Service Integration

Een complete manier van samenwerken waarbij gebruik wordt gemaakt van IT-diensten uit meerdere bronnen die naadloos samenwerken om IT-diensten te leveren die volledig aansluiten op uw bedrijfsdoelstellingen.

IT-oplossingen die passen bij uw bedrijfsstrategie

Vandaag de dag proberen bedrijven de effectiviteit van hun IT-diensten te verbeteren door samenwerking met geavanceerde leveranciers, gebruik van de nieuwste tools en technologieën en implementatie van nieuw IT-beleid. Maar de echte uitdaging is het implementeren van een strategie die ervoor zorgt dat deze uiteenlopende factoren samen bijdragen aan het bedrijfsresultaat van de onderneming. Ondoordachte service-integratie kan leiden tot:

 • meerdere dienstencatalogi;
 • incompatibele toolsets;
 • projectvertragingen,

 

en dienstverleners in het ecosysteem die werken op grond van verschillende soorten contracten, met:

 

 • weinig tot geen standaardisering afgezien van de elementaire contractvoorwaarden;
 • onduidelijkheid over wie van de dienstverleners verantwoordelijk is voor de diensten/processen, met als gevolg verwarring en wederzijdse beschuldigingen;
 • dure governance waarbij aparte teams nodig zijn om iedere dienstverlener te “volgen”.

Een uitgebreid IT-framework

Met Service Integration van Capgemini zijn bedrijven in staat zich te concentreren op hun bedrijfsresultaat zonder zich te hoeven bekommeren om de uitdagingen van het beheer van IT-diensten. Dankzij onze coherente totaalaanpak kunnen ondernemingen de effectiviteit en efficiëntie van hun IT-diensten vergroten door overzichtelijke integratie van de volgende onderdelen:

 • Governance, risico en planning
 • Bedrijfsplanning en -programma’s
 • Servicemanagement en -levering
 • Beheer van serviceprestaties
 • Relatiebeheer
 • Ecosystemen
 • Optimalisering van contracten en contractnaleving

 

Voordelen:

 

 • Controle over het ecosysteem van dienstverleners
 • Lagere operationele kosten van IT-diensten
 • Kortere doorlooptijd
 • Meer flexibiliteit
 • Minder risico

IT-pioniers op het gebied van service-integratie

Wij hebben meer dan tien jaar ervaring in het leveren van Service Integration-diensten aan talrijke klanten in een groot aantal landen en zowel publieke en private sectoren. We hebben een succesvolle aanpak ontwikkeld die in hoge mate is gebaseerd is op samenwerking. We werken nauw met u samen en definiëren in samenspraak uw behoeften. Vervolgens werken we samen met u aan een gekwantificeerde business case, een operationeel model en een ondersteunend implementatieplan. Tijdens dit hele proces heeft u direct inzicht in het werk en kunt u te allen tijde ingrijpen om misverstanden en misvattingen uit de weg te ruimen.

Neem vandaag nog contact op met onze experts voor meer informatie over het maximaliseren van uw IT-bedrijfswaarde met Service Integration.