Op donderdag 24 juni organiseert KMVB in samenwerking met Capgemini Consulting de Best Practice Award 2010 voor bestuurders, managers en beleidsmakers in zorg, welzijn, wonen en overheid.

17 best practices uit zorg en welzijn zullen in Utrecht hun initiatieven tonen. Een jury bestaande uit uit experts vanuit de verschillende branches en –koepelorganisaties beoordeelt deze op relevantie, aantoonbare effectiviteit en overdraagbaarheid naar de diverse sectoren.

Deelnemers uit de verschillende sectoren maken op de dag kennis met de initiatieven die tijdens verschillende workshops worden gepresenteerd rondom vragen als wat is de achterliggende uitdaging, wat is de doelstelling van het initiatief, wat waren de kritieke succesfactoren, welke aanpak werd gehanteerd en wat zijn concrete resultaten?

Aan het eind van de dag zal de prijs worden uitgereikt aan die organisatie die het meest veelbelovende initiatief laat zien.

Ook Capgemini Consulting is genomineerd voor een best practice award. In samenwerking met Ciro (een expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen), heeft Capgemini Consulting een businessplan opgesteld voor de oprichting van een zelfstandig expertisecentrum Ciro+. Dit vernieuwende concept omhelst naast patiëntgerichte ook expertise- en marktgerichte functies waarmee het optimale mogelijkheden biedt voor zorginnovatie.

Kijk voor meer informatie over het evenement op de website www.bestbestpractices.nl