Capgemini Consulting heeft de cijfers bekendgemaakt van de vierde editie van de Global Trade Flow Index. Deze index houdt van kwartaal tot kwartaal de wereldhandelsgegevens bij en is gebaseerd op actuele data met betrekking tot de import en export van goederen en diensten afkomstig van planbureaus uit de 23 best presterende landen. Uit het rapport blijkt dat de handelsvolumes in het tweede kwartaal van 2010 verder groeiden met 3,6 procent, ten opzichte van een groei van 5 procent in het kwartaal ervoor. Sterkste groeier is China, met een groei van 19 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2010. Hiermee neemt China de eerste plaats over van de Verenigde Staten als het land met wereldwijd de hoogste handelsvolumes. Uit het onderzoek blijkt voorzichtig optimisme over het herstel van de wereldhandel, waarbij wel enige bezorgdheid is over de impact van het wegvallen van stimuleringsmaatregelen in het derde en vierde kwartaal van 2010.

Het vertrouwen van het rapport in het tweede kwartaal van 2010 is gebaseerd op de aantrekkende handel in ruwe grondstoffen, met name door de vraag in de Asia-Pacific regio. Daarnaast is dit vertrouwen gebaseerd op de export van productiegoederen vanuit Duitsland en Mexico. China blijft de gemiddelde wereldwijde groeipercentages overtreffen met een groei van 19 procent in het tweede kwartaal van 2010 ten opzichte van een kwartaal eerder, door een stevige binnenlandse consumptie en een fors herstel van de industriële productie. De export van Australië steeg met 20 procent in het tweede kwartaal van 2010 dankzij een herstel van de vraag naar ruwe grondstoffen, met name ijzer en kolen. Daartegenover staat een vertragende economische groei in de Verenigde Staten in het tweede kwartaal van dit jaar ten opzichte van het eerste kwartaal (de groei van het BNP daalde van 1,2 procent in het eerste kwartaal naar 0,9  in het eerste kwartaal van 2010). Terwijl het handelvolume van de Verenigde Staten steeg  (+5,2 in het tweede kwartaal van 2010), blijft de import de export overtreffen, waardoor een aanzienlijk handelstekort is ontstaan van USD 49 miljard in juni 2010.

Naast de toegenomen handel in ruwe grondstoffen, zorgde ook de aantrekkende export van productiegoederen ervoor dat het handelsvolume in het tweede kwartaal toenam. Mexico’s export steeg met 5,3 procent door de verkoop van auto-onderdelen aan de Verenigde Staten. Duitsland bleef het relatief goed doen in de Eurozone, met een groei van de handel met 9,4 procent, vooral gesteund door exporten naar met name Azië (auto’s, machines voor fabrieken, chemische producten) en door de lagere waarde van de euro.

Voorgaande edities van de Global Trade Flow Index beschreven de overeenkomsten tussen de zogenoemde BRIC-landen, maar in deze laatste editie vertonen de handelsstromen in deze economieën opvallende verschillen. Brazilië vertoonde een aanhoudende groei in het tweede kwartaal van 2010 (+7,8 procent) door een stabiele exportgroei van zowel de agrarische als de dienstensector. Daartegenover staat dat zowel India als Rusland hun  handelsvolumes zagen krimpen. Import- en exportgroei nam in India met 1,4 procent af in het tweede kwartaal van 2010 ten opzicht van het kwartaal ervoor. Ook de binnenlandse consumptie daalde in deze periode met vijf procent.  Rusland zag de groei van de handelsvolumes in het tweede kwartaal van 2010 afzwakken met vier procent door lagere prijzen voor olie en grondstoffen.

Capgemini Consulting verwacht dat de wereldhandel in het derde kwartaal van 2010 een gematigde groei zal laten zien. Maar er zijn verschillende risico’s verbonden aan de vooruitzichten op de korte termijn. Alle ogen zullen worden gericht op het monetaire en fiscale beleid en de vraag of het afschaffen van de stimuleringsmaatregelen de groei zal afremmen. We hebben nu een toename van de handelsvolumes gezien, waarbij inventarissen van productiegoederen opnieuw worden aangevuld en de export wordt aangewakkerd. Het is echter niet duidelijk of dit een tijdelijk of een duurzaam herstel is. De werkloosheid blijft immers hoog en ook de euro blijft zwak. Dit onderstreept de zorgen die bestaan over de verstoorde handelsbalans in de Eurozone’, aldus Roy Lenders, Vice President Supply Chain Management bij Capgemini Consulting.

APPENDIX Capgemini Consulting Global Trade Flow Index (uittreksel van de ranglijst gebaseerd op de 13 belangrijkste landen)

Country RANK Q2-2010 RANK Q1-2010 Trade  Volume  Score (A) Q-o-Q Growth Score (B) Foreign Market Score (C) Domestic Market Score (D) Global Trade Index Score*
China 1 2 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
United States 2 1 3.77 3.53 3.36 3.66 13.27
Germany 3 3 2.62 3.33 3.56 3.69 9.24
Japan 4 4 1.68 3.32 3.43 3.60 5.78
France 5 5 1.26 3.25 3.37 3.67 4.33
Netherlands 6 6 1.24 3.35 3.38 3.73 4.32
South Korea 7 9 1.05 3.57 3.51 3.73 3.80
United Kingdom 8 7 1.07 3.35 3.32 3.70 3.68
Italy 9 8 1.04 3.35 3.45 3.65 3.62
Canada 10 11 0.92 3.53 3.29 3.67 3.21
Belgium 11 10 0.90 3.25 3.39 3.63 3.09
Mexico 12 14 0.70 3.56 3.43 3.71 2.50
Russian Federation 13 12 0.72 3.22 3.44 3.45 2.43

Copyright©2010 Capgemini- All rights reserved
Note:  Global Trade Index Score = A x (average of (B,C,D))