Ga direct naar inhoud

Erkenning als “One of the World’s Most Ethical Companies®”

In 2019 werd Capgemini voor het zevende achtereenvolgende jaar door het Ethisphere® Institute uitgeroepen tot “One of the World’s Most Ethical Companies®” – een onderscheiding die aantoont hoezeer we ons toeleggen op ethisch leiderschap, goede naleving en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

        <p style="text-align: center">“Deze onderscheiding onderstreept onze toewijding om in alle opzichten een leidende rol voor leiders te vervullen en om met integriteit te leiden. Onze klanten kiezen voor ons om hen te begeleiden bij de meest veeleisende opdrachten. Ze willen profiteren van al onze technische expertise en overgaan op onze manier van werken, waarin ethiek diep is verankerd in alles wat we doen. Ze investeren dus in een ethische toekomst” – <strong>aldus Paul Hermelin, voorzitter en CEO van de Capgemini Group</strong></p>

De erkenning World’s Most Ethical Companies® werd in 2007 in het leven geroepen om bedrijven die binnen hun sector echt ethisch leiderschap vertonen publiekelijk te belonen en voor het voetlicht te brengen. Capgemini is vereerd om opnieuw erkend te zijn vanwege haar hoge ethische normen en best practices. We ontwikkelen ons voortdurend om koploper te blijven binnen onze sector. We vertrouwen daarbij op onze kernwaarden om ons vooruit te helpen. We streven naar het toegankelijk maken van de voordelen die voortkomen uit de mogelijkheden van onder meer cloudtechnologie, digitale technologie en kunstmatige intelligentie (AI). Als leider streven we er ook naar om de ethische normen voor onze sector te bepalen en om te werken aan een ethische toekomst voor alle belanghebbenden, dat wil zeggen: klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap als geheel.

Waarom is deze erkenning belangrijk?

De slagkracht van een aanpak van de bedrijfsactiviteiten op basis van integriteit is onmiskenbaar. Ethisphere® haalt een recent onderzoek aan van Forbes Insights en Deloitte Global waaruit blijkt dat 93% van de respondenten vindt dat bedrijven meer dan alleen een werkgever zijn – het zijn maatschappelijke rentmeesters. Edelman’s 2019 Trust Barometer stelt dat medewerkers veel meer vertrouwen hebben in hun werkgever dan in de overheid of media. Uit het onderzoek blijkt ook dat deze medewerkers meer betrokkenheid, loyaliteit en toewijding vertonen.

Het programma van de World’s Most Ethical Companies® onderscheidt bedrijven die op drie vlakken uitblinken: het intern bevorderen van ethische bedrijfsnormen en best practices, managers en medewerkers in staat stellen de juiste keuzes te maken, en het vormgeven van toekomstige normen voor de sector door vandaag de best practices van morgen te introduceren. De eerdere titelhouders hebben andere ondernemingen op financieel vlak overtroffen, waarmee ze aantonen dat er een verband bestaat tussen goede ethische praktijken en prestaties en dat de markt dit waardeert.

Het programma voor ethiek en naleving van Capgemini gaat ook over reputatie en vertrouwen. We koesteren de reputatie waar we de afgelopen jaren hard aan hebben gewerkt. Het hele jaar door werken we aan onze onderscheidende combinatie van bedrijfsmiddelen – onze passie voor technologie, onze expertise en een flexibele, op samenwerking gerichte manier van werken – om de allerbeste talenten aan te trekken en het vertrouwen te winnen van de meest veeleisende klanten.

De onderstaande lijst geeft een opsomming van enkele voordelen die de onderscheiding als WME met zich meebrengt voor bedrijven:

 • Klantenwerving en klantenbinding
 • Meer transparantie
 • Werving en behoud van medewerkers en meer medewerkersbetrokkenheid
 • Hogere productiviteit en algehele verbetering van de financiële prestaties

Persberichten:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013