Ga direct naar inhoud

Het ontwerp van het ecosysteem: 5 uitdagingen voor 2020

Hans van Rijs
2020-08-17

Wij zijn een groep van Digital Architects bij Capgemini. We noemen onszelf ‘tool agnostic’: we benaderen elk probleem objectief en laten ons daarbij niet sturen door een voorkeur voor zekere technologieën en tools. Verder behandelen we de volle breedte van het customer experience landschap. De groep bestaat uit Hans van Rijs, Robin van den Hoven, David Salguero Kuiters en Remco Stolp. In een serie van blogs bespreken we vijf architectonische uitdagingen voor 2020 en de periode daarna. De uitdagingen die we zien zijn:

Uitdaging 1: Het vergroten van touchpoints en data
Uitdaging 2: Het managen van een complex en dynamisch ecosysteem
Uitdaging 3: Verouderde technieken en tools
Uitdaging 4: Werk silo’s
Uitdaging 5: Inzicht krijgen in zowel het private als werkdomein

Bedrijven staan al jaren onder toenemende druk om zich sneller aan te passen en tegelijkertijd efficiënter en goedkoper te werken. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, worden altijd twee bekende methodes gehanteerd: IT-systemen worden ofwel geïntegreerd om meer functionaliteit te bieden ofwel opgesplitst in kleinere stukken om een grotere flexibiliteit te creëren. Deze constante stroom van ontwikkelingen zorgt voor een complexer en uitgebreider IT-landschap.

IT-ontwikkelingen spelen hierbij een dubbele rol. Aan de ene kant bieden nieuwe technologische ontwikkelingen organisaties de kans om succesvol te zijn, zich sneller aan te passen (reorganiseren, innoveren, uitbreiden) en efficiënter te werken. Aan de andere kant zorgen diezelfde ontwikkelingen voor een groter speelveld waarin meer partijen meer slagkracht hebben om druk uit te oefenen op diezelfde organisaties om sneller, effectiever en efficiënter te werken.

Wereldwijde invloed: alles is verbonden met alles

De globalisering is de laatste decennia drastisch toegenomen dankzij innovaties op het gebied van IT en communicatie. Veranderingen hadden voorheen alleen een lokale impact. Nu alles met elkaar verbonden raakt, kan een lokale verandering ook een wereldwijd effect hebben.

Agile als houding

Organisaties moeten agile (of wendbaar) zijn om de concurrentie voor te blijven en soms zelfs om te overleven. Moderne technologie maakt het voor starters mogelijk om de markt krachtig te verstoren, zoals Uber deed voor de taxi-industrie en Spotify voor de muziekindustrie. Agile zijn, zowel in business als in technologie, wordt razendsnel de standaard. Onderscheidend, brutaal en disruptief zijn is de manier om winnen en de concurrentie achter je te laten.

Het is simpelweg niet goed genoeg voor een organisatie om geweldige softwarediensten te hebben. Het moet ook nog eens snel kunnen meebewegen met wensen vanuit de business binnen de mogelijkheden van de software. Organisaties moeten dynamisch stabiel zijn. Om agile te zijn, moeten zowel de organisatie als de ondersteunende software zó ontworpen zijn, dat ze constant in beweging zijn en tegelijkertijd stabiel genoeg blijven om betrouwbaar te zijn.

In onze komende serie zullen we bespreken hoe je het best om gaat met aankomende architectonische veranderingen. Agile komt hierin steeds terug en daarom geloven we dat het méér moet zijn dan slechts een manier van werken.

Een complex ecosysteem

Bovenstaande uitdagingen worden vaak beantwoord met de alom bekende aanpak om systemen opsplitsen in kleinere stukken, wat leidt tot een grote mate van flexibiliteit. Een manier om dit beheersbaar te houden is om de kleinere stukken in containers of platforms te plaatsen.

Hoewel deze alsmaar groeiende flexibiliteit ons meer mogelijkheden biedt, vergroot het ook de dynamische aard van de architectuur. Er ontspringen enorme dynamische ecosystemen waarin de beheersbaarheid van de ontwikkeling en het applicatiebeheer een steeds grotere uitdaging wordt.

Bovendien zijn deze ecosystemen niet langer beperkt tot het professionele domein. In het laatste decennium is het privédomein (ja, het domein waarin je je smartphone gebruikt) snel belangrijker geworden. De grenzen tussen het private domein en het professionele domein vervagen geleidelijk. Privé apparaten zullen steeds meer de mogelijkheid bieden om flexibel te werken en zakelijke werkzaamheden uit te voeren op elk moment en op elke locatie.

De eisen van de eindgebruikers variëren per persoon en veranderen voortdurend, waardoor bedrijven gedwongen worden hun bedrijfsstrategie te veranderen. IT-applicaties moeten zich hieraan kunnen aanpassen en moeten de business nieuwe inzichten bieden, zodat datagestuurde beslissingen kunnen worden genomen. Als applicaties niet kunnen voldoen aan deze voorwaarden, neemt de kans toe dat ze achterop raken en klanten verliezen.

De wereld gaat sneller

Deze ontwikkelingen hebben altijd al plaatsgevonden. In het laatste decennium is de snelheid van de veranderingen echter drastisch toegenomen door de volgende recente ontwikkelingen:

  • Microservices: applicaties worden gesplitst, waardoor de structuur en het gedrag van applicaties flexibeler en schaalbaarder worden, mede door hergebruik van diensten
  • Cloud: waar applicaties in extern gehoste platforms worden geplaatst, zodat deze applicaties kunnen worden opgeschaald en weer teruggeschroefd en effectiever als groep kunnen worden beheerd
  • Agile/SCRUM/SAFe: waar ontwikkelingsorganisaties en -activiteiten worden opgesplitst om sneller en effectiever producten en diensten te kunnen ontwikkelen
  • Realtime beschikbaarheid van gegevens – IoT: de opkomst van slimme apparaten veroorzaakt een explosieve uitbreiding van het IT-ecosysteem. Deze apparaten wisselen voortdurend gegevens uit en vereisen een onmiddellijke verwerking, waarbij de beschikbaarheid van gegevens snel realtime moet worden. Snellere manieren van communicatie, zoals 5G, verhogen zelfs de snelheid waarmee dit gebeurt.

Dus, hoe gaan we hier mee om?
Houd deze pagina in de gaten voor onze komende blogs over 5 uitdagingen om erachter te komen!

Uitdaging 1: Vergroten van touchpoints en data
Uitdaging 2: Een complex en dynamisch ecosysteem managen
Uitdaging 3: Verouderde technieken en tools
Uitdaging 4: Werk silo’s
Uitdaging 5: Inzicht krijgen in zowel het private als werkdomein