Capgemini Consulting heeft vandaag de cijfers bekendgemaakt van de laatste editie van de Global Trade Flow Index*. Uit de analyse blijkt dat de handelsstromen in het vierde kwartaal van 2010 verder zijn aangedikt met 2,5%. Dit is een iets lager tempo dan in het derde kwartaal van 2010 waarin nog een groei van 4,67 procent werd geregistreerd. De oorzaken zijn de dreigende schuldencrisis in de EU en de inflatie in de ontwikkelende economieën. Het rapport belicht ook het goede herstel van de export vanuit de Verenigde Staten in het vierde kwartaal van 2010. De export groeide met 2% ten opzichte van het kwartaal ervoor, dankzij een zwakkere dollar in combinatie met een herstellende wereldeconomie. Tegelijkertijd nam de groei van de Chinese export van goederen en diensten in het laatste kwartaal van 2010 met 2,9% af ten opzichte van het derde kwartaal, waardoor de Verenigde Staten weer de eerste plaats van China heeft overgenomen als land met de hoogste handelsvolumes.

Capgemini Consulting’s Global Trade Flow Index volgt de handel in goederen en diensten op kwartaalbasis, gebaseerd op een analyse van een aantal handels- en marktgerelateerde parameters. De data hiervoor worden geleverd door agentschappen uit de 23 landen met de hoogste handelsvolumes. Deze editie van het rapport belicht de stabiliteit in de wereldwijde handelsvolumes in het vierde kwartaal van 2010 door de monetaire beperkingen die in de grootste economieën gelden, hoewel het risico op inflatie in veel markten nog steeds actueel is.

Uit het rapport blijkt verder dat de groei in de BRIC-landen aan het vertragen is, waarbij de dreiging van inflatie steeds serieuzer wordt; vooral in China en India. In China heeft een stringenter monetair beleid en een dip in het dienstenvolume geleid tot het verlies van de eerste plek op de lijst van landen met de hoogste handelsvolumes, waarbij de focus van de markt verschuift van exportgedreven groei naar het produceren van consumentengoederen.

Daarnaast groeide het Russische BNP in een gematigd tempo, waarbij de investeringen en de export van goederen en diensten met 6% groeide in het vierde kwartaal ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit gebeurde vooral onder invloed van de toenemende vraag naar energie en ruwe grondstoffen. In Brazilië steeg het handelsvolume met 9% in het vierde kwartaal. Het land is evenwel voor meer dan een derde afhankelijk van handel met de VS. Elke verandering in het handelsbeleid of de economische omstandigheden in de VS kunnen dan ook een behoorlijke impact hebben op toekomstige groei in Brazilië. In India steeg de export van goederen en diensten met 8,7% ten opzichte van het derde kwartaal in 2010, onder invloed van stimuleringsmaatregelen van de overheid. Hierdoor beginnen productie, de dienstensector en de landbouw zich te herstellen.

In de Eurozone presteert Duitsland bovengemiddeld goed, dankzij een gunstige arbeidsmarkt, een geringe inflatie en een sterk consumentenvertrouwen. Dit ondanks een daling van de handelsvolumes in het vierde kwartaal van 2010 met 2% door een competitieve devaluatie in exportmarkten zoals Nederland en Frankrijk. Nederland presteerde ook sterk met een toename van de totale handelsvolumes met 3 % in het vierde kwartaal van 2010. Over het algemeen zorgen betere arbeidsmarktcondities, een getemperde inflatie en een toegenomen consumentenvertrouwen voor een herstel van handelsvolumes in Europa.

“Door bezuinigingsmaatregelen van de overheid in een aantal grote wereldeconomieën zie je dat de handelsstromen in Europa en de Verenigde Staten weer aantrekken”, zegt Roy Lenders, Vice President Supply Chain Management van Capgemini Consulting. “De stijgende inflatie geeft tegelijkertijd reden tot zorg over de groeiniveaus in de BRIC-landen. Als ze de groei willen vasthouden zullen deze opkomende markten heel zorgvuldig de complexe afweging moeten maken tussen robuuste groei en de stijgende inflatie.”

APPENDIXCapgemini Consulting Global Trade Flow Index (uittreksel van de ranglijst gebaseerd op de 13 belangrijkste handelslanden)

Country

RANK

Q4-2010

RANK

Q3-2010

Trade Volume Score

(A)

Q-o-Q Growth Score (B)

Foreign Market Score (C)

Domestic Market Score (D)

Global Trade Index Score*

United States

1

2

4.00

3.67

3.75

3.86

15.04

China

2

1

3.91

3.65

3.57

4.00

14.61

Germany

3

3

2.80

3.59

3.61

3.89

10.37

Japan

4

4

1.78

3.73

3.70

3.84

6.70

Netherlands

5

6

1.33

3.69

3.63

3.97

5.01

France

6

5

1.33

3.56

3.62

3.87

4.91

Korea

7

9

1.15

4.00

3.99

3.88

4.55

United Kingdom

8

7

1.11

3.47

3.71

3.88

4.10

Italy

9

8

1.10

3.56

3.58

3.85

4.03

Canada

10

11

0.97

3.74

3.68

3.86

3.64

Belgium

11

10

0.96

3.64

3.65

3.91

3.58

Russian Federation

12

12

0.79

3.63

3.91

3.83

2.99

Mexico

13

13

0.75

3.73

3.74

3.93

2.84

Copyright©2010 Capgemini- All rights reserved
Noot: Global Trade Index Score = A x (gemiddelde van (B,C,D))

Over de Capgemini Consulting Global Trade Flow Index

De Capgemini Consulting Global Trade Flow Index wordt berekend op basis van gegevens uit de 23 landen met de hoogste handelsvolumes, waarbij veranderingen in de concurrentiepositie per land worden geanalyseerd. Deze laatste editie van het rapport gebruikt een nieuwe methodologie, waardoor cijfers uit het vierde kwartaal zijn gebaseerd op schattingen en cijfers uit het derde kwartaal op officiële cijfers. Hierdoor lopen deze cijfers vooruit op de officiële publicatie van de cijfers van de 24 landen in maart 2011.

De Index volgt de handel per kwartaal, gebaseerd op analyses van Capgemini Consulting zelf en van de marktgerelateerde parameters afkomstig van nationale planbureaus. Deze analyse is gemaakt door de LOGEST-formule toe te passen op historische handelsgegevens, BNP en binnenlandse en buitenlandse marktdata.

De index wordt ieder kwartaal gepubliceerd en bijgewerkt, om ontwikkelingen in de wereldhandelsstromen weer te geven. De laatste editie van de Index beslaat de periode van oktober tot en met december 2010. Voor elk land volgt de Index vier sub-indicatoren:

  • Totale handel, inclusief import en export
  • Kwartaal-op-kwartaal groei van de handel
  • Buitenlandse markten voor goederen die in een land worden geproduceerd
  • Binnenlandse markt

De Capgemini Consulting Global Trade Flow Index wordt mede mogelijk gemaakt door:

  • Holland International Distribution Council (HIDC)
  • Global Supply Chain Council in China and India
  • Supply Chain Movement
  • Council of Supply Chain Management Professionals’ (CSCMP) Supply Chain Quarterly

Het volledige rapport is beschikbaar via:

http://www.capgemini.com/insights-and-re sources/by-publication/global-trade-flow -index-q4-2010/