Open Banking

Benut de kracht van open API’s om zakelijke kansen te bevorderen. Een strategie op basis van een open API-platform bouwt voort op de kerncompetenties van de bankensector, namelijk vertrouwen en merkbekendheid, alsook op historische klantgegevens. Open banking biedt een nieuwe reeks zakelijke kansen die digitaal worden ondersteund en daarnaast biedt het via samenwerkingsverbanden toegang tot nieuwe uitbreidingen van bedrijfsmodellen.

Ontwrichting: een katalysator voor positieve verandering

Fintechbedrijven, “unicorns” en “neobanken” zijn het bankecosysteem aan het transformeren via een stormachtige injectie van innovatie. Een nieuw landschap voor financiële dienstverlening is zich snel aan het ontwikkelen, waarbij applicatieprogramma-interfaces (API’s) bij alles een rol van betekenis spelen, van naleving van wet- en regelgeving en operationele excellentie tot nieuwe waardeproposities voor eindklanten. De API-kansen zijn concreet, maar er moet rekening worden gehouden met tal van uitdagingen op het vlak van transformatie alvorens er tot een digitaal model kan worden overgegaan.

Het overstappen op open API’s maakt het gemakkelijker om bruikbare gegevens te verzamelen in de vorm van aankoopbeslissingen, behoefte aan leningen en patronen van favoriete trajecten van klanten. Tegelijkertijd wordt de toegang verschaft tot contextgebonden informatie met betrekking tot risicoprofielen, prognoses over toekomstig inkomen, etc. Deze nieuwe inzichten worden gebruikt voor het automatisch leren en het ondersteunen multichannelmarketing. Dit vermindert de afhankelijkheid van de uitgaven voor algemene marketingactiviteioten en een federatief netwerk van agentschappen.

Omzetgroei via veilige API’s op het gebied van Open Banking

De eerste stap voor het behalen van een maximale bedrijfswaarde uit API’s is het in kaart brengen en prioriteren van concrete kansen. Capgemini kan u via het beproefde en geteste proces voor het opstellen van de API-planning en het mobiliseren van betrokkenheid een vliegende start geven. Hiermee kunt u uw operationele model voor API-as-a-product bepalen.

Ons volledig geïntegreerde API-platform helpt banken om snel API’s voor hun initiatieven op het gebied van Open Banking te ontwikkelen en te implementeren. Dit uitgebreid geteste en sterk beveiligde systeem maakt het mogelijk dat digitale diensten snel, op consistente wijze en kosteneffectief ter plaatse of in de cloud worden geïntegreerd.

Banken kunnen daarnaast gebruikmaken van het innovatieve ecosysteem van Capgemini, dat bestaat uit uiteenlopende samenwerkingspartners en fintechbedrijven. Dit kan via ons platform Applied Innovation Exchange en de Money + Magic Approach.

Capgemini zet uw initiatieven voor Open Banking om in geld

Capgemini is marktleider digitale transformatie op het gebied van financiële dienstverlening en onze toetsingskaders en API-modellen voor waardecreatie zijn het resultaat van meer dan 30 jaar ervaring en uitgebreid brancheonderzoek op het vlak van bancaire en financiële dienstverlening. Onze services met toegevoegde waarde omvatten de bedrijfseconomische consequenties voor uw API-strategie en -prioriteiten. We helpen u de API-monetisatie-initiatieven in kaart te brengen, te prioriteren en te mobiliseren.

We nemen de beste en doelgerichte technologieën erin op zoals Amazon Web ServicesPivotal Cloud FoundryIBM, Mulesoft, Splunk, Ping Identity en AppDynamics.

De database van Capgemini op het gebied van kant-en-klare API’s omvat PSD2-applicaties (Richtlijn Betaaldiensten 2) die u kunnen helpen de marktintroductie en naleving van EU-wetgeving te bespoedigen.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens