“Azië Pacific zet de enorme vermogensgroei voort en er zijn geen aanwijzingen dat deze groei op korte termijn zal worden geremd,” zegt Barend Janssens, hoofd RBC Wealth Management Azië. “Ondanks enkele economische problemen in de afgelopen periode, verwachten wij dat de regio het voortouw neemt in de vermogensgroei wereldwijd. Dit biedt de vermogensbeheerders die kunnen voldoen aan de groeiende verwachtingen van de miljonairs in de regio veel kansen.”

Eerder bleek uit het World Wealth Report 2015 al dat Azië Pacific Noord-Amerika voorbij is gestreefd als regio met het grootste aantal miljonairs (4,69 miljoen versus 4,68 miljoen) en dat Azië Pacific aan het einde van het jaar naar verwachting ook de meest vermogende regio zal zijn. Een groot deel van deze groei is afkomstig van de snel groeiende economieën van China, India, Indonesië en Thailand. China en India zijn met name verantwoordelijk voor de vermogensgroei die de afgelopen jaren is neergezet en deze landen zullen naar verwachting de belangrijkste aanjagers blijven voor de groei van het aantal miljonairs en hun vermogen, zowel in de regio als wereldwijd. De miljonairs in beide landen bezitten bijna 10 procent van het totale vermogen van HNWI’s ter wereld en zijn samen verantwoordelijk voor een wereldwijde stijging van nieuwe vermogens van 17 procent sinds 2006 (een totale groei van US$ 3,2 biljoen in deze periode).

China zag het aantal miljonairs in 2014 stijgen met 17,5 procent naar 890.000, terwijl hun vermogen groeide met 19,3 procent naar US$ 4,5 biljoen. India heeft zowel in de regio als wereldwijd de hoogste groeipercentages genoteerd, zowel in het aantal miljonairs (+26,3% naar 198.000) als hun vermogen (+28,2% naar US$ 785 miljard).

In volwassen markten zoals Japan, Australië, Nieuw Zeeland, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Maleisië en Zuid-Korea groeide het vermogen van miljonairs met zeven procent in 2014. De komende jaren zal dit naar verwachting met 8,9 procent stijgen waardoor in 2017 een vermogen van US$ 12 biljoen zal worden bereikt. Singapore noteerde relatief lage groeipercentages (+2,2% aantal miljonairs en +3,9% vermogen). In Hong Kong groeiden het aantal miljonairs en hun vermogen daarentegen bovengemiddeld (met respectievelijk 11,2% en 13,1%).

Uit het rapport blijkt verder dat de ultra rijken (miljonairs met een vermogen van meer dan US$ 30 miljoen in investeerbare middelen) slechts één procent van de totale populatie miljonairs in de regio vormen, maar dat zij wel meer dan een kwart van het totale vermogen in deze regio bezitten.

Cash en krediet spelen prominente rol in investeringsportfolio’s van HNWI’s
Cash blijkt de grootste component (23,1%) in de investeringsportfolio’s van miljonairs in Azië Pacific (met uitzondering van Japan [2]), gevolgd door aandelen (22,8%) en vastgoed (21,4%). Vastgoed was afgelopen jaar nog de meest populaire investeringscategorie. Met deze verdeling wijkt de regio af van de miljonairs in de rest van de wereld [3]  waar een duidelijke voorkeur is voor aandelen (27,9%) boven cash (23,3%) en vastgoed (18,2%). Opvallend is dat de Japanse miljonairs een sterk verminderde interesse hebben in cash in hun investeringsportfolio’s (daling van 43,8% in 2014 naar 37,1% in 2015). In 2015 investeerden zij meer in aandelen (van 20,7% in 2014 naar 26,3% in 2015).

Verder is opvallend dat  miljonairs wereldwijd aangeven primair in cash te investeren om hun levenswijze te kunnen handhaven en financiële zekerheid te hebben in het geval dat marktvolatiliteit plaatsvindt,  terwijl de miljonairs in Azië Pacific, behalve in Japan,  cash gebruiken voor investeringen in financiële kansen die zich onvoorzien voordoen en investeringen in vastgoed.

Ook blijkt uit het rapport dat krediet belangrijk is voor de HNWI’s in Azië Pacific (met uitzondering van Japan); meer dan een kwart (25,5%) van de middelen wordt met krediet gefinancierd, versus 18,2 procent wereldwijd. Hierdoor hechten de miljonairs in de regio sterker (58,7%) aan het vermogen om krediet te verlenen bij hun keuze voor een vermogensbeheerder in vergelijking met de rest van de wereld (34,9%).

“In vergelijking met de miljonairs in de rest van wereld, hebben de vermogende individuen in Azië Pacific een grotere focus op het investeren in cash en krediet en bovendien een andere motivatie,” zegt Andrew Lees, Global Sales Officer van Capgemini Financial Services. “Vermogensbeheerder en firma’s in de regio kunnen hun werkzaamheden hierop afstemmen en op maat gemaakte mogelijkheden bieden, als onderdeel van het bredere takenpakket van de vermogensbeheerder.”

Ondanks een daling in internationale investeringsdoelen (van 43,4% in 2014 naar 37,8% in 2015) blijven de miljonairs uit Azië Pacific meer investeren buiten hun thuismarkten dan miljonairs in de rest van de wereld (36,2%).

Azië Pacific HNWI’s willen meer ondersteuning bij het realiseren van sociale impact
97 procent van de HNWI’s in Azië Pacific geeft aan, in meer of mindere mate, belang te hechten aan het realiseren van sociale impact met hun investeringen. Bijna een kwart van de miljonairs zoekt hierbij naar advies over hoe zij deze doelen kunnen behalen. De eerste vermogensbeheerder blijkt voor 50 procent van de miljonairs de belangrijkste bron voor advies in dergelijke investeringen (in de rest van de wereld is dit 23,9%), maar meer dan tweederde geeft aan nog meer ondersteuning van de vermogensbeheerder te verlangen om sociale impact te realiseren.

Kijk voor meer informatie en het volledige rapport op: www.worldwealthreport.com/apwr

[1] Vermogende particulieren of High Net Worth Individuals (HNWI’s) hebben een vrij belegbaar vermogen van 1 miljoen Amerikaanse dollars of meer, hun eerste woning, collecties en (duurzame) consumentengoederen daar buiten gelaten.
[2] Japanse HNWI’s hebben unieke investeringspatronen en voorkeuren en omdat Japan verantwoordelijk is voor meer dan 50% van de miljonairs in de regio, is er voor gekozen om Japan vaak te isoleren en naar Azië Pacific als regio te verwijzen zonder Japan daarin mee te nemen. De cijfers en uitkomsten van Japan als land in dit onderzoek  zijn terug te vinden in het rapport.
[3] De rest van de wereld refereert in dit geval aan alle landen die zijn meegenomen in het onderzoek in 2015, met uitzondering van de landen in de regio Azië Pacific.