Aantal miljonairs in de wereld en hun vermogen groeien naar recordhoogten

Publish date:

De HNWI’s in Noord-Amerika hebben gezamenlijk een vermogen van US$16,2 biljoen, in Azië US$15,8 biljoen en in Europa US$13,0 biljoen. Hoewel de Noord-Amerikaanse miljonairs hiermee op dit moment nog het meest vermogend zijn, zullen zij naar verwachting al in 2015 worden voorbijgestreefd door de miljonairs uit Azië Pacific met een voorspelde vermogensgroei van 11 procent. De verwachte groei in Noord-Amerika (+9%) en Europa (+4,6%) is iets bescheidener. Het vermogen van de Nederlandse miljonairs is dit jaar gegroeid met 9,6%:  van US$ 437 miljard naar US$ 479 miljard.

Azië Pacific is Noord-Amerika al wel voorbijgestoken als regio met de meeste miljonairs; in Azië Pacific groeide het aantal vermogende particulieren met 9 procent naar 4,69 miljoen, terwijl Noord-Amerika een groei van 8% noteert (naar 4,68 miljoen). In Europa steeg het aantal miljonairs naar 4 miljoen (+4%).

“2014 is het zesde opeenvolgende jaar waarin het aantal miljonairs en hun vermogen is gegroeid, mede dankzij de forse inkomsten uit aandelen en de aantrekkende economieën wereldwijd,” zegt George Lewis, Group Head RBC Wealth Management en RBC Insurance. “Azië Pacific heeft dit jaar als regio de grootste vermogensgroei neergezet en is Noord-Amerika net voorbijgestreefd in het aantal miljonairs dat de regio telt. Als we vooruitkijken, verwachten we dat Europa een sterke motor zal zijn achter de vermogensgroei van miljonairs in de komende jaren dankzij het economische herstel in de regio.”

Op landenniveau blijkt meer dan de helft (52%) van het aantal miljonairs dat er het afgelopen jaar bijkwam in China en de Verenigde Staten te wonen. In India groeide het aantal miljonairs het snelst (26%): van 156.000 naar 198.000. Ook het vermogen van de Indiërs groeide het snelst (28%), wat kan worden verklaard door goede prestaties op de aandelenmarkten en de lage olieprijzen waarvan het land profiteert. China volgt India als snelst groeiend land met een populatiegroei van 17 procent en vermogensgroei van 19 procent, gedreven door een hoger BBP, groeiende exportcijfers en redelijke prestaties op de aandelenmarkten.

In tegenstelling tot de sterke groei in bovenstaande regio’s, heeft Latijns Amerika als enige regio een daling genoteerd in het aan miljonairs (-2%) en hun totale vermogen (-0,5%).  Dit is te wijten aan de lagere grondstofprijzen en slechte resultaten op de aandelenmarkten. In Europa groeide de populatie miljonairs en hun totale vermogen met 4 procent. Deze gematigde groei is te verklaren door de zwakkere economische situatie in verschillende landen en slechte resultaten op de aandelenbeurzen. Met een groei van 9,6 procent vormt Nederland een positieve uitzondering in de stijging van het aantal miljonairs afgezet tegen landen als Duitsland (+1%),  het Verenigd Koninkrijk (+4%) en Frankrijk (+5%). Het totaal aantal miljonairs heeft in deze landen wel een grotere omvang.

Aandelen en cash domineren het portfolio van HNWI’s; gebruik van krediet is ook hoog
Aandelen zijn in 2014 de meest favoriete beleggingscategorie van de vermogende particulieren, waarmee cash voorbij is gestreefd als meest populaire beleggingscategorie. Uit het onderdeel Global High Net Worth Insights Survey [2] blijkt dat aandelen 27% van de portfolio’s vormen.

“Na een stabiele groei van aandelen in de investeringsportfolio’s in de afgelopen vijf jaar, zijn de aandelen cash voorbijgestreefd als meest populaire investeringscategorie van de miljonairs,” zegt Andrew Lewis, Global Sales Officer bij Capgemini Global Financial Services. “Dit wijst erop dat miljonairs meer risico’s durven te nemen nu de waarde van beleggingen stijgen.”

Het vermogen van de HNWI’s zit voor meer dan een kwart in contant geld (26%). Als verklaring hiervoor geven de miljonairs aan dat het hen de mogelijkheid biedt om hun levensstijl te kunnen handhaven (36%) en het zekerheid biedt bij grote marktvolatiliteit (31%). Verder blijkt 20 procent  van het vermogen van HNWI’s in vastgoed te zitten, 16 procent in vaste inkomensbestanddelen en 10 procent in alternatieve investeringen.

Uit het rapport blijkt verder dat het gebruik van krediet in investeringsportfolio’s gebruikelijk is; 18 procent van de bezittingen wordt gefinancierd met geleend geld. Onder vrouwen (19%), bij miljonairs met een groter vermogen dan US$20 miljoen (22%) en de populatie onder de veertig jaar (27%) ligt dit percentage hoger. Krediet wordt grotendeels gebruikt voor investeringen (40%), gevolgd door vastgoed (22%).

Vermogende individuen willen een positieve indruk maken op de samenleving
Zoals eerder bleek uit de resultaten van het World Wealth Report 2014, zijn miljonairs zeer bereid om hun geld, kennis en tijd te investeren in sociaal-maatschappelijke zaken; 92 procent van de miljonairs geeft aan dit belangrijk te vinden. Zij geven aan hiervoor primair advies in te winnen bij vermogensbeheerders (30%), familie (27%) en vrienden (22%). De helft van de deelnemers in het onderzoek heeft zelfs behoefte aan meer ondersteuning van hun vermogensbeheerder op dit gebied, bijvoorbeeld voor het verkrijgen van inzicht in de impact van dergelijke investeringen, het structuren van de investeringen en het meten van het effect van de inspanningen die worden geleverd.

Vermogen HNWI’s groeit in 2017 wereldwijd naar verwachting tot US$70 biljoen
Het vermogen van de miljonairs zal de komende jaren naar verwachting een gemiddelde groei van 8% per jaar doormaken (tot 2017). Als deze prognose uitkomt zal het vermogen van de miljonairs in 2017 een bedrag van US$70,5 biljoen bereiken. Azië Pacific zet hierbij naar verwachting de sterkste gemiddelde groei neer (+10,3%). Als gevolg van de aantrekkende economie in Europa, wordt in de komende jaren een prominentere rol voorspeld voor deze regio (gemiddeld groeipercentage van 8,4%). In Noord-Amerika wordt de komende jaren een meer bescheiden groei van gemiddeld 7 procent per jaar verwacht.

Kijk hier voor meer informatie.

EINDE PERSBERICHT

[1] Vermogende particulieren of High Net Worth Individuals (HNWI’s) hebben een vrij belegbaar vermogen van 1 miljoen Amerikaanse dollars of meer, hun eerste woning, collecties en (duurzame) consumentengoederen daar buiten gelaten.
[2] De Global High Net Worth Insights Survey van Capgemini en RBC Wealth Management is een grote en diepgaande studie uitgevoerd onder meer dan 5.000 miljonairs in 23 grote markten in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Azië Pacific, het Midden-Oosten in januari en februari 2015.