Financieel-technologische bedrijven maken het traditionele retailbanken lastig om de steeds hogere verwachtingen van klanten aan gepersonaliseerde en naadloos op elkaar aansluitende diensten bij te blijven benen. In de retailbankoplossingen van Capgemini is ingebouwd dat klanten zoals zij wensen eenzelfde beleving via alle kanalen hebben en dat banken beschikken over de benodigde bruikbare bedrijfsinformatie.

Wij leveren ontwerp- en implementatieoplossingen voor het bankbedrijf die de operationele kosten verlagen, de risico’s en de nalevingsaspecten effectief beheren, de servicekwaliteit verhogen en de klantervaring maximaliseren. Hierdoor kunnen banken de TCO verlagen, de operationele efficiëntie en flexibiliteit verbeteren en beschikken over een duurzaam en toekomstbestendig IT-platform.

Capgemini biedt een uitgebreid servicepakket op het gebeid van retailbankieren, waaronder omnichanneltransformatie en transformatie van bankfilialen, Connected Banking, consumptieve en hypothecaire kredieten en het volgende:

Strategie en transformatie voor kernsystemen van banken

Capgemini evalueert de haalbaarheid van een transformatie bij de klant en stelt een strategie en routekaart voor de transformatie op. Vervolgens definiëren we een operationeel model, formuleren we de bedrijfsbehoeften en het architectuurontwerp en structureren en beheren we het transformatieproject.

Ontwerp van het operationele doelmodel volgens bedrijfsreferentiemodellen

Capgemini heeft alle competenties in huis om het operationele doelmodel voor een bank te ontwerpen. Dit model verschaft een complete visie op de planning van de toekomstige configuratie van bedrijfsmiddelen en competenties voor het realiseren van de strategische doelstellingen. Bij het ontwikkelen van het operationele doelmodel kan Capgemini gebruikmaken van zijn grote verzameling eerder ontwikkelde bedrijfsreferentiemodellen en -architecturen voor kernsystemen van banken.

Pakketimplementatie en systeemintegratie

Onze services lopen uiteen van het bouwen van nieuwe kernplatforms (inclusief implementatie van standaardpakketten zoals Temenos T24® en Oracle® FLEXCUBE) tot het moderniseren of upgraden van bestaande systemen en het ontwikkelen van complete maatwerkoplossingen.

Uitrol op een groot aantal locaties

Het beproefde en duidelijk omschreven Capgemini-concept voor de implementatie en uitrol op grote aantallen locaties biedt een geïndustrialiseerde aanpak voor internationale implementaties of het implementeren van meerdere systemen in één land.

Gegevensmigratie

Met onze unieke tools en accelerators, beproefde methoden en ervaren medewerkers kunnen we een oplossing vinden voor alle migratie-uitdagingen van onze klanten. We verzorgen snelle, betrouwbare en kosteneffectieve gegevensmigratie voor implementaties van kernsystemen van banken met minimale risico’s voor de kwaliteit en integriteit van de gegevens.

Testen

De uitgebreide, op modellen gebaseerde testmethode van Capgemini versnelt de implementatie en garandeert een soepele overgang naar een nieuw kernsysteem voor bankieren dat door de gebruikers verwelkomd en omarmd wordt.

Toonaangevende technologiepartners

                            

Lager risico, sneller rendement

Capgemini hanteert een concept waarbij de bedrijfsactiviteiten leidend zijn en de technologie een ondersteunende rol vervult. Dit principe stoelt op onze diepgaande, wereldwijde ervaring met kernsystemen van banken en waarborgt dat wij een effectieve en efficiënte oplossing voor kernsystemen van banken leveren die door uw zakelijke gebruikers goed wordt ontvangen. Wij kunnen bogen op:

  • Ruim tien jaar ervaring met uiteenlopende banksystemen, meer dan duizend projecten in het bankbedrijf
  • Betrokkenheid van domeinexperts tijdens de hele levenscyclus van het programma
  • Versnelling van het transformatieprogramma met circa 20%
  • Tot 20% sneller ontwerp van het doelmodel dankzij een database met ruim driehonderd referentiemodellen voor bedrijfsprocessen
  • Expertise op het gebied van de marktleidende platforms Temenos en FLEXCUBE, ondersteund door unieke accelerators
  • Meer dan tweeduizend professionals op het gebied van kernsystemen van banken wereldwijd, ondersteund door ons Rightshore®-netwerk
  • 17.000 herbruikbare testcases voor het bankbedrijf

 

Meer weten over onze oplossingen voor kernsystemen van banken? Neem vandaag nog contact met ons op.