Ga direct naar inhoud

Het belang van een diverse en inclusieve workforce voor een toekomstbestendige organisatie

Valerie Verharen , Nikki van Aart, Tomas Geerts and Marjolein Wenderich
19 Oct 2022

De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Digitalisering, automatisering, flexibilisering, covid-19 en de ‘War For Talent’ zorgen niet alleen voor veranderende eisen vanuit klanten maar ook voor andere verwachtingen vanuit werknemers. Organisaties moeten wendbaar zijn om aan deze veranderende behoeften te voldoen en zodoende relevant te blijven.

Waarom D&I een cruciaal onderdeel is van het Strategische Personeelsplan

Om mee te bewegen in de veranderende arbeidsmarkt is het van belang dat zowel de organisatie en haar werknemers toekomstbestendig zijn. Een belangrijk instrument voor het tot stand brengen van deze toekomstbestendige workforce is Strategische Personeelsplanning (SPP). Kortgezegd is het doel van SPP het realiseren van de juiste mensen, met de juiste vaardigheden, op de juiste plaats en op het juiste moment. Hierbinnen speelt diversiteit en inclusiviteit (D&I) een steeds belangrijkere rol voor organisaties om niet alleen wendbaar maar ook toekomstbesteding te zijn.

Als Capgemini Invent zien wij dat diversiteit en inclusiviteit van toenemend belang is binnen strategische personeelsplanning. Organisaties bevinden zich in een uitdagend tijdperk wat het aantrekken en behouden van talent betreft en 67% van de toptalenten laat diversiteit meewegen bij het kiezen van een nieuwe werkgever[1]. Daar komt bij dat werknemers die zichzelf kunnen zijn, zich meer betrokken en gewaardeerd voelen, waardoor zij het beste uit zichzelf kunnen halen.

Ook vanuit organisatie-perspectief zien we dat de aandacht voor diversiteit en inclusie aanzienlijk is toegenomen. Dit komt door de positieve effecten die D&I heeft op zowel de medewerkersbeleving als ook de prestaties van organisaties.

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken komt naar voren dat diverse teams in 87% van de tijd betere beslissingen nemen[2]. Daarnaast helpt diversiteit bij het opbouwen van duurzame relaties; organisaties die een afspiegeling zijn van hun klantenbestand begrijpen hun klanten beter en kunnen daardoor beter inspelen op de behoeften van de klant.

D&I binnen SPP

Hoe kan D&I een rol spelen binnen strategische personeelsplanning? De eerste stap naar een divers en toekomstbestendig personeelsbestand is het in kaart brengen van de toekomstige vraag naar werknemers, rekening houdend met de strategische koers van de organisatie en relevante interne en externe ontwikkelingen. Wat zijn relevante interne en externe ontwikkelingen die impact hebben op de vraag naar medewerkers? Denk daarbij aan het in kaart brengen van de diversiteitsdoelstellingen van een organisatie, de toekomstige verwachte vraag naar werknemers en andere ambities van de organisatie.

Nadat de strategische personeelsdoelstellingen in kaart zijn gebracht, wordt de huidige workforce geanalyseerd. Daarbij wordt er zowel gekeken naar de factoren rondom diversiteit en de skills en competenties van werknemers. Hoe zien de diversiteitsverhoudingen per team eruit? Waar zitten de pijnpunten? Wat is het ontwikkelpotentieel van de huidige werknemers en in welke mate zijn zij in staat om zich aan te passen aan de toekomstige veranderingen en kunnen zij hun rol in de toekomst nog goed uitvoeren?

Vervolgens worden de strategische personeelsdoelstellingen door middel van een data gedreven aanpak vergeleken met de huidige situatie om de grootste personele knelpunten in kaart te brengen. Met input uit deze analyse, brede research en best practices, worden er concrete oplossingen geformuleerd om de gewenste ambities te bereiken.

Meer Weten?

De strategische personeelsplanning aanpak van Capgemini Invent helpt klanten een strategie te vormen die zorgt voor een sterke, toekomstbestendige en diverse workforce. Voor meer informatie over onze data gedreven aanpak rondom Diversiteit en Inclusie binnen een Strategische Personeelsplan, bezoek onze website en neem contact met ons op om te zien hoe we u kunnen helpen met het realiseren van een toekomstbestendige organisatie.

Onze experts:

Valerie Verharen
Senior Consultant | Employee Experience / D&I expert

Valerie Verharen is senior consultant binnen het Workforce & Organization team van Capgemini Invent. Ze heeft een achtergrond in HR en Change Management en heeft ervaring met opdrachten in diverse sectoren op het gebied van verandermanagement, diversiteit en inclusie en HR Transformaties.
Nikki van Aart
Senior Consultant | Employee Experience / D&I expert

Nikki van Aart is senior consultant binnen het Workforce & Organization team van Capgemini Invent. Ze heeft hands-on ervaring in HR, diversiteit en inclusie en projectmanagement waarin ze uitgebreide kennis heeft opgedaan van procesverbetering en verandermanagement.
Tomas Geerts
Manager Workforce Transformation | SPP Expert

Tomas is een manager binnen Workforce Transformation waarbij hij zich voornamelijk richt op de future of work door te anticiperen op en het co-creëren van de toekomst van werk. Met geruime kennis en ervaring in projectmanagement en Strategische Personeelsplanning bereid Tomas organisaties voor op de toekomst door hen te begeleiden in deze transitie. 
Marjolein Wenderich
VP – Workforce & Organization

Marjolein is een strategisch, gedreven leidinggevende en adviseur met een achtergrond in Organisatiekunde, HR en Management.Met 24 jaar werkervaring in de (semi)publieke en zakelijke markt zet zij haar competenties graag in om organisaties verder te brengen.

[1] Harver – The state of diversity recruiting in 2020 White Paper and beyond, source: glassdoor

[2] “Better Decisions Through Diversity. Heterogeneity can boost group performance”- Kathering W. Philips from KellogInsight; Kellogg School of management.