Capgemini heeft in samenwerking met Oracle, het Georgia Institute of Technology en logistiek bedrijf Panalpina een uitgebreid onderzoek naar de huidige wereldmarkt voor de uitbesteding van logistiek gepubliceerd. Op basis van antwoorden van zowel expediteurs als logistieke dienstverleners in Noord-Amerika, Europa, de regio Azië-Pacific en Latijns-Amerika komen in dit veertiende 3PL-onderzoek enkele grote knelpunten van de sector naar voren. De belangrijkste bevindingen:

  • De economische malaise plaatst expediteurs en logistieke dienstverleners (3PL’s) voor zware problemen. Als gevolg hiervan snijdt 82 procent van de expediteurs in de kosten en denkt 60 procent na over zijn logistieke keten en relaties met 3PL’s.
  • 88 procent van de expediteurs is van mening dat de combinatie IT en logistiek belangrijk is, maar slechts 42 procent is tevreden over de capaciteiten van de logistieke dienstverlener. Het gevolg van deze achterblijvende IT-capaciteiten is dat de respondenten-expediteurs aangeven dat de key performance indicators, alerts en visibility die nodig zijn voor een responsieve toeleveringsketen te wensen overlaten. De 3PL’s maken op hun beurt melding van soortgelijke problemen bij het krijgen van gegevens en commitment van de expediteurs.
  • Er bestaan significante verschillen tussen hoe 3PL’s hun rol in de logistieke keten zien en hoe zij worden bekeken door de expediteurs. Slechts 59 procent van de expediteurs vindt dat hun gebruik van 3PL’s positieve gevolgen heeft voor de klantenservice, tegenover 88 procent van de 3PL-respondenten.

Bij de respondenten-expediteurs gaat gemiddeld 47 procent (in Noord-Amerika) en 66 procent (in Europa) van hun totale logistieke uitgaven naar outsourcing en het is de verwachting dat dit cijfer in de komende vijf jaar zal toenemen.

De relatie tussen de expediteurs en de logistieke dienstverleners heeft fors te lijden onder de heersende onzekerheid en het moeilijke economisch klimaat wereldwijd”, aldus Dr. C. John Langley Jr., professor Supply Chain Management aan het Georgia Institute of Technology. “Voor logistieke dienstverleners is het erg belangrijk dat ze hiervan de financiële risico’s of de impact op hun dienstverlening beperkt kunnen houden.”

Economische onzekerheid en het gebruik van 3PL’s

Door de onzekere economische situatie moeten zowel expediteurs als 3PL’s de strijd aangaan met factoren als een onvoorspelbare vraag, instabiele brandstofkosten en wisselkoersen, en voorraden die blijven liggen. In reactie hierop proberen de expediteurs de kosten te drukken en tegelijk op zoek te gaan naar manieren om tot betere prognoses en een beter voorraadbeheer te komen (77 procent).

Vooral wanneer de dienstverlening goedkoper en betrouwbaarder wordt, zullen de respondenten-expediteurs geneigd zijn om 3PL’s in te zetten. Hierbij gaat het onder meer om het omzetten van vaste in variabele kosten (59 procent), uitbreiding naar nieuwe markten en aanbieden van nieuwe producten (56 procent), alsmede herstructurering van het logistieke netwerk met als doel de financiële resultaten te verbeteren (48 procent).

Bedrijven over de hele wereld hebben nog steeds last van de gevolgen van de economische malaise”, zegt Jim Morton, Senior Manager van de Supply Chain-practice van Capgemini Consulting. “Maar expediteurs moeten deze situatie aangrijpen om na te denken over hun logistiek en over de rol van hun logistieke dienstverleners bij het realiseren van hun doelstellingen.”

Inrichting van de logistieke keten

Uit het onderzoek blijkt dat expediteurs de meer operationele en terugkerende logistieke diensten wel blijven uitbesteden, maar dat ze dat minder vaak doen met logistieke diensten die meer strategisch en klantgeoriënteerd van aard zijn en die een zware IT-inspanning vergen. Voor expediteurs is de economische onzekerheid een kans om hun logistiek door te lichten en aanpassingen door te voeren die kunnen leiden tot meer flexibiliteit en responsiviteit en lagere kosten. Tegelijk kan de relatie met 3PL’s opnieuw worden bekeken met het oog op verhoging van hun betrokkenheid. In totaal is 75 procent van de respondenten-expediteurs het ermee eens dat meer strategische 3PL-relaties zouden helpen bij het verlagen van de kosten.

Om te komen tot een meer strategische relatie tussen expediteur en 3PL willen de expediteurs dat de logistieke dienstverleners investeren in het verbeteren van hun regionale en verticale expertise, zodat ze hun specifieke business beter begrijpen. Respondenten-expediteurs moeten vlotter met gegevens over de brug komen en bereid zijn om samen te werken met de 3PL’s om bedrijfsprocessen bij te sturen.

Als aanbieder van uitbestede logistieke diensten weten wij dat openheid, transparantie en goede communicatie, flexibiliteit en het kunnen realiseren van kosten- en servicedoelstellingen cruciale factoren zijn voor een succesvolle relatie met de klant”, zegt Kai Peters, hoofd Supply Chain Development van Panalpina. “Maar om een goede partner voor onze klanten te zijn moeten we op de hoogte zijn van al hun activiteiten, niet alleen van de logistiek. Dit wordt steeds belangrijker.”

