De vernieuwde ITIL® v3 trainingen bestaan uit een combinatie van klassikale groepstraining, e-learning en zelfstudie. Zo blijft het aantal contactdagen beperkt, zonder daarbij in te leveren op kwaliteit. Drie weken voor de eerste klassikale trainingsdag krijgt de cursist toegang tot de e-learning module, die hij kan volgen op het moment dat het uitkomt. Daarna volgt de klassikale training en twee weken later het ITIL-examen.

Volgens Leo Demont, manager Marketing en Sales van Capgemini Academy, sluit dit versnelde traject veel beter aan op de wensen van cursisten en hun managers. ‘Een medewerker twintig dagen moeten missen voor een ITIL Service Expert-certificering, zoals nu het geval is, schrikt de meeste managers af. Dit legt een te groot beslag op de inzet van de medewerker. Deze manier van certificeren is veel sneller en eenvoudiger, omdat de kandidaat zelf zijn tijd kan indelen en thuis met de modules aan de slag kan; op de achtergrond bijgestaan door een coach.’