Ten grondslag aan dit initiatief lag de vraag ‘Wat is voor een organisatie als Capgemini de beste manier om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij?’ Een team van Young Professionals kwam tot de conclusie dat het antwoord hierop was ‘het gebruikmaken van de eigen expertise en competenties, om efficiënt een zo groot mogelijke bijdrage te kunnen realiseren’. Zo ontstond het idee voor Business Analyse bij een non-profit organisatie (NGO), afgekort: B@NGO.

In een periode van 10 weken zullen organisatieprocessen bij het Rode Kruis in Utrecht in kaart gebracht worden door Young Professionals, om daarmee de continuïteit te vergroten bij een organisatie die grotendeels steunt op vrijwilligers. Daarbij wordt er ook gekeken of er processen efficiënter gemaakt kunnen worden, zodat het Rode Kruis meer werk kan doen.

Voor de Young Professionals is dit deels nog een leertraject. Daarom zullen ook meer ervaren consultants van Capgemini bij het traject betrokken zijn. Zowel Young Professionals als senior consultants zijn erg enthousiast over het traject; zo zei een van de Young Professionals tijdens het kick-off event: ‘het meest waardevol is dat je concreet iets kan betekenen voor het Rode Kruis, wat echt het verschil gaat maken’. Ook door het Rode Kruis Utrecht werd het initiatief voor de samenwerking enthousiast ontvangen. Annemaaike Gijsen van het Rode Kruis Utrecht zegt hierover: ‘Het is enorm inspirerend om deze jonge professionals aan het werk te zien. Daarnaast gaan wij nog jarenlang plezier hebben van de procesverbeteringen die zij met ons gaan realiseren.’

Begin juli 2012 zullen de resultaten aan het Rode Kruis Utrecht gepresenteerd worden. Kort daarna zal bekend gemaakt worden of dit traject, dat voor nu als pilot is opgezet, verder uitgebreid zal worden naar nieuwe samenwerkingen met andere NGO’s.