Ga direct naar inhoud
dontcom-banner-1540X866

Emotionele intelligentie – centraal bij kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie en automatisering transformeren onze wereld. Daarbij vervagen de grenzen tussen de taken die door mensen en machines worden uitgevoerd, met als gevolg dat bepaalde traditionele rollen verdwijnen en nieuwe worden gevormd. In reactie op deze ontwrichting nemen werknemers en werkgevers in enige mate hun toevlucht tot emotionele intelligentie (EI). Ruim 70% van de Nederlandse werkgevers is ervan overtuigd dat EI een must-have vaardigheid is, zelfs als automatisering de overhand neemt. Ze verwachten bovendien dat EI in de komende jaren een belangrijke voorwaarde voor succes gaat worden. Hoe komt het dan dat de toepassing van EI in nog zo weinig organisaties tot volledige ontwikkeling is gekomen?

EI is essentieel voor zowel werkgevers als werknemers

Wij besloten dit uit te zoeken. Voor het nieuwe rapport van het Capgemini Research Institute, Emotional intelligence – the essential skillset for the age of AI, onderzochten we het toenemende belang en de groeiende relevantie van emotionele intelligentie in het tijdperk van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI). Daarvoor hebben we 750 leidinggevenden en 1.500 medewerkers ondervraagd, en diepte-interviews gehouden met ruim 15 experts, academici en leidinggevenden van start-ups uit verschillende landen. Ons onderzoek toonde aan:

  • Naarmate het gebruik van AI en automatisering verder toeneemt, wordt EI de must-have van de toekomst: 73% van de Nederlandse leidinggevenden en 53% van de werknemers zijn het hierover eens;
  • Investering in EI kan in twee jaar tijd twee keer zoveel rendement opleveren: hogere medewerkertevredenheid (54%), verbeterde klantenservice (45%), hogere omzet (45%) en verhoogde productiviteit (43%);
  • Hoewel zowel werknemers als organisaties profiteren van het hebben van werknemers met een hoge Emotionele Intelligentie, biedt minder dan 33% hiervoor training aan. Echter, 45% van de Nederlandse organisaties geeft EI-trainingen voor senior leiderschap, ten overstaande van 12% voor junior medewerkers in niet-toezichthoudende functies;
  • Medewerkers hebben EI-vaardigheden nodig om zich aan te passen aan de steeds veranderende functies.

De kracht van emotionele intelligentie omarmen

Werkgevers moeten vandaag nog beginnen met het opbouwen van een emotioneel intelligent medewerkersbestand. Om dit voor elkaar te krijgen moeten zij de bestaande opleidingsprogramma’s aanpassen, EI hierin opnemen en dit toegankelijk maken voor alle werknemers. EI moet in wervingsprocessen worden opgenomen als beoordelingscriterium en als factor bij het stimuleren en belonen van talent. Daarnaast kan technologie worden ingezet om een medewerkersbestand op te bouwen met een sterke EI-cultuur.

Schrijf u in om een voorpublicatie te ontvangen van nieuwe rapporten van het Capgemini Research Institute

Neem contact met ons op: