AdvantageYou event Trends in Agile

23 March 2021| 19:00 – 21:00 CET

The AdvantageYou Team—together with ACDC— is organizing another Agile Experience “Trends in Agile” event on March 23rd, although we would love to do it at our beautiful office at Leidsche Rijn, we need to do it online of course due to the well-known circumstances we don’t want to mention, the time will be from 19:00-21:00 CET.

(Dutch version, below)

“Trends in Agile”

On Tuesday, March 23rd, 2021, this Agile Experience event will take place online. The Agile Experience event is an initiative of AdvantageYou, the knowledge sharing program within Capgemini and ACDC, the Agile community of Capgemini NL. This event is open to employees of Capgemini, Sogeti and Altran, Capgemini’s affiliates, and anyone interested in Agile and some trends we foresee. The theme of our event this year is “Trends in Agile.”

It’s all about the imagination of the work of the future on March the 23rd! We will kick off with Ron Tolido, our Executive Vice President, CTO and Chief Innovation Officer from Capgemini, he will share some high-level insights on his latest thoughts on Agile.

Last month we celebrated the 20th anniversary of the existence of the Agile Manifesto, the roots on what Agile is based and has grown ever since. Between then and now a lot has changed and continues to change. Together we will explore different topics, with our mindset on the future.

Normally we would have been in an environment where we could meet f2f and have in depth conversations, now we will use the latest online tools in order for us to still be safe, but also able to enjoy ourselves. We will discover:

 • the impact of the latest technology in relation to Agile
 • the influence of Business Agility for our organizations
 • how Ensemble/Mob Programming creates inclusiveness at the workplace (no technical skills required)

Program

  • 19:00 – Opening By Fina Piazza
  • 19:05 – Introduction by Ron Tolido
  • 19:25 – Start breakouts round 1
  • 19:55 – Break (to switch rooms)
  • 20:00 – Start breakouts round 2
  • 20:30 – report out
  • 20:55 – Closure
Introduction by Ron Tolido

Break-outs:

Title: Get inspired: Business Agility is a trend in itself, but why is it a trend, what is it actually and how to get there? 

Fina Piazza, Business Agility Change Agent Yves Vervloesem, Business Agility Change Agent

 

Title: What’s new in the State of DevOps report 2020 and DevOps in SAFe 5.1?

Linda Husmann Pieter de Beijer

By Linda Husmann and Pieter de Beijer, professional trainers at Capgemini Academy

Linda and Pieter will share the main conclusions from the 2020 State of DevOps report and the recent updates on DevOps in the Scaled Agile Framework (SAFe). They will ask you to give feedback on your own situation around the topics discussed and to share your best practices.

Title: Organisational Agility through Robotic Proces Automation

Arnaud Disberg Jelle Roo

By Arnaud Disberg, Intelligent Proces Automation Lead and Jelle Roo, Intelligent Proces Automation Lead

Agile and lean methods are commonly used by organizations to increase flexibility and organizational agility. In this presentation we will dive into the question: “How can Robotic Process Automation increase Organizational Agility?”

Title: Fail at Failing

By Damion van der Zee; Scrum Master

Does the thing you’re doing actually make any sense? Fail fast and fail cheap they say, but how do you do that? Join Damion on his journey through utter failure and let him tell you how to prevent this happening to you.

 

Title: Ensemble Programming: The Power of Hands-On Remote Collaboration

Saket Kulkarni Hubrecht van den Brekel,

By Saket Kulkarni, Agile/DevOps Coach & Hubrecht van den Brekel, Designer/Developer in an Agile Team

In a 1 hour session, we will demo the fun of ensemble/mob programming with a selection of people in the workshop.

More information

Register, now!

In Dutch

Het AdvantageYou Team organiseert – samen met het ACDC – weer een Agile Experience “Trends in Agile” evenement op 23 maart 2021.  We zouden dit graag organiseren op ons mooie kantoor in Leidsche Rijn, maar gezien de bekende omstandigheden moeten we het deze keer online doen. Het event is van 19: 00 tot 21: 00 CET.

