Privacy Management Software

Eén plek voor data-opslag, helder overzicht voor rapportages en voldoen aan wet-en regelgeving

Actieve bescherming privacy vergroot vertrouwen

Na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in 2018 hebben meer dan 60 landen privacy- en gegevensbeschermingswetten uitgevaardigd of voorgesteld. De verwachting is dat dit de komende jaren alleen nog maar meer gaat worden. Mensen eisen actief privacybescherming en wetgevers reageren daarop. Sterker nog, privacy begint steeds meer een reden te worden voor klanten om een product te kopen of met een organisatie in zee te gaan. Hoe beter een organisatie zijn privacy management op orde heeft, des te groter het vertrouwen in deze organisatie wordt.

Reageren op markt, regelgeving en apparaten

Onderzoek wijst echter uit dat er een daling te zien is van de algemene klanttevredenheid, een afbreuk van het vertrouwen en een toename van inbreuken op de privacy. Vandaag de dag breiden deze gevoelens zich uit naar interacties tussen klanten, organisaties en apparaten. Om dat vertrouwen weer op te kunnen bouwen, is het noodzakelijk om een organisatiebreed privacy management programma te hebben, waarmee proactief op vragen uit de markt gereageerd kan worden in plaats van alleen te reageren op een verandering in wet- en regelgeving.

Alle data op één plek

Privacy Management Software kan hierbij ondersteuning bieden. Niet alleen om te helpen bij de voorbereidingen, maar ook om delen van uw privacy management programma te automatiseren zodra het is opgezet. Een van de grote voordelen van Privacy Management Software is dat het uw organisatie één centraal platform biedt, waarbij alle informatie overzichtelijk op één plek wordt opgeslagen. Geen versnippering van data stromen, geen verwerkingsregister per afdeling, niet meer zoeken naar eventuele informatieverzoeken die privacy gerelateerd zijn. Ook aantonen dat uw organisatie voldoet aan wet- en regelgeving wordt hierdoor veel gemakkelijker. Daarnaast biedt de software overzichtelijke dashboards, die u naar eigen wens kan aanpassen, en uitgebreide rapportage mogelijkheden, waarmee u vervolgens analyses kunt uitvoeren.

Nooit meer uitzoekklusjes

In de markt zijn verschillende softwarepakketten beschikbaar die organisaties kunnen ondersteunen hun privacy management zo efficient mogelijk in te richten. Er bestaan er al diverse automatiseringsoplossingen voor specifieke AVG processen zoals voor het uitvoeren van DPIA’s, het vastleggen van verwerkingen in een verwerkingsregister en het melden en mitigeren van een datalek. Dit soort Privacy Management Software automatiseert workflows, zodat iedere rol in deze workflow automatisch zijn of haar taak toebedeeld krijgt. Door het automatiseren van tijdrovende bedrijgsprocessen kunnen medewerkers zich weer focussen op hun kerntaken in plaats van afgeleid te worden door ‘uitzoekklusjes’ zoals het bij elkaar zoeken van persoonsgegevens in het kader van verzoeken tot inzage. Daarnaast kunnen doorlooptijden van aanvragen verkort worden, en de uitkomsten worden voorspelbaarder, waardoor uiteindelijk de klanttevredenheid kan worden verbeterd en organisaties weer meer vertrouwen van hun klanten kunnen winnen.

Wij zien dat de markt voor Privacy Management Sofware de komende jaren steeds volwassener gaat worden en dat softwarepakketten een combinatie gaan vormen met partijen die zich meer op content en uitvoering richten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Capgemini kan uw organisatie adviseren welke Privacy Management Software het best bij uw wensen past en kan het gekozen softwarepakket (of delen daarvan) vervolgens voor u implementeren.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Privacy Management Fast Track: afhankelijk van uw organisatie kunnen wij binnen een aantal weken één of twee onderdelen (naar keuze) van uw privacy management programma implementeren. Capgemini geeft hierbij advies over welke onderdelen het best geïmplementeerd kunnen worden en helpt uw organisatie bij het kiezen voor de juiste Privacy Management Software.
  • Government services: werkt uw organisatie op basis van de CIP Privacy Baseline of de BIO, dan zorgt Capgemini dat de Privacy Management Software implementatie hierop zal worden ingericht. Dat kan door middel van onze Privacy Management Fast Track of de implementatie van uw complete privacy management programma.
  • Rip-and-Replace: afhankelijk van uw organisatie kunnen wij binnen een aantal weken uw huidige Privacy Management Software vervangen voor nieuwe software die beter bij uw wensen aansluit, zonder dat hierbij data verloren gaat of nieuwe processen moeten worden ingericht.
  • Cookie Compliance: afhankelijk van uw organisatie kunnen wij binnen één week tijd zorgen dat de cookie inrichting van uw website voldoet aan wet- en regelgeving. Dat doen wij door het scannen van de cookies van uw website, waarna u wordt voorzien van de huidige cookie status, een verbeterrapportage met maatregelen en eventueel implementatie van deze maatregelen.

Bronnen

Cybersecurity in 2020 en daarna: Trends en voorspellingen

Geert van der Linden, Head Cybersecurity Services, neemt u in deze podcast mee in zijn analyse en vooruitblik op de rol van cybersecurity in 2020 en daarna.

Capgemini Invent Talks: Hoe cybersecurity de digitale transformatie mogelijk maakt

Cybersecurity raakt de kern van elk bedrijf. In deze aflevering van Capgemini Invent Talks bespreken Dennis de Geus en Stef Prop hoe cyberbeveiliging kan bijdragen aan bedrijfsdoelen.