Service Management

Ongeacht de vraag of uw bedrijf de IT-functie al dan niet uitbesteedt, is het essentieel dat de IT-platforms voor infrastructuren en applicaties goed worden beheerd. Met Managed Services van Capgemini bent u verzekerd van effectieve en efficiënte IT-services die helemaal zijn afgestemd op uw bedrijfsdoelstellingen.

Actief servicebeheer vereist meer dan alleen een werkkader

De invoering van algemene werkkaders, tools en processen leidt niet automatisch tot naleving van best practices. De service-integratie van Capgemini garandeert niet alleen een succesvolle implementatie, maar ook optimaal gebruik en actief beheer van de kaders, tools en processen.

Als u het beheer van uw IT-services aan Capgemini toevertrouwt, profiteert u van:

 • Kosteneffectiviteit en betere financiële resultaten: de discretionaire bestedingen dalen, het investeringsrendement stijgt en de prestaties worden verbeterd
 • Afstemming tussen business en IT: uw bedrijfsstrategie geeft richting aan de IT-functie, waardoor uw bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd kunnen worden
 • Lagere risico’s: activiteiten en processen worden gestandaardiseerd
 • Betere gebruikerservaring: er wordt voortdurend gekeken naar mogelijkheden voor verbetering en de parameters voor service en levering worden gemaximaliseerd

Managed Services: analyseren, aanbevelen, actie ondernemen

We kunnen IT-services beheren als onderdeel van een breder outsourcingcontract, maar ook als zelfstandige opdracht. We kunnen zelfs een ‘healthcheck’ uitvoeren om de gezondheid van uw huidige model voor beheerde services te analyseren. Specifieke opleidingen behoren ook tot de mogelijkheid.

Onze vanuit de business geleide aanpak van beheerde IT-services is gebaseerd op ons motto ‘analyseren, aanbevelen, actie ondernemen’ en werkt als volgt:

 • Transparantie en zichtbaarheid van de IT-services vergroten door inefficiënties en knelpunten in kaart te brengen en vervolgens prestatie-indicatoren te formuleren
 • Een centraal aanspreekpunt creëren voor operationeel beheer van het IT-landschap, zodat de gebruikerservaring wordt verbeterd
 • Handmatig ingrijpen vermijden en de kans op menselijke fouten verkleinen, zodat incidenten en aanvragen sneller en beter worden afgehandeld
 • Een operationeel model voor alle leveranciers en functies implementeren, waardoor de afstemming met de business wordt verbeterd. Doordat het aantal incidenten en problemen en de noodzaak voor ‘brandjes blussen’ worden teruggedrongen, dalen de niet-discretionaire IT-bestedingen
 • Een rapportageoplossing implementeren om de transparantie van de interne IT-processen en de leverancier(s) te vergroten. Hierdoor kan prioriteit worden gegeven aan de belangrijkste kansen en problemen, zodat u meer tijd overhoudt voor uw bedrijfsdoelstellingen

Service Management: Een uitstekende reputatie voor beheerde services, gebaseerd op ervaring

De hedendaagse multisource-omgeving is bijzonder complex en geografisch gespreid. Dit is een gevolg van het streven van ondernemingen om de servicelevering en de competenties op een kosteneffectieve manier te verbeteren. Om alle voordelen van multisourcing te kunnen realiseren is het cruciaal dat de services effectief beheerd worden.

Vanaf het ontstaan van Service Management heeft Capgemini een pioniersrol vervuld bij de ontwikkeling van dit concept. We hebben onder andere de politie van Londen, de Britse belastingdienst en een mondiale automobielfabrikant geholpen met Service Management. Als een van de eersten ondersteunden we het model van een leveranciersecosysteem. Sindsdien hebben we onze dienstverlening steeds verder ontwikkeld.

 • De Briste belastingdienst (HMRC) heeft ons belast met de uitvoering van CHIEF, een van ‘s werelds grootste en meest geavanceerde elektronische douanesystemen, om schaalvoordelen te behalen bij het servicebeheer
 • Voor een multinationale frisdrankenproducent hebben we een verouderd ERP-systeem vervangen door een pan-Europees IT-systeem. We hebben de support gecentraliseerd in een nieuw Center of Competence en een governancestructuur gecreëerd voor het beheer van externe leveranciers