WEBINAR: Beveilig uw cloud – Definieer een business-gedreven cloud security strategie

English version below

Volgens onderzoek van IDC Market Forecast, is 58% van de respondenten van mening dat hun organisatie extreem kwetsbaar is voor een ernstige, meldingsplichtige, lek in de cloud. Tijdens deze online sessie wordt ingegaan op de belangrijkste beveiligingsproblemen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het gebruik van de cloud. Registreer je hier.

Cloud is voor veel bedrijven the way to go. Veel bedrijven adopteren clouddiensten en het gebruik van de publieke cloud neemt elk jaar toe. Dit vergroot de uitdaging voor ondernemingen om te zorgen voor de juiste zichtbaarheid en toegang tot cloud services. Vaak grijpt IT rechtstreeks naar technologie, zonder dat er sprake is van duidelijk eigenaarschap en governance. Dit resulteert in onverwachte uitkomsten en gebrek aan consistentie voor de hele onderneming: een uitdaging voor de afdeling informatiebeveiliging en een risico voor de organisatie

Neem deel aan een webinar om meer te weten te komen over de uitdagingen waarmee ondernemingen worden geconfronteerd bij het gebruik van cloud en hoe ze deze kunnen overwinnen voor een duurzame toekomst. Hoe kan governance ondersteunen bij het creëren van een business-gedreven cloud security strategie?

In dit webinar leert u over:

  • Top drie uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij het gebruik van publieke cloud services.
  • Hoe u uw cloudstrategie definieert, door niet direct naar technologie te grijpen, maar door goed gebruik van governance.
  • De belangrijkste bedrijfsdoelstellingen en -voordelen van cloud governance
  • Cloud governance en agile manieren van werken

Door deel te nemen aan dit webinar, krijgt u de unieke kans om een gratis meeting van 30 minuten in te plannen om uw cloud security uitdagingen te bespreken met onze cloud security lead.

Hoor van onze expert:

Peter Seelen, Cloud security Expert and COE Lead

Peter Seelen is cloud security expert en lead voor cloud security in de Capgemini cybersecurity unit. Als security architect met meer dan 10 jaar werkervaring heeft hij brede kennis van security. Zijn expertise ligt op het gebied van cloud security en Identity and Access Management (IAM). Als doorgewinterd ontwikkelaar met een Master of Science, is hij in staat om in technische details duiken. Klanten en collega’s prijzen hem om zijn vermogen om technologie en business te verbinden. Wat hem drijft is het ondersteunen van klanten in hun reis naar en in de cloud, uiteraard op een veilige manier!

Chono Nanton, Head of Cloud Security Services, Capgemini

Chono Nanton is de Global Service Owner voor Cloud Security binnen Capgemini. In deze rol leidt hij de ontwikkeling en harmonisatie van het Cloud Security portfolio binnen Capgemini, inclusief leveranciers en processen. Chono is ook de SOC manager van NSOC, de eerste en enige ‘Cloud SOC’ binnen Capgemini dat de eerste grootschalige productie-implementatie van Azure Sentinel binnen Europa onwikkelde. De Cloud SOC bedient klanten wereldwijd als een L3 en hoger SOC dat gespecialiseerd is in de next generation tooling en geavanceerde services, waaronder forensisch onderzoek, incident response en volledig purple teaming.

 

Klik hier om meer te leren over Capgemini’s Cloud Security-services.

In English

WEBINAR: Securing your cloud – Defining a business-driven cloud security strategy

Cloud is the way to go for many businesses. Many enterprises are adopting cloud services and the use of public cloud is increasing year by year. This is increasing the challenge for enterprises to ensure the appropriate visibility and access into cloud services. Often IT jumps are made straight to technology, without having proper ownership and governance in place. This results in unexpected outcomes and lack of consistency across the enterprise: a pain for information security capabilities and a risk for the organization.

Join us for a webinar to learn about the challenges that enterprises face in using cloud and how to overcome them to secure a sustainable future. How can governance support in creating a business-driven cloud security strategy?

In this webinar, you will learn about:

  • Top three key issues organizations face when using public cloud services.
  • How to define your cloud strategy not just by jumping to the technology directly but using proper governance.
  • The key enterprise objectives & benefits of cloud governance
  • Cloud governance and agile ways of working

By attending this webinar, you will get the unique opportunity to schedule a free 30-minutes meeting to discuss your cloud security challenges with our cloud security lead.

Hear from our Experts:

Peter Seelen, Cloud security Expert and COE Lead

Peter Seelen is cloud security expert and lead for cloud security in the Capgemini cybersecurity unit. As security architect working more than 10 year, he has broad knowledge of security. His expertise is on cloud security and Identity and Access Management (IAM). Seasoned as developer with a Master of Science, he’s able to dive into technical details. Clients and colleagues praise him for his ability to connect between technology and business. What drives him is supporting clients in their journey to and in the cloud, of course in a secure way!

Chono Nanton, Head of Cloud Security Services, Capgemini
Chono Nanton is the Global Service Owner for Cloud Security within Capgemini. In this role, he leads the development and harmonization of the Cloud Security portfolio across Capgemini including vendors and processes. Chono is also the SOC Manager for NSOC, the first and only dedicated ‘Cloud SOC’ within Capgemini that developed and manages the first large scale production deployment of Azure Sentinel within Europe and serves clients globally as an L3 and above SOC that specializes in next generation tooling and advanced services including forensics, incident response and full purple teaming.

 

Meanwhile, click here to learn more about Capgemini’s Cloud Security services.