Services voor liquiditeitsrisicobeheer

Capgemini kan uw organisatie helpen om zowel een superieure beheersing van liquiditeitsrisico’s als naleving te bereiken binnen de gestelde strakke tijdsplanning.

Nieuwe wet- en regelgeving zorgt voor nieuwe uitdagingen

Tijdens de recente financiële crisis kwam naar boven dat sommige financiële instellingen hun liquiditeitsrisicobeheer niet op orde hebben. De Amerikaanse overheid heeft met het oog hierop twee nieuwe voorschriften ingevoerd: het liquiditeitsdekkingsratio en , zoals voorgeschreven in artikel 165 van de wet ‘Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act’, een zogeheten Final Rule voor een verscherpt toezicht en verscherpte regulering van grote houdstermaatschappijen van Amerikaanse banken en buitenlandse bancaire organisaties. De Final Rule schrijft voor dat alle betrokken bedrijven per 1 januari 2017 aan de wet- en regelgeving voldoen en heeft een overbruggingsperiode tot aan volledige naleving voorgesteld.

De juiste gegevensbasis

Begin uw programma voor liquiditeitsrisicobeheer met de juiste gegevensbasis

Onze oplossingen voor liquiditeitsrisicobeheer bouwen voort op onze aantoonbare expertise op het vlak van gegevensbeheer, risicobeheersing en naleving. Ze omvatten:

 • Beschikbaarstelling van gegevens
 • Totstandbrenging van een kader voor gegevenskwaliteit
 • Gegevensintegratie
 • Warehouse en stresstest voor liquiditeitsrisicobeheer
 • Rapportage en analyse van liquiditeitsrisico’s
 • Validering en governance van het model

Capgemini heeft uitgebreide ervaring met gegevensbeheer, een ongeëvenaarde staat van dienst op dit vlak en aantoonbare resultaten geboekt wat betreft:

 • Het beheren en rapporteren van liquiditeitsposities binnen de bancaire organisatie
 • Het beheren van gegevens in de loop van de dag (intraday)
 • Het verbeteren van het voorspellend vermogen
 • Het samenvoegen van versplinterde gegevens via een centrale warehouse-oplossing voor liquiditeit ter ondersteuning van mitigatiemaatregelen
 • Het oplossen van problemen met de kwaliteit van gegevens, waaronder de nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie

Beproefde accelerators

Capgemini maakt gebruik van beproefde accelerators om uw initiatief een vliegende start te geven

 • Essentiële data-elementen. De grootste uitdaging waarvoor bancaire organisaties staan wat betreft het voldoen aan de wet- en regelgeving inzake liquiditeitsrisicobeheer, is de rapportage van daginfo, de uitdaging om de dagelijks verzamelde gegevens te verwerken in het liquiditeitsrisicobeheersysteem. We spelen in op dit vraagstuk via de definiëring van essentiële data-elementen die voor elke bank uniek zijn en alle soorten producten afdekken. We maken hierbij gebruik van de algemene zakelijke definities die nodig zijn voor liquiditeitsrisicobeheer.
 • Het kader voor gegevenskwaliteit dat een gestructureerde benadering van gegevenskwaliteit doorvoert: definiëren, raadplegen, verbeteren en borgen
 • Het kader voor stresstesten dat in het middelpunt staat bij de implementatie van een stresstest voor liquiditeitsrisico. Ons kader zet uiteen hoe oplossingen voor wezenlijke uitdagingen zoals stressscenario’s kunnen worden geformuleerd.
 • De validering van het model is van cruciaal belang voor de rapportage van liquiditeitsrisico’s. De accelerators voor Capgemini omvatten normen voor de validering van modellen alsmede een model voor de volwassenheid van het modelrisicobeheer. Dit dekt alles compleet af om alle onderdelen van modelrisicobeheer te kunnen evalueren en plannen.

Neem contact op

Laat ons u helpen met uw uitdagingen op het gebied van liquiditeitsrisicobeheer! Neem contact met ons op via businessinfo@capgemini.com of benader een van onze experts.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens