Andere manier van samenwerking door toegenomen concurrentie

De toegenomen concurrentie binnen de logistieke sector heeft de manier van samenwerking tussen verladers en 3PL’s veranderd. Een lagere capaciteit in combinatie met een verdere consolidatie binnen de logistieke sector heeft geleid tot minder partners voor 3PL’s en hogere prijzen. Als gevolg hiervan geeft 44 procent van de 3PL-respondenten aan dat zij hechtere relaties zijn aangegaan om scheepvaartroutes en tijdige leveringen aan hun klanten te kunnen garanderen,  40 procent heeft de tarieven verhoogd. Van de verladers zegt 29 procent dat de middelen niet altijd voor handen waren om zendingen op tijd te verplaatsen. Ook zegt 29 procent met een groot aantal 3PL’s in zee te zijn gegaan zo voldoende logistieke capaciteit tot zijn beschikking te hebben.

“De samenwerking tussen 3PL’s en verladers heeft geleid tot meer efficiëntie in de supply chain”, zegt Bob Daymon, Vice President of Transportation Management van Penske Logistics. “Hechtere relaties met verladers resulteren in lagere operationele kosten en zorgen voor een betrouwbare dekking en betere tarieven.” Om zich te onderscheiden , werken 3PL’s aan het doorvoeren van duurzame toegevoegde waarde, innovatieve oplossingen en informatie om data-gedreven beslissingen te vergemakkelijken. 3PL’s zetten ook technologie en data in om verladers te helpen bij het selecteren van de efficiëntste manier van verzending. Van de respondenten maakt 60 procent gebruik van technologie om de transparantie van orders, verzendingen en inventaris te verhogen; 40 procent zet planningstechnologie in voor transportmanagement; en 48 procent maakt gebruik van technologie voor de planning binnen transportmanagement.

Innovatie in logistiek noodzakelijk

Het logistieke landschap kent steeds meer vracht, capaciteit, regelgeving en een steeds veeleisendere klant en consument. Daarom is de industrie meer dan ooit gericht op innovatie. Om te voldoen aan toenemende klanteisen, zegt 58 procent van de respondenten in nieuwe competenties te willen investeren en 40 procent gebruik te willen maken van innovaties van bedrijven uit andere industrieën. 15 procent geeft aan competenties van concurrenten in te willen zetten.

“Deze factoren creëren een interessante, competitieve omgeving die tot significante veranderingen in het 3PL-business model kunnen leiden”, zegt Shanton Wilcox, Logistics and Fulfilment Lead bij Capgemini Consulting. “Social, crowd sourcing en flexibele fulfilment zullen samenvallen en creëren daarmee mogelijkheden voor alternatieve logistieke dienstverleners. Het zal voor traditionele aanbieders een uitdaging zijn om met deze omstandigheden om te gaan.”

Nieuwe technologieën vragen om nieuwe vaardigheden

De logistieke sector wordt geconfronteerd met een ongekende krapte op de arbeidsmarkt. 79 procent van de 3PL’s zegt niet voorbereid te zijn op wat dit kan betekenen voor hun supply chain. Meer dan de helft van de verladers (53%) vertrouwt er echter op dat 3PL’s ervoor zullen zorgen dat de krapte op de arbeidsmarkt niet van invloed zal zijn op hun business. 3PL’s zullen hun werknemers op een nieuwe, meer efficiënte manier moeten inzetten en hun strategie voor het aantrekken en behouden van medewerkers moeten heroverwegen.

Nu nieuwe technologieën en distributie-oplossingen de industrie transformeren, worden er ook andere vaardigheden en eigenschappen van logistieke werknemers gevraagd“, zegt Neil Collins, wereldwijd verantwoordelijk voor logistiek, distributie en transport bij Korn Ferry. “Tegelijkertijd hebben loonkwesties en baanalternatieven die een paar jaar geleden nog niet bestonden, de concurrentie om het schaarse talent vergroot. Voor veel bedrijven betekent dit een fundamentele verschuiving in hoe ze nu het personeel werven dat voldoet aan de eisen van de toekomst. Een sterke werkcultuur en een uitmuntende training zijn hiervoor essentieel. Ook het creëren van mogelijkheden om in verschillende afdelingen of regio’s te werken, helpt om werknemers aan te trekken en een flexibel personeelsbestand te ontwikkelen.