Het onderzoek, Cracking the Data Conundrum: How Successfull Companies Make Big Data Operational [2], focust zich op de vraag wat het potentiële succes van big data belemmert, aangezien bedrijven de mogelijkheden wel degelijk erkennen en ook investeren in big data. In het onderzoek komen een aantal belangrijke succesfactoren naar voren:

  • Big data moet duidelijk worden ingebed in de organisatorische structuur – de bedrijven uit het onderzoek die beschikken over een zelfstandige analytics afdeling met eigen omzetdoelstellingen hebben tweeënhalf keer zoveel kans om succesvolle big data projecten te realiseren als bedrijven waarbij big data projecten verspreid door het bedrijf of ad-hoc worden geïmplementeerd.
  • Bedrijven moeten beschikken over een helder stappenplan en criteria voor use-case selectie – de bedrijven die over een duidelijk stappenplan beschikken hebben meer kans op succes dan de bedrijven waarbij dit ontbreekt (51% versus 22%).  Hetzelfde geldt voor het opstellen van heldere use-case selectiecriteria.
  • Big data initiatieven moeten vanuit het management worden ondersteund – de bedrijven die een duidelijke dedicated senior medewerker voor big data hebben benoemd, zoals een Chief Data Officer, zijn succesvoller omdat de inspanningen op het gebied van big data zijn verzekerd van de nodige sturing en ondersteuning vanuit het management.

Verder biedt het rapport een aantal handvatten voor bedrijven zodat zij meer waarde uit big data kunnen halen. Zo moeten zij ondermeer specifieke vaardigheden en technologie in huis hebben om big data te verwerken. Ook blijkt een iteratieve aanpak het meest succes op te leveren: organisaties leveren dan eerst een basic versie die vervolgens via verschillende iteratieslagen kan worden uitgebouwd tot een meer geavanceerd model. Daarnaast brengt het werken met big data een aantal veiligheid- en privacyrisico’s met zich mee die een extra inspanning behoeven om onder controle te houden.

Het volledige rapport is hier in te zien.