Sustainable IT

De transformatie van bedrijfs-IT naar Sustainable IT

Hoewel de enorme impact van IT op het milieu een algemeen erkend probleem is, moeten bedrijven nog flinke stappen zetten om de impact van IT op het milieu te verminderen. De oplossing is Sustainable IT.

De technologieën waar bedrijven tegenwoordig op draaien, van laptops tot datacenters en netwerken, hebben een aanzienlijke impact op de CO2-voetafdruk van organisaties. Daarbij komt dat het energieverbruik van zakelijke IT-systemen in 2025 naar verwachting verdrievoudigd zal zijn ten opzichte van 2010. Vanwege de onmiskenbare wereldwijde noodzaak om de klimaatverandering binnen alle bedrijfstakken en in de samenleving als geheel een halt toe te roepen, moeten CIO’s niet alleen de CO2-voetafdruk van hun organisatie verkleinen, maar ook duurzaamheidsinitiatieven binnen het bedrijf stimuleren.

Bij Capgemini Invent noemen we dit een transformatie naar Sustainable IT, wat meer omvat dan alleen technologie en operationele processen. Het is een transformatie die verder gaat dan het structureel transformeren van IT voor wat betreft verbruik en werkwijzen. Het draait om het  omarmen van een cultuur van Sustainable IT die de steun krijgt van alle medewerkers over de volle breedte van de organisatie.

Onze aanpak is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

4 Pillars

Duurzaamheid staat bij alles wat we doen centraal. We hebben onszelf als organisatie de ambitieuze doelstelling gesteld om in 2030 net zero te zijn. Verder werken we al met onze klanten samen om hun CO2-uitstoot te helpen verminderen, waarbij ons streven is hen 10 miljoen ton CO2 te laten besparen in 2030. Om deze ambitie waar te maken en onze klanten te ondersteunen op weg naar een duurzame toekomst, staat Sustainable IT binnen ons gehele aanbod aan duurzaamheidsdiensten centraal.

“De experts van Capgemini Invent gingen direct aan de slag om een volledig beeld van onze Sustainable IT-ambitie te krijgen en ons snel van relevante, concrete en realistische oplossingen te voorzien, die aansloten bij onze bredere bedrijfsstrategie en in korte tijd meerdere voordelen opleverden. Iedereen streefde dezelfde doelstellingen na en werkte goed samen. Capgemini Invent deelde zijn best practices op het gebied van Sustainable IT en behoedde ons voor mogelijke valkuilen, zodat we echt duurzame bedrijfswaarde konden creëren. “

Peggy Bacati,

Hoofd Sustainable IT, Crédit Agricole Assurances

Wat zijn de voordelen van Sustainable IT?

Naast uiteraard de vermindering van de impact van de IT op het milieu, levert Sustainable IT ook een aantal belangrijke zakelijke voordelen op. De uiteindelijke beslissing over de voortzetting van projecten en zakelijke kansen wordt steeds vaker genomen ten gunste van leveranciers met een bewezen staat van dienst op het gebied van duurzaamheid, wat hen een wezenlijk concurrentievoordeel geeft en de omzet vergroot.

Aangezien 31 procent van de consumenten verwacht dat bedrijven handelen in overeenstemming met maatschappelijke en milieukwesties, kan Sustainable IT ook het merkimago versterken. Daarnaast kan het als hefboom werken voor het aantrekken van talent en het versterken van de loyaliteit en motivatie van werknemers die willen dat hun werk zinvol is en op een positieve manier bijdraagt aan onze wereld.

CIO’s kunnen zowel aan hun eigen organisatie als aan klanten innovatieve oplossingen voorstellen die de milieu-impact verminderen. Een milieugerichte aanpak op basis van een spaarzaam IT-beleid (denk aan het rationaliseren, delen en verminderen van de hoeveelheid apparatuur) bevordert de operationele efficiëntie en vermindert tegelijkertijd de impact op het milieu.

Tot slot zorgt het positieve effect van Sustainable IT op de bedrijfskosten voor een sluitende businesscase. Door middel van duurzame producten, energiezuinige diensten en een verantwoord IT-beleid kan alleen al op de energierekening 20 tot 40 procent worden bespaard.

Sustainable IT at Capgemini France

In pursuit of the Capgemini Group carbon neutral and net zero ambitions, Capgemini France set about defining its own Sustainable IT strategy.

A qualitative audit of Sustainable IT maturity included a series of in-depth interviews, six workshops and a broader survey, for which 2,250 responses were received.

The project team defined a roadmap to reduce the digital impact of Capgemini France and its clients along with a dashboard to monitor the transformation. This identified and prioritized up to 30 levers to bring this roadmap to life over a five-year timeframe.

Use cases op het gebied van Sustainable IT

Utilities-bedrijven — op weg naar net zero

  • Strategisch: afstemming op strategische ambities, verbetering kwaliteit van dienstverlening, verkleining risico van niet-naleving en realisatie van de overstap naar ‘net zeroen verder’ met een schoner en slimmer netwerk voor afvalwater.
  • Financieel: verlaging van energieverbruik, vermindering van responsfouten, verlenging van de levensduur van activa tegenover geringere investeringen en minder uitgaven aan chemische producten.
  • Operationeel: verhoging van operationele productiviteit, optimalisatie van de prestaties, verbetering van de besluitvorming op de locatie en effectiever beheer van de activa.

Financiële dienstverlening — visie en routekaart

  • Strategisch: vaststellen van de ambities na een kwalitatieve analyse en opstellen van een vijfjarige routekaart.
  • Medewerkers: verhoging van de bewustwording van medewerkers en ontwikkeling van een catalogus met oplossingen.
  • IT: projecten om infrastructuur en applicaties te stroomlijnen, implementatie van een duurzame ontwerpaanpak waarmee de organisatie een toonaangevende speler wordt met Sustainable IT in de banksector.

Energiebedrijven — analyse

  • Strategisch: verankering van duurzaamheid in de manier waarop de levenscyclus van reserveonderdelen wordt beheerd om de CO2-uitstoot te verlagen en de overproductie van fabrieken te beperken.
  • Uitstoot: vaststelling van de uitstoot van het digitale IT-platform met een analyse van de levenscyclus en transacties (100 per jaar) waarvoor de uitstoot vermeden kan worden

Onze Experts

Ludvig Daae

Expert in Digital strategy, Change management, Agile (including implementing SAFe), Cloud strategy & migration and Agile portfolio management