Achterblijvende IT-capaciteiten

IT staat centraal voor een goede relatie tussen de logistieke dienstverlener en de klant. Een gebrek aan ITintegratie bij de 3PL’s staat echter bovenaan de lijst (55 procent) met problemen die respondenten-expediteurs hebben met de IT-mogelijkheden van de 3PL’s. Expediteurs en 3PL’s willen IT die responsief is, die belangrijke informatie produceert zodat orders, transporten en voorraden duidelijk zijn, en die gebruikmaakt van bestaande omgevingen en innovatie mogelijk maakt. Maar al het handwerk en alle variaties op normen maken het voor de expediteurs en 3PL’s erg moeilijk om gegevens op een betrouwbare manier uit te wisselen en workflows aan elkaar te knopen. Een real-time-interface met het orderbeheersysteem van de expediteur (63 procent) en tijdige vraagprognoses (54 procent) zijn de IT-capaciteiten die de 3PL’s het meest verlangen van de expediteurs.

Wanneer een expediteur zijn logistieke functies uitbesteedt aan een logistieke dienstverlener, is IT een essentieel onderdeel van die relatie”, aldus Jon Chorley, als Vice President verantwoordelijk voor de SCM Product Strategy van Oracle. “3PL’s en expediteurs moeten gebruikmaken van geïntegreerde IT-platforms die zichtbaarheid creëren in het hele logistieke netwerk, voor een hoge productiviteit en goede klantenservice.”

Andere problemen die expediteurs aanhalen in verband met de dienstverlening van de 3PL’s zijn een gebrek aan continue verbeteringen en concrete resultaten in hun diensten en het niet realiseren van het beloofde servicepeil (beide 46 procent).

De rol van de 3PL’s voor een succesvolle logistiek

Interessant is dat 3PL’s vaak positiever aankijken tegen het succes van de relatie dan de expediteurs en dat ze zich minder bewust zijn van mogelijke problemen, hoewel er tussen expediteurs en 3PL’s een significante overeenkomst bestaat over de knelpunten. Dit doet vermoeden dat de logistieke dienstverleners nog een weg te gaan hebben voordat ze volledig aan de verwachtingen van hun klanten zullen voldoen. Zo vindt 82 procent van de 3PL’s dat ze nieuwe en innovatieve manieren aanbieden om de doeltreffendheid van de logistiek te verbeteren, terwijl maar 50 procent van de respondenten-expediteurs van mening is dat ze een dergelijke service krijgen. In dezelfde context: slechts 54 procent van de expediteurs meldde een verbetering van het serviceniveau terwijl dit bij de 3PL’s op 71 procent lag.

Het onderzoek van 2009

Aan de webgebaseerde enquête werd deelgenomen door meer dan 1000 leidinggevenden in de logistiek van zowel 3PL-gebruikers als -aanbieders in Noord-Amerika, Europa, de regio Azië-Pacific en Latijns-Amerika. Een klein aantal leidinggevenden uit andere regio’s, zoals Zuid-Amerika en het Midden-Oosten, heeft ook gereageerd, hoewel er geen grondige analyse van deze regio’s heeft plaatsgevonden. Dit jaar werden voor het eerst ook 3PL’s (naast expediteurs) uitgenodigd om hun mening te geven. De bevindingen werden vervolgens aangevuld met de resultaten van uitgebreide ‘focus interviews’. Er werden gesprekken gevoerd met waarnemers en experts uit de sector, vooral over de speciale onderwerpen van het rapport van dit jaar. Verder werd gebruikgemaakt van de Capgemini Accelerated Solutions Environment® (ASE) als omgeving waarin deelnemers konden brainstormen en samenwerken aan gemeenschappelijke problemen.

Georgia Institute of Technology

Het Georgia Institute of Technology, een in Atlanta gevestigde universiteit, is toonaangevend op het gebied van logistiek en de toeleveringsketen. Via zijn School of Industrial and Systems Engineering (ISyE) en het Supply Chain and Logistics Institute (SCLI) speelt ‘Georgia Tech’ in op de behoefte aan goede logistieke opleidingen. De universiteit heeft een volwaardige Executive Masters in International Logistics (EMIL), een Supply Chain Executive Forum en een Leaders in Logistics Research Program. Inbreng van over de hele wereld wordt mogelijk gemaakt via The Logistics Institute Asia Pacific, een samenwerkingsprogramma met de nationale universiteit van Singapore.

Meer informatie op www.isye.gatech.edu en www.scl.gatech.edu.

Oracle

Oracle is ‘s werelds grootste leverancier van bedrijfssoftware. Meer informatie over Oracle op www.oracle.com.

Panalpina

De Panalpina Group is een van de grootste dienstverleners ter wereld in de expeditie en logistiek. Het bedrijf is gespecialiseerd in logistieke totaaloplossingen en intercontinentale lucht- en oceaanvracht. Dankzij grondige kennis van de sector en geavanceerde IT-systemen kan Panalpina wereldwijd geïntegreerde bezorging van deur tot deur aanbieden op maat van de specifieke behoeften van de klant. De Panalpina Group heeft een fijn vertakt netwerk met circa 500 vestigingen in meer dan 80 landen. In 80 andere landen wordt nauw samengewerkt met partnerbedrijven. Panalpina heeft wereldwijd circa 14.000 medewerkers.

Kijk voor meer informatie op www.panalpina.com.

Handelsmerk

Oracle is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Oracle Corporation en/of zijn dochterondernemingen. Overige namen kunnen een handelsmerk zijn van de desbetreffende houders.

Rightshore® is een handelsmerk van Capgemini.