Platform biedt kwaliteitsborging van gegevens voor financiële instellingen

Capgemini kan uw financiële instelling met behulp van standaardtools en -technieken en best practices helpen bij de bouw van een kosteneffectief Data Quality Assurance Platform op maat.

Hedendaagse uitdagingen

Regelgevingsproblemen, operationele moeilijkheden en verkeerde zakelijke beslissingen zijn slechts een paar van de gevolgen van slechte gegevenskwaliteit. Dergelijke problemen kunnen al snel uit de hand lopen en resulteren in strafmaatregelen van toezichthouders en reputatieschade. Door verbetering van de kwaliteit van uw gegevens kunt u deze risico’s en problemen reduceren en aanzienlijke kostenbesparingen en een betere besluitvorming realiseren.

Momenteel introduceren veel financiële dienstverleners bedrijfsbrede systemen voor het beheer van de gegevenskwaliteit, inclusief een strategie voor gegevenskwaliteit en capaciteitsbeoordeling. Maar een kritieke eerste stap is het definiëren van accurate parameters voor gegevenskwaliteit. Zonder parameters voor regelmatige metingen van kwaliteitsniveaus is het onmogelijk om vast te stellen of de gegevenskwaliteit al dan niet is verbeterd.

Oplossing

De beste manier voor financiële dienstverleners om met de benodigde parameters te werken, is het implementeren van een Data Quality Assurance Platform. Dit is een essentiële tool voor het verbeteren van de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens in het hele bedrijf. Het Data Quality Assurance Platform controleert regelmatig op afwijkingen van de gegevenskwaliteit aan de hand van door de gebruiker gedefinieerde gegevenskwaliteitsregels en afwijkingsdrempels. Dankzij deze bedrijfsbrede aanpak kunnen meerdere business units gebruikmaken van één gemeenschappelijk platform en kunnen de kosten en middelen worden gedeeld.

Het Data Quality Assurance Platform van Capgemini brengt verslag uit van gegevenskwaliteitsmetingen en is uitgerust met een functie voor probleemdetectie en -oplossing. Het stelt meerdere soorten zakelijke gebruikers in staat om de gegevenskwaliteit op gebieden als bedrijfsvoering, bedrijfsuitoefening, ondersteuning, technologie en senior management te monitoren en verbeteren. Capgemini werkt samen met iedere klant aan de implementatie van een Data Quality Assurance Platform op maat dat gebruikmaakt van tools van derden die aansluiten bij de eisen en standaarden van de klant.

Kenmerken

Het Data Quality Assurance Platform bestaat uit:

  • Een rules engine voor het beheren en uitvoeren van de gegevenskwaliteitsregels en het genereren van uitzonderingen wanneer de gegevens niet aansluiten op de regels.
  • Een dashboard voor gegevenskwaliteit voor rapportage van alle parameters en trends en het beheren van kwaliteitsproblemen.
  • Beheer van gegevenskwaliteitsproblemen en hun oplossing om een workflow-proces te creëren dat het mogelijk maakt problemen op te lossen via geautomatiseerde workflow-stappen.
  • Metadatabeheer om de administratie van definities van kritieke gegevenselementen mogelijk te maken, fysieke kolommen in tabellen te identificeren samen met gebruiksgegevens, gegevenskwaliteitsregels, namen, beschrijvingen en data lineage uit databronnen voor rapportage van de mogelijkheden voor vereenvoudiging van de oplossingen voor gegevenskwaliteitsproblemen.
  • Beheer van parameters om uitzonderingen te signaleren en red/amber/green (RAG) status te identificeren op basis van meerdere uitzonderingsdrempels.

Zo nodig kan Capgemini klanten tevens helpen bij de implementatie van het platform in een big data-context. Hoewel een volledige implementatie van het platform een omvangrijk project is, kan er binnen circa drie maanden een pilot worden voltooid. Capgemini werkt nauw samen met de bank, verzekeringsmaatschappij of beleggingsmaatschappij in kwestie om te verzekeren dat alle parameters en geproduceerde rapporten naadloos zijn afgestemd op de behoeften van het bedrijf.

Neem vandaag nog de eerste stap op weg naar bedrijfsbrede kwaliteitsborging van gegevens en neem contact met ons op via businessinfo@capgemini.com of benader een van onze experts.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens