Virtualisatie levert een aanzienlijke bijdrage aan het realiseren van de CIO agenda, waarbij de opkomst van cloud computing een revolutie teweegbrengt in de infrastructuurwereld en het bovenaan de agenda zet. Virtualization to Business diensten transformeren IT in een servicegeoriënteerd consumptiemodel dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een bedrijfsmatige aanpak. Hierbij ligt de focus op het behalen van resultaten zoals operationele efficiency, verbeterde competitiviteit en een snellere time-to–market. IT ontwikkelt zich tot een waardegenerator en is daarmee direct van invloed op de business.

Capgemini en VMware werken gezamenlijk aan het creëren van een flexibel IT-services model om bedrijven te helpen bij het verlagen van kosten door consolidatie en server virtualisatie. Een sterk gevirtualiseerde IT infrastructuur biedt de fundering voor lenige en effectieve cloud computing IT diensten, waar fysieke hardware zoals servers, netwerken en zelfs desktops worden overgezet naar virtuele servers met een hoge automatiseringsgraad. Sommige organisaties hebben al een hoge graad van virtualisatie bereikt. Het aantal implementaties zal naar verwachting toenemen als de investeringsbarrières wegvallen en een meer holistische benadering van transformatie wordt omarmd, zodat de 30% hindernis kan worden doorbroken.

De V2B diensten stellen klanten in staat de belemmeringen weg te halen die een grootschalige adoptie van een gevirtualiseerde infrastructuur in de weg staan. Gebaseerd op het VMware vSphere™ virtualisatieplatform, biedt de nieuwe V2B suite de volgende diensten:

  • Business Infostructure: het weghalen van IT en business barrières zoals een gebrek aan betrokkenheid van de business, slechte governance of conflicterende agenda’s, zodat organisaties in staat worden gesteld om zowel kostenreductie te realiseren als een positieve impact op de business.
  • Virtual Infostructure: zorgt ervoor dat diensten en het infrastructuurmanagement op elkaar zijn afgestemd. Dit vindt plaats tijdens het optimaliseren van sleutelprocessen en het borgen van sterke betrokkenheid en ondersteuning vanuit de business tijdens de gehele transformatie.
  • IT-as-a-Service: zorgt ervoor dat IT diensten geïmplementeerd kunnen worden via self-service en via op verbruik gebaseerde afrekenmodellen die gemakkelijk gebruikt en gewaardeerd kunnen worden door de business.

Meer informatie is beschikbaar via www.nl.capgemini.com/virtualization