Ga direct naar inhoud

Uw SAP-landschap naar de Cloud: een zorg of gewoon doen?

Capgemini
2021-09-06

Natuurlijk is uw bedrijf afhankelijk van de veelal business kritische SAP-applicaties en zijn deze vaak met vele interfaces aan elkaar verbonden. Dus brengt downtime schade met zich mee. Er is echter ook veel expertise hoe een migratie naar de Cloud gecontroleerd uit te voeren. Breng je die bij elkaar dan is er niets om je zorgen om te maken. Afhankelijk van de startsituatie zal de business case snel positief uitvallen.

Wij werken al vele jaren als SAP-projectmanagers bij Capgemini Applicatie Management Services (AMS) en onze laatste grote migraties betroffen twee grote retailers. De ene ging voor Azure en de andere ging voor AWS, beide zijn succesvol gemigreerd.  Op dit moment worden de voorbereidende gesprekken gevoerd met andere klanten voor volgende migratieprojecten.

Waarom overstappen naar Cloud?

Er is een groot voordeel om over te stappen naar een Cloud-provider gezien de flexibiliteit die het platform biedt. Dit voordeel zien wij al tijdens de migratieperiode waarin gebruik gemaakt wordt van het geleidelijk opschalen van de hardware naar de behoefte gedurende het project. Zo kan bijvoorbeeld een piekbelasting gedurende een “go live” opgevangen worden door tijdelijk meer capaciteit beschikbaar te stellen.  Naast de flexibiliteit, creëer je een basisinfrastructuur die “up-to-date” blijft en waarop je mee kunt liften. Het komt dikwijls voor dat gedurende het migratieproject aanpassingen gedaan worden aan het ontwerp omdat er innovaties beschikbaar gesteld worden, waardoor functionaliteit of optimalisatie aan het resultaat worden toegevoegd. Security blijft natuurlijk wel een belangrijk onderwerp waarvoor wij in onze aanpak een aparte stroom definiëren om deze volgens de nieuwste inzichten en conform compliance-eisen in te richten.

Wat zijn de grootste barrières en hoe kunnen we die slechten?

Bij een SAP-migratie wordt vaak gedacht aan relatief lang traject met dito “freeze” periode die conflicteren met de change agenda vanuit de business. Daarnaast bestaat er het risico van de verhoging van incidenten net na de invoering op het nieuwe platform in het productieproces. Dit kan aanleiding zijn om uw migratie naar de Cloud op dit moment niet te overwegen of uit te stellen. Ook in de projecten die wij hebben uitgevoerd speelden deze gedachte ook zeker een rol, maar hebben we de risico’s tot een minimum weten te mitigeren.

Het spreekt voor zich dat een migratie op een zeer gecontroleerde wijze wordt bestuurd, wat betekent dat er inspanning nodig is uit de IT-organisatie en vanuit de business om bijvoorbeeld de integratietesten uit te voeren. Deze integratietesten vinden plaats in een korte tijdsduur gepland in een draaiboek dat op de minuut geregisseerd wordt.

De voorbereidingen van een SAP-migratie nemen de meeste tijd in beslag om de feitelijke migratie van een Quality Assurance en Productie-omgeving binnen twee maanden uit te voeren. In deze voorbereidende fase wordt dan ook gezorgd dat de oplossing aan alle compliance-regels voldoet en de basis gelegd voor het waarborgen van de continuïteit. Dit gaat breder dan alleen het voorkomen van incidenten op beschikbaarheid, maar ook over de performance van de omgeving.

Het vormen van verantwoordelijke oplosgroepen voor de kritische interfaces is ook zo’n onderdeel waarvoor in voorbereiding tijd wordt uitgetrokken. Het samenbrengen van de generieke en specifieke expertise leidt ertoe dat in het draaiboek de aanpak voor de interface-aanpassing vastligt.

Daarnaast staat de benodigde expertise opgesteld om snel te kunnen acteren tijdens migratie. Dit is een voorbeeld van een gecontroleerde aanpak die zeer effectief is gebleken.

Wat maakt ons succesvol in de uitvoering SAP-migraties binnen Capgemini

Door de vele jaren aan ervaring van migraties is er aanpak ontwikkeld ondersteund door tooling die de basisstructuur vormt. Hier bovenop is het de ervaring van het betrokken projectteam die de aanpak voor de specifieke omstandigheden van de migratie vormgeven. Dit is een samenwerking tussen de architect, de securitymanager of de SAP-experts, uiteraard begeleid door ervaren projectmanagers.

In de meeste gevallen komen we tot een aanpak waarin we drie migraties van een systeemtype uitvoeren voordat de productie wordt gemigreerd. Hierdoor worden verrassingen voorkomen en is de uitvoering van de productiemigratie zeer voorspelbaar te realiseren. Een onderdeel dat specifiek per SAP-omgeving wordt ingericht, is de toepassing van Cloud native oplossingen. Hierover geeft de architect ondersteuning en advies die het beste aansluit bij uw oplossing.

Kortom, wij zijn succesvol in de migratie van SAP-omgevingen naar de Cloud omdat we gebruik kunnen maken van de ervaring vanuit het verleden en bijgestaan worden door team van experts op het gebied van migraties. Heeft u interesse? Wij kunnen in een zeer korte periode een ruwe prijsindicatie afgeven voor een Cloud-migratie op basis van uw SAP-landschap. Dit geeft inzicht in zowel de eenmalige en maandelijkse kosten en kan daarmee de basis zijn voor uw business case.

Wij zijn Jeroen Paardekooper en Paul van der Wal, al vele jaren werkzaam als SAP-projectmanager binnen Capgemini. Wij hebben beide diverse succesvolle SAP-migraties uitgevoerd, waaronder de afgelopen jaren voornamelijk migraties naar de Cloud. In een volgend blog zullen wij dieper ingaan op een praktijkvoorbeeld van een succesvolle SAP-migratie naar de Cloud.

Auteurs