“Trends in Agile”

Op dinsdag 23 maart 2021 vindt dit Agile Experience evenement online plaats. Het Agile Experience event is een initiatief van AdvantageYou, het kennisdelingsprogramma binnen Capgemini en het ACDC, de Agile community van Capgemini NL. Dit evenement staat open voor medewerkers van Capgemini, Sogeti en Altran, aan Capgemini gelieerde ondernemingen, en iedereen die geïnteresseerd is in Agile en enkele trends die we voorzien. Het thema van ons evenement dit jaar is ‘Trends in Agile’.

Het draait allemaal om de verbeelding van het werk in de toekomst op 23 maart! We beginnen met Ron Tolido, onze Executive Vice President, CTO en Chief Innovation Officer van Capgemini, Ron zal enkele inzichten op hoog niveau delen over zijn laatste ideeën over Agile.

Vorige maand vierden we de 20ste verjaardag van het bestaan ​​van het Agile Manifesto, de basis waarop Agile is gebaseerd en sindsdien is gegroeid. Tussen toen en nu is er veel veranderd en het blijft veranderen. Gezamenlijk zullen wij diverse onderwerpen belichten, met het oog op de toekomst.

Normaal zouden we in een omgeving zijn geweest waar we f2f konden ontmoeten en diepgaande gesprekken zouden voeren, nu zullen we de nieuwste online tools gebruiken om in een veilige omgeving te participeren en ook om samen te genieten. De onderwerpen zijn:

 • de impact van de nieuwste technologie in relatie tot Agile
 • de invloed van Business Agility op onze organisaties
 • hoe Ensemble / Mob Programming inclusiviteit creëert op de werkplek (geen technische vaardigheden vereist)

Programma

 • 19:00 – Door Fina Piazza
 • 19:05 – Inleiding door Ron Tolido, Executive Vice President, CTO en Chief Innovation Officer van Capgemini
 • 19:25 – break-out ronde 1
 • 19:55 – pauze (om van virtuele ruimte te wisselen)
 • 20:00 – break-out ronde 2
 • 20:30 – samenvatting
 • 20:55 – afsluiting
Inleiding door Ron Tolido, Executive Vice President, CTO en Chief Innovation Officer van Capgemini

Break-outs:

Titel: Laat je inspireren: Business Agiltiy is op zichzelf al een trend, maar waarom dan, wat is het eigenlijk en hoe kom je daar dan?

Fina Piazza, Business Agility Change Agent Yves Vervloesem, Business Agility Change Agent

 

Titel: Nieuws uit het State of DevOps report 2020 en DevOps in SAFe 5.1.

Linda Husmann Pieter de Beijer

Door Linda Husmann en Pieter de Beijer, professional trainers bij Capgemini Academy

Linda en Pieter zullen de belangrijkste conclusies uit het State of DevOps 2020 rapport en de recente DevOps-updates in het Scaled Agile Framework (SAFe) bespreken. Ze zijn benieuwd naar jouw feedback op en ervaringen met de besproken onderwerpen.

Titel: Organisational Agility through Robotic Proces Automation

Arnaud Disberg Jelle Roo

Door Arnaud Disberg, Intelligent Process Automation Lead en Jelle Roo, Intelligent Process Automation Lead

Agile and lean methodes worden veel gebruikt door organisaties voor het verhogen van flexibiliteit en wendbaarheid. In deze presentatie gaan wij dieper in op de vraag: “Hoe kan Robotic Proces Automation” Organizational Agility versnellen?”

Titel: Fail at Failing

Door Damion van der Zee; Scrum Master

Heeft het eigenlijk wel zin wat je doet? Fail fast and fail cheap they say, maar hoe dan? Ga mee met Damion in zijn reis door absolute falen en laat hem je vertellen hoe j dat kunt voorkomen dat hetzelfde jou overkomt.

 

Titel: Ensemble Programmeren: Het kracht van hands-on remote samenwerken

Saket Kulkarni Hubrecht van den Brekel,

Door Saket Kulkarni, Agile/DevOps Coach & Hubrecht van den Brekel, Designer/Developer in an Agile Team

In een sessie van 1 uur willen we laten zien hoe leuk en leerzaam een ensemble/mob sessie kan zijn. We zullen live demoen met een selectie van de deelnemers aan de break-out.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BNL, AdvantageYou advantageyou.bnl@capgemini.com

Evenement details

maart 23, 2021 7:00 pm
maart 23, 2021 9:00 pm
ONLINE