Ga direct naar inhoud
cybersecurity-1

trends in veiligheid 2022 – HET VEILIGHEIDSDOMEIN ALS BAKEN IN DYNAMISCHE TIJDEN

Trends in Veiligheid is een jaarlijks visierapport van Capgemini, waarin de belangrijkste (digitale) ontwikkelingen worden geschetst in het domein van openbare orde en veiligheid. Het afgelopen jaar zagen we een verdere versnelling van een ontwikkeling die toch al niet was te stuiten: de digitalisering van de samenleving.

Nu, medio 2022, kunnen we vaststellen dat die digitalisering tot in de haarvaten van ons leven is doorgedrongen. Ons leven en werk speelt zich voor een belangrijk deel online af. Het succes van organisaties valt of staat met hun adoptie van nieuwe, hybride manieren van werken en online businessmodellen. Ook de veiligheid van ons land, en van alle inwoners, wordt grotendeels online bevochten. Immers, als een groot deel van het maatschappelijk leven zich online afspeelt, als het geld online wordt verdiend en als informatie online wordt uitgewisseld, dan kun je erop wachten totdat ook criminelen en statelijke bad actors hun heil online gaan zoeken. En dat gebeurt ook. Het is aan de veiligheidssector om mee te bewegen met de ontwikkelingen, om optimaal gebruik te maken van innovaties en om net als altijd de veiligheid van ons allen te garanderen. Online, maar ook in het fysieke domein – en gebruikmakend van nieuwe digitale technologieën.

Binnen deze context beweegt Trends in Veiligheid 2022 zich. Het thema: ‘het veiligheidsdomein als baken in dynamische tijden.’ Want het is aan het veiligheidsdomein om in alle omstandigheden het hoofd koel te houden. De veiligheid van burgers te waarborgen, zonder de rechten van diezelfde burgers met de voeten te treden. Al met al, alle technologie die op ons afkomt in te zetten voor het goede. In dit rapport belichten we deze opgave van verschillende kanten. Hieronder leest u de samenvattingen en we nodigen u van harte uit ook het volledige rapport tot u te nemen.

Veel leesplezier!

Contact:

Thomas de Klerk, Marketing Manager