De hoofdconclusies zijn:

  • De rol van internet tijdens het aankoopproces van een voertuig wordt steeds belangrijker, waarbij minder mensen een showroom bezoeken tot zeer dicht bij het daadwerkelijke moment van aanschaf. Het gebruik van het web voor het doen van research en de aankoop neemt toe, waarbij het percentage consumenten dat zich online oriënteert nu 94% bedraagt. Dit wordt deels veroorzaakt door snel toenemend gebruik van internet in ontwikkelende landen.
  • Social media is invloedrijker geworden. 71% van de respondenten zegt dat ze eerder geneigd zijn een auto te kopen als er positieve commentaren zijn te vinden op social media platforms.
  • De belangstelling van consumenten voor groene voertuigen blijft groeien, terwijl elektrische auto’s steeds verder in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. 44% van de consumenten (tegenover 41% in 2009) zegt over een zuinige auto te beschikken of over een auto die gebruik maakt van alternatieve brandstoffen. 39% van de ondervraagde consumenten heeft het voornemen om een groene auto te kopen (2009: 30%).
  • Merkentrouw neemt af. 61% van de consumenten is van plan om hetzelfde merk auto te leasen of te kopen waarin ze nu rijden, tegenover 65% in 2010.
  • De toenemende belangstelling voor alternatieve vormen van aanschaf laat zien dat er een verschuiving plaatsvindt van producten naar diensten. Consumenten laten het traditionele eigendom van een auto links liggen ten gunste van alternatieve vormen van eigendom waarbij voor het gebruik per tijdseenheid wordt afgerekend. Bijna 40% van de respondenten neemt alternatieven zoals autodelen in overweging, tegenover 35% in 2010.

Meer informatie over Cars Online en het volledige rapport kunt u downloaden via:
www.capgemini.com/carsonline