van innovatieve initiatieven

“De industrie is op een kritiek punt aanbeland en moet haar toekomst veiligstellen via de implementatie van deze innovatieve initiatieven. Succes is moeilijk meetbaar, maar we moeten ons richten op samenwerking en niet-competitieve oplossingen aandragen. Klanten zullen hierdoor worden beschermd en daarnaast zal een van de meest innovatieve en vooruitstrevende sectoren worden gecreëerd dankzij vitale componenten,”  zegt Sabine Ritter, Executive Vice President, Strategy, Industry Initiatives, Strategic Alliances at The Consumer Goods Forum. Vandaag kunnen we ook aankondigen dat de Management Board van The Consumer Goods Forum het actieplan heeft goedgekeurd en een stap vooruit wil maken via de voorgestelde initiatieven.”
 

De klant in het hart van ons denken

“Het Future Value Chain programma onderschrijft de ethos in onze sector waarin de klant in het hart van ons denken zit bij elke stap die we nemen, ongedacht in welke regio de aankoop wordt gedaan en of de aankoop past in het bredere ecosysteem,”  zegt Kees Jacobs, Principal Consultant in the Consumer Products and Retail Global Sector bij Capgemini. “De reeks rapporten zijn gemaakt door en voor de industrie.”

Perscontact:

Alexander Kühn                                                                                              
Capgemini                                                                                                     
 +31 6 224 85 221                                                                                                                                      
 alexander.kuhn@capgemini.com
 

Over Capgemini

Met meer dan 125.000 mensen in 44 landen is Capgemini een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2012 rapporteerde Capgemini Group wereldwijd een omzet van 10,3 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het mondiale leveringsmodel Rightshore®.
 
Meer informatie via www.nl.capgemini.com
 
Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini

persbericht_future_valu...

File size: 162,78 KB File type: PDF