Webinar: Digitale transformatie voor Energy & Utilities-bedrijven in de praktijk

Tuesday, 6th July | 15:30 – 16:30 CET

Datagedreven aanpak voor een toekomstvaste Energy & Utilities-sector

De watersector loopt tegen zijn grenzen aan door klimaatverandering, verzilting en groeiende vraag en vervuiling van zoetwaterbronnen. Om de beschikbaarheid van veilig drinkwater voor toekomstige generaties te garanderen heeft digitale transformatie heeft zijn intrede gedaan in de watersector. De vraag is of deze verandering voldoende snel gaat.

Energy & Utilities-bedrijven, zeker in de watersector investeren inmiddels in technologieën zoals telematica, drukbeheersystemen en District Metered Area (DMA)-systemen. De sector kan daardoor lekken detecteren, lokaliseren en verhelpen in de ondergrondse waterinfrastructuur. Dankzij slimme data is het mogelijk om meer proactief onnodig verlies van water te detecteren. Met modelgebaseerde leklokalisatietechnieken zijn verschillende scenario’s voor de lek- en watervraag te bepalen.

Maar een datagedreven aanpak kan meer bieden. Door allerlei interne en externe databronnen in te zetten en slim te combineren, zoals sensordata en klantdata, kunnen de bedrijven uitdagingen rondom onderhoudskosten, beschikbaarheid van personeel, klimaatverandering en groeiende klantverwachtingen beter het hoofd bieden.

In Verenigd Koninkrijk ondersteunen wij bijna ieder waterbedrijf en die ervaringen delen wij graag met u. In dit webinar leert u onder meer van onze samenwerking met waterbedrijf Scottish Water op het gebied van datagedreven werken en specifiek het proactief detecteren van lekkage.

In dit webinar gaan we in op:

  • Waarom is data transformatie belangrijk voor uw bedrijf?
  • Hoe wordt u een datagedreven en toekomstbestendig bedrijf?
  • Wat kunt u leren van de lessen van waterbedrijven zoals Scottish Water?
  • Met welke oplossingen kunt u morgen al aan de slag?

Capgemini Sprekers:

Paul Haggerty

Market Unit Head – Energy & Utilities, Capgemini UK

Marcel van Breeden

Vice President – Energy, Utilities & Chemicals, Capgemini Nederland

Rutger Gerritz

Sales Director – Insights & Data, Capgemini Netherlands

Antonio Sawaya

Data Scientist, Capgemini UK