Applied Innovation Exchange Framework

Het Applied Innovation Exchange Framework geeft structuur aan het innovatieproces en leert gebruikers hoe zij de nieuwste methoden en tools kunnen gebruiken.

Is uw bedrijf klaar voor effectieve innovatie?

Veel ondernemingen zijn niet ingericht voor effectieve of snelle innovatie. Zij beschikken niet over de vereiste afstemming van processen, talenten, risicotolerantie en leiderschap en het ontbreekt hen aan een cultuur die innovatie aanmoedigt, beloont en promoot. In een innovatielandschap dat in toenemende mate wordt gekenmerkt door de toepassing van nieuwe technologieën, is een degelijke, gedisciplineerde en open aanpak vereist om snel en veilig concurrentievoordeel te behalen door de risico’s af te dekken en de cyclustijden van ontdekking tot toepassing van innovaties te comprimeren. Het beproefde Applied Innovation Exchange Framework staat garant voor toegepaste innovatie met de benodigde discipline en accuratesse.

Maak gebruik van een robuust framework

Het holistische Applied Innovation Exchange Framework bevordert de digitale innovatie van onze klanten en stimuleert de digitale vaardigheden binnen hun organisatie. Het Applied Innovation Exchange Framework – dat klanten in staat stelt nieuwe ideeën, inzichten, oplossingen en waarde te ontdekken, ontwerpen en duurzaam te gebruiken – maakt gebruik van de nieuwste tools, methoden en accelerators en bevordert designgericht denken, en dit alles wordt ondersteund door een robuust governancemodel.

Ontdek zelf hoeveel verschil het AIE-framework maakt

Het AIE-Framework wordt gebruikt voor ontwikkeling, beheer en transformatie van het innovatieproces. Door de combinatie van een grote groep ontwerpers, technologie-experts, sectorspecialisten, technologie- en zakelijke partners, academici, onderzoeksorganisaties en start-ups geeft AIE u de kans de meest relevante innovaties voor uw bedrijf te onderzoeken, in context te plaatsen en te begrijpen. Door veilig en duurzaam gebruik te maken van ons beproefde AIE-Framework kunt u zich een beeld vormen van de waarde van snelle bedrijfsinnovaties op schaal.