Risicomanagement

Capgemini Financial Services levert een assortiment geïntegreerde business- en IT-services voor het managen en voorspellen van risico’s. Onze klanten kunnen kiezen voor een complete ketenoplossing of voor afzonderlijke componenten. Wij leveren risicomanagementservices in vier categorieën, die zicht geven op essentiële risicofactoren met een impact op aandelenkoersen en bedrijfsprestaties.

Enterprise Risk Management

Met Sigma Map™ en Enterprise Risk Management (ERM) Maturity krijgen financiële instellingen een organisatiebreed overzicht van risico’s in alle risicodimensies op de gehele balans. Dit holistische overzicht verschaft waardevolle informatie over de totale risicoblootstelling en de impact hiervan op financiële kerncijfers en aandelenkoersen.

Meer over Enterprise Risk Management

Market Risk Management

Een effectief concept voor het beheer van marktrisico’s is niet alleen noodzakelijk voor de naleving van Basel II, maar het is ook een onmisbare component om hevige marktschommelingen met succes te kunnen doorstaan. Onze Market Risk Management oplossingen bieden onze klanten een geschikt werkkader, ondersteunen de integratie van krediet- en marktrisico’s en analyseren de mogelijke gevolgen van eventuele contaminatie tussen markt- en kredietrisico’s. We ondersteunen financiële dienstverleners met:

 • Referentiegegevens en semantiek
 • Enterprisemodellen en -methoden
 • Analytische modellen en methoden zoals Value at Risk (VaR), Economic Capital (EC) en Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)
 • Informatiestrategie en -architectuur
 • Governance en metadata
 • Integratie van klantgegevens en master data

Credit Risk Management

In samenwerking met enkele van de vijftig grootste banken ter wereld heeft Capgemini een Credit Risk Framework ontwikkeld voor instellingen die het kredietrisico in de gehele organisatie proactief willen beheren. Wij kunnen uw organisatie helpen een effectief Credit Risk Management programma te ontwikkelen door:

 • een Credit Risk Framework te ontwerpen en te implementeren,
 • een beoordeling van het kredietrisico uit te voeren,
 • scoringsmodellen en rapportagedashboards voor kredietrisico te bouwen,
 • verliezen op leningen te voorspellen.

Onze oplossingen geven een antwoord op veel voorkomende risico-uitdagingen door risicobewaking en -rapportage voor financiële instellingen sneller en kosteneffectiever te implementeren.

Operational Risk Management

Omdat er zoveel bronnen van operationele risico’s zijn, moeten financiële instellingen deze risico’s zo effectief mogelijk beheersen. Via maatwerkmethoden stellen we organisaties in staat alle wetten en voorschriften na te leven en tegelijkertijd waarde te creëren door de juiste informatie aan het management beschikbaar te stellen. Capgemini laat zien hoe u de verliezen door operationele risico’s kunt beperken, of deze nu een gevolg zijn van slecht of niet functionerende processen, systemen en mensen of van externe gebeurtenissen. We bieden de volgende services:

 • Beoordeling van operationele risico’s
 • Selectie en implementatie van software voor Operational Risk Management

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens