Ga direct naar inhoud
TIV_L1_500x500px_Business_thumb_20200518_MK-5

Technologie, innovatie en initiatieven voor het bedrijfsleven

We moeten verder kijken dan pakkende teksten en glitter en glamour: het is tijd om een compleet nieuwe invulling te geven aan de onderneming zoals we die kennen. Tijdens een crisis komen de tekortkomingen van een huidig systeem aan het licht, maar ook mogelijke manieren om deze te rectificeren. In de huidige crisis blijkt echter dat er niet kan worden volstaan met enkel oppervlakkige toevoegingen. Er bestaat behoefte aan echte transformatie, die bedrijven beter in staat stelt relevant en slagvaardig te blijven in de onzekere toekomst die hen te wachten staat. Om deze uitdaging aan te gaan, moeten bedrijven drie factoren laten meewegen:

  1. Tempo: Paraatheid en reactievermogen zijn nauw met elkaar verbonden. Maar nu de technologische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen en er steeds nieuwe marktbehoeften ontstaan, is reactievermogen belangrijker dan paraatheid. Een goede timmerman geeft nooit zijn gereedschap de schuld. Ook voor bedrijven geldt dat zij moeten nagaan of zij nog wel het juiste gereedschap, met andere woorden de juiste tools, gebruiken. Zij moeten de verleiding weerstaan om nog meer features toe te voegen aan hun applicaties, of om een nieuwe CRM-oplossing aan te schaffen waaraan alleen het verkoopteam iets heeft. In de huidige situatie kunnen vooral tools zoals kunstmatige intelligentie en cloudmigratie uitkomst bieden. Deze tools bieden bedrijven een operationeel model dat hen in staat stelt het tempo van de markt bij te houden. Bestaande waardeketens moeten snel worden herzien om ervoor te zorgen dat de mechanismen voor transformatie en innovatie kunnen voldoen aan de behoeften van gebruikers, die op zoek zijn naar begeleiding en ondersteuning bij hun eigen transformatie.
  2. Naadloosheid: Het snel doorvoeren van veranderingen in het operationele model is niet alleen een kwestie van toepassing van technologie, maar ook van het verenigen van teams en afdelingen in één visie. Technologische investeringen gaan dan ook hand in hand met duidelijke instructies van het management, zodat iedere afdeling goed begrijpt wat er gaande is, waarom er initiatieven worden aangepast en welke invloed dit heeft op hun rol. Onduidelijkheid leidt immers al snel tot discontinuïteit. Daarom moet de toegepaste technologie duidelijkheid scheppen in het hele bedrijf, zodat de doelstellingen op het gebied van Key Performance Indicators (KPI’s), processen en resultaten op elkaar kunnen worden afgestemd om te voorkomen dat er spanningen tussen afdelingen ontstaan. Het afbreken van barrières tussen afdelingen moet het resultaat zijn, en niet de doelstelling.
  3. Samenwerking: Een van de weinige verzachtende omstandigheden in deze crisis is het universele karakter ervan: we zijn allemaal getroffen door de crisis en moeten gezamenlijk een oplossing vinden. Geen enkele onderneming kan in een vacuüm opereren. Dus, wanneer we ervan uitgaan dat tempo en naadloosheid betrekking hebben op de interne dynamica van het bedrijf, dan completeert samenwerking met de buitenwereld de transformatiedriehoek. Bedrijven moeten hun activa, processen en sterke punten analyseren om na te gaan hoe zij kunnen samenwerken met ecosysteemspelers met dezelfde doelstellingen. Een zwaard en een schild bieden misschien bescherming tegen vijanden, maar zijn geen volwaardig alternatief voor de onderlinge band die tot stand wordt gebracht met een handdruk.
TIV_Business