Het optimaal benutten van data, waaronder persoonsgegevens, is voor steeds meer bedrijven van groot belang om concurrerend te blijven. De nieuwe privacywetgeving omvat alles wat herleidbaar is naar het individu: adressen, geboortedata, maar ook specifieke voorkeuren voor eten en drinken of recente aankopen. De huidige Europese privacyrichtlijn zal worden vervangen door een verordening, wat betekent dat alle lidstaten de wetgeving op een uniforme manier moeten implementeren. Belangrijk gevolg van de nieuwe wetgeving is dat de Europese toezichthouders (in Nederland het College Bescherming Persoonsgegevens) de bevoegdheid krijgen om boetes tot wel 5% van de omzet op te leggen aan bedrijven die persoonsgegevens onjuist verwerken.

Albert Holl, Privacy expert bij Capgemini Consulting, zegt over de nieuwe wetgeving: “De implementatie van de nieuwe wetgeving vraagt om een goed doordachte aanpak. Het is van groot belang dat bedrijven tijdig starten met de voorbereidingen, omdat zij niet alleen op IT-technisch vlak aanpassingen moeten maken, maar ook op juridisch, organisatorisch en commercieel vlak. Uit ervaring weten wij dat de volledige implementatie een doorlooptijd heeft van tenminste twee jaar. Capgemini Consulting heeft de Privacy Readiness Quickscan ontwikkeld om bedrijven meer inzicht te geven over wat er op hen afkomt in de nieuwe wetgeving. De scan biedt handvatten voor een pragmatische aanpak van het implementatieproces.”

De uitkomsten van de Privacy Readiness Scan worden samengevat in een rapport en op verzoek mondeling toegelicht. Kijk hier voor meer informatie.