The CISO as a Service

Noodzaak van een CISO (Chief Information Security Officer)

Cybersecurity en informatiebeveiliging vragen om medewerkers met de juiste expertise. Vaak is het niet nodig om iemand fulltime in dienst te nemen. Of is het zo dat de huidige securityfunctie overbelast is en extra ondersteuning nodig heeft. Om toch voldoende aandacht en expertise aan dit belangrijke onderwerp te geven biedt Capgemini “CISO as a Service”.

CISO as a Service

Altijd de juiste expertise beschikbaar van internationale standaarden ( ISF, ISO 2700x, NIST, CIS, SANS) en wet- en regelgeving (GDPR/ AVG BIR, BIG, BIO, PCI-DSS v3.x)