Capgemini Consulting’s Global Trade Flow Index volgt de handel in goederen en diensten op kwartaalbasis, gebaseerd op een analyse van een aantal handels- en marktgerelateerde parameters. De data hiervoor worden geleverd door agentschappen uit de 23 landen met de hoogste handelsvolumes.

Deze analyse gaat dieper in op de nog steeds voortdurende invloed van de Japanse aardbeving en de tsunami op de wereldhandel in het tweede kwartaal van 2011. Handelsvolumes in Japan zelf gingen in deze periode met 2% achteruit, door een daling van de industriële productie met 6% (kwartaal-op-kwartaal). De ontwrichting van de industriële productie in het noorden van Japan, dat onderdelen produceert voor de elektronicasector, automobielindustrie en scheepsbouw, leidde tot een productiedaling in talloze sectoren en markten over de hele wereld. In de VS daalde de productie van het aantal auto’s in het tweede kwartaal van 2011 met 10% door een tekort aan specifieke elektronische onderdelen. Ook in Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk en Australië daalden de handelsvolumes kwartaal-op-kwartaal met twee tot drie procent als gevolg van een lagere industriële productie in Japan. China is, als grootexporteur van goederen, minder getroffen door de Japanse aardbeving. Dit land beleefde een kleine groei (+0,7%) in het tweede kwartaal van 2011 ten opzichte van het kwartaal ervoor.

Handelsvolumes in Europa daalden met 4% in het tweede kwartaal van 2011 door lagere exporten vanuit de landbouwsector, dat verliezen noteerde van €2,5 miljard per week, oplopend tot in totaal €20 miljard in het tweede kwartaal door de uitbraak van E.coli in mei 2011. De hardst geraakte markten zijn Nederland, België, Duitsland, Spanje en Portugal, waarbij Spanje economische verliezen leed ter waarde van €200 miljoen per week als gevolg van de inzakkende exporten. Tot de andere landen die sterk geraakt zijn door de uitbraak van E.coli behoren: Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk, Noorwegen, Polen, Groot-Brittannië en Zweden. Daar komt bij dat kleinere Europese landen zoals Oostenrijk en België kampen met een hoge werkloosheid en een schuldencrisis, terwijl grotere landen zoals Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje de druk van stijgende inflatie voelen. Dit had ook invloed op de handelsvolumes in Europa.

‘We hebben wereldwijd een aanzienlijke daling gezien in de handelsvolumes, waarbij fabrikanten wereldwijd nog steeds de effecten voelen van de aardbeving en de tsunami in Japan’, zegt Roy Lenders, Vice President Supply Chain Management van Capgemini Consulting. ‘Verder aangewakkerd door de E.coli crisis, de uitdagingen van de Europese schuldencrisis en de geopolitieke instabiliteit in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zijn de wereldwijde handelsvolumes in het tweede kwartaal van 2011 verder gedaald. We zien wel tekenen van herstel voor het derde kwartaal dankzij het feit dat Japan en zijn belangrijkste handelspartners uit het economisch dal klimmen.’

Vooruitkijkend naar het derde kwartaal van 2011, is de verwachting dat het niveau van de wereldhandel weer omhoog gaat onder invloed van de herstellende in- en export van Japan. Niettemin kan instabiliteit in Europa, in de naweeën van de E.coli uitbraak en de dreiging van de schuldencrisis, nog een serieus risico vormen voor de groei van de mondiale handelsvolumes. De effecten van de Arabische Lente op olieprijzen kan ook mogelijk impact hebben op de economische vooruitzichten, net als de fiscale onbalans in de Verenigde Staten die een risico vormt voor de stabiliteit van de wereldwijde financiële markten.

APPENDIXCapgemini Consulting Global Trade Flow Index (uittreksel van de ranglijst gebaseerd op de 12 belangrijkste handelslanden)

Country

RANK
Q2-2011

RANK
Q1-2011

Trade  Volume  Score
(A)

Q-o-Q Growth   Score (B)

Foreign Market   Score (C)

Domestic Market  Score (D)

Global Trade  Index Score*

United States

1

1

4.00

3.87

3.89

3.86

15.49

China

3

2

3.52

3.97

3.96

3.97

13.97

Germany

2

3

2.91

3.89

3.87

3.86

11.25

Japan

4

4

1.79

3.88

3.82

3.83

6.86

France

5

5

1.41

3.87

3.84

3.86

5.45

Netherlands

6

6

1.36

3.90

3.88

3.87

5.29

United Kingdom

7

7

1.19

3.84

3.88

3.86

4.60

Korea

9

8

1.16

3.93

3.95

3.89

4.56

Italy

8

9

1.17

3.87

3.85

3.85

4.52

Belgium

10

10

1.02

3.88

3.86

3.87

3.93

Russian Federation

12

11

0.95

3.95

3.95

4.00

3.75

Canada

11

12

0.96

3.86

3.82

3.88

3.71

Copyright© 2011 Capgemini- All rights reserved
Noot: Global Trade Index Score = A x (gemiddelde van (B,C,D))

*Over de Capgemini Consulting Global Trade Flow Index De Capgemini Consulting Global Trade Flow Index wordt berekend op basis van gegevens uit de 23 landen met de hoogste handelsvolumes, waarbij veranderingen in de concurrentiepositie per land worden geanalyseerd. De cijfers over het tweede kwartaal van 2011 zijn gebaseerd op schattingen (meer uitleg over methodologie hier onder) vooruitlopend op de beschikbaarheid van de officiële gegevens uit de 23 landen in september 2011. Cijfers uit het eerste kwartaal van 2011 zijn wel gebaseerd op officiële cijfers.

De Index volgt de handel per kwartaal, gebaseerd op analyses van Capgemini Consulting zelf en van de marktgerelateerde parameters afkomstig van nationale planbureaus. Deze analyse is gemaakt door de LOGEST-formule toe te passen op historische handelsgegevens, BNP en binnenlandse en buitenlandse marktdata. Hierdoor kunnen afwijkingen optreden tussen geschatte en werkelijke data van 3 tot 6 procent, nog binnen de standaard tolerantieniveaus (10 procent).

De index wordt ieder kwartaal gepubliceerd en bijgewerkt, om ontwikkelingen in de wereldhandelsstromen weer te geven. De laatste editie van de Index beslaat de periode van april tot en met juni 2011. Voor elk land volgt de Index vier sub-indicatoren:

  • Totale handel, inclusief import en export
  • Kwartaal-op-kwartaal groei van de handel
  • Buitenlandse markten voor goederen die in een land worden geproduceerd
  • Binnenlandse markt

De Capgemini Consulting Global Trade Flow Index wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Holland International Distribution Council (HIDC)
  • Global Supply Chain Council in China and India
  • Supply Chain Movement
  • Council of Supply Chain Management Professionals’ (CSCMP) Supply Chain Quarterly

Het volledige rapport is beschikbaar via: www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/global-trade-flow-index-q2-2011/