Identity & Access Management FastTrack

Door de digitalisering en de snel veranderende veiligheidseisen is er hoge nood om van IAM een business enabler te maken. Bij veel organisaties worden IAM-programma’s beschouwd als een op zichzelf staand IT-instrument. Als gevolg daarvan wordt er door de IT afdeling veel tijd en moeite gestoken in het verzamelen van de juiste behoeftes, het selecteren van leveranciers en het vinden van de juiste systeemintegrator. Dit alles gebeurt echter zonder dat er met de juiste belanghebbenden wordt overlegd. Resultaat: discrepantie tussen de verwachtingen van de klant en wat er kan worden geleverd.

Hoe levert FastTrack inzicht op?

Het IAM FastTrack-concept heeft als doel dat er zo snel mogelijk inzicht wordt verkregen in de ‘As-Is’-situatie. Op basis van de data (feiten) worden er direct IAM-verbeteringen en -voordelen vastgesteld, wordt uw IAM-strategie uitgestippeld en de routekaart gedefinieerd om aan deze strategie te voldoen.

Een IAM FastTrack traject ondersteunt uw IAM Strategie en stelt specifieke punten vast voor IAM verbeteringen. De focus is gericht op het identificeren van de huidige en toekomstige bedrijfsbehoeften en er zullen, waar mogelijk, quick wins voor verbetering worden vastgesteld zodat die kunnen worden opgenomen in de strategische IAM routekaart.

Onze IAM FastTrack-methodologie hanteert een