Solvency II is een omvangrijk project om de Europese richtlijnen voor het verzekeringsbedrijf te herzien. Dit heeft gevolgen voor Nederlandse verzekeraars en het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) daarop. Solvency II is gebaseerd op dezelfde methodiek als die van Basel II bij het bankwezen. De methode bestaat uit de volgende drie pijlers:

 • Pijler 1:Kwalitatieve vereisten: minimale kapitaaleisen voor operationeel en beleggingsrisico, berekend op basis risicomodellen gebaseerd op de gegevens uit de administraties.
 • Pijler 2:Eigen visie en gedragstoezicht: de toezichthouder stelt vast dat u de interne processen heeft geïmplementeerd die ervoor zorgen dat het kapitaal in overeenstemming is met de risico’s van de onderneming.
 • Pijler 3:Externe verslaglegging: een publieke rapportage en een rapportage naar de toezichthouder, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Het implementeren van de Solvency II maatregelen heeft grote uitvoerende risico’s door de omvang en de diversiteit van de activiteiten. Er zal verandering plaatsvinden van front-office tot en met de back-office. Capgemini heeft veel ervaring op dit gebied. Niet alleen vanuit onze Solvency II projecten, maar ook door onze expertises op verschillende gebieden.

Wij hebben vanuit onze expertise jarenlange ervaring in

 • Solvency II
 • Verzekeringen en pensioenen
 • Data Governance
 • Datakwaliteit
 • Testen
 • Risicomanagement
 • Projectleiding en projectondersteuning

Doordat wij onze ervaring en kennis combineren, kunnen we juist in de complexe omgeving van Solvency II een adequate oplossing bieden voor iedere situatie. Wij hebben ervaring met het leveren van oplossingen voor alle aspecten van Solvency II aan financiële dienstverleners. Onze Solvency II oplossingen verlagen de kosten voor risicobeheer en naleving door het volledige risicospectrum in ogenschouw te nemen. De volledige implementatie van ons oplossingenpakket optimaliseert het risico- en kapitaalbeheer, creëert controleerbare processen, bevordert gegevenstransparantie en biedt mogelijkheden voor kostenbesparingen.
We bieden de volgende services:

 • Introductie en training Solvency II
 • Impactanalyse
 • Gegevens verzamelen en gereedheidsanalyse
 • Selectie en integratie van software