Capgemini Consulting heeft de vierde editie gepubliceerd van het Transportation Management Report. Het rapport geeft een overzicht van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van transportmanagementprocessen en -software.

Het eerste deel van het rapport richt zich op de uitdagingen waarmee de transportmarkt te maken heeft in het huidige economische klimaat en op mogelijke oplossingen. De auteurs van het rapport hebben hiervoor informatie verwerkt uit diverse Europese landen, zoals Nederland, België, Spanje, Zweden, Groot-Brittannië en Duitsland. Aan de hand van bestaande cases wordt beschreven welke bijdrage transportmanagement kan leveren aan zaken als operational excellence, kostenreductie en het minimaliseren van de impact op het milieu.

Het tweede gedeelte biedt inzichten in de mogelijkheden van de nieuwste technologie, ter ondersteuning van veranderende eisen in de markt. Dit gebeurt aan de hand van een overzicht van beschikbare Transportmanagementsystemen (TMS), gebaseerd op een onderzoek onder de 28 meest vooraanstaande leveranciers in Europa en Noord-Amerika. Hieruit blijkt dat de transportmarkt steeds vaker op zoek is naar internetoplossingen waar bedrijven kunnen betalen naar gebruik, in plaats van meer traditionele licentiemodellen voor software die op locatie wordt gebruikt. Naar verwachting zal het gebruik van Software-as-a-Service applicaties en samenwerking via gedeelde netwerken verder groeien.

Tegen de achtergrond van de economische neergang, geven de respondenten aan dat het behouden van een sterke klantfocus en het minimaliseren van distributiekosten belangrijke prioriteiten zijn voor de transportmarkt. Slinkende volumes vragen om een andere distributieopzet, waarbij de aandacht voor de wensen van de klanten onverminderd hoog moet blijven. Het rapport laat zien dat kostenreductie in logistiek op verschillende manieren kan worden gerealiseerd, zoals het centraliseren van de logistieke planning en uitvoering, beter gemanagede en meer verregaande vormen van outsourcing, het toepassen en optimaliseren van slimmere technologie en het heronderhandelen van contracten met 3PLs (Third Party Logistics).

Naast kostenbesparingen, geeft het rapport ook aan hoe de service aan klanten kan worden verbeterd, op welke manier bedrijven kunnen voldoen aan regelgeving op het gebied van veiligheid en hoe tot een geringere CO2-voetafdruk te komen. Verder laat het rapport aan de hand van een best practice zien hoe een gefaseerde en incrementele aanpak werkt bij de introductie van een transportmanagementsysteem. Logistieke specialisten gebruiken een migratiestrategie die niet alleen bedrijfs- en technologische risico’s beperkt, maar ook rekening houdt met de huidige beperkingen op het vlak van investeringsbudgetten en cash flow/ROI.

Het tweede deel van het rapport geeft structuur aan de diverse en steeds veranderende leverancierszijde van de markt voor TMS-oplossingen. Dit gebeurt niet alleen door een overzicht te geven van leveranciers, maar ook door de verschillen uit te leggen tussen oplossingen die allemaal als “TMS” op de markt worden gebracht, maar in werkelijkheid andere functionaliteit bieden en gericht zijn op verschillende typen gebruikers en op het oplossen van andere problemen. De belangrijkste ontwikkelingen voor deze markt in de komende jaren zijn een verdere integratie van supply chain-technologie, van functionaliteit ter ondersteuning van duurzaamheidsinitiatieven en alternatieve manieren om technologie in te zetten, zoals “Software as a Service” (SaaS). Hoewel met name kleinere bedrijven interesse hebben voor de voordelen hiervan, zoals een lagere voorinvestering en betalen naar gebruik, zullen ook grotere ondernemingen veel belangstelling hebben voor dit nieuwe bedrijfsmodel van de supply chain-softwareleveranciers.

Erik van Dort, vice president supply chain management bij Capgemini Consulting en co-auteur van het rapport zegt: ‘Bedrijven hebben de mogelijkheid om het enorme potentieel van moderne TMS-oplossingen nog veel beter te benutten. Vooral expediteurs en logistieke dienstverleners kunnen allebei profiteren van de verbeterde functionaliteit in standaardsoftwarepakketten voor transportmanagement. Maar dan moeten ze wel vastbesloten zijn om te voldoen aan kritische succesfactoren, zoals het verbeteren van de datakwaliteit en het intensiever samenwerken met business partners, zodat ze de best mogelijke resultaten kunnen realiseren.’

U kunt het rapport downloaden via: http://www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/transportation-management-report-2011/