De benchmark identificeert potentiële bezuinigingsmogelijkheden. Ook biedt de benchmark vergelijkingsinformatie voor onder meer organisatie- inrichtings- en beloningsvraagstukken. Vanaf 2010 hebben 27 gemeenten deelgenomen aan de Benchmark Beloning & Formatie. De benchmark is opgenomen in de benchmarkgids van het KING (www.waarstaatjegemeente.nl). In december 2010 is de benchmark geëvalueerd met de deelnemers en op basis hiervan zijn er aanvullingen gemaakt in de versie 2011.

Aanpak

De aanpak van Capgemini Consulting:

  1. Deelnemende gemeenten vullen de benchmark vragenlijst in, bestaande uit een excelsheet en een internet survey. De benchmark vragenlijst vraagt een relatief beperkte inspanning van de deelnemende gemeente.
  2. Capgemini Consulting vergelijkt de informatie met andere gemeenten op basis van een aantal kengetallen en stelt een benchmark rapport op.
  3. Het benchmark rapport wordt gepresenteerd aan het MT van de gemeente. Tevens biedt Capgemini Consulting de mogelijkheid om nadere analyses te verrichten, bijvoorbeeld het gericht analyseren van de formatie op basis van gemeentespecifieke (kwalitatieve) informatie en / of het aanbrengen van concrete verbeteringen, onder meer door middel van procesoptimalisatie (Be Lean).

Deelnemen

De kosten voor de benchmarkrapportage zijn € 2.450,- exclusief BTW. Dit is inclusief de mogelijkheid van een presentatie bij uw gemeenten waarin de specifieke resultaten van de benchmark worden toegelicht. Ook kan de gemeenten deelnemen aan een terugkoppelbijeenkomst met andere deelnemende gemeenten.

Informatie

Gemeenten die meer informatie willen over de benchmark, kunnen een e-mail sturen naar: bert.berghuis@capgemini.com of bonica.zijlstra@capgemini.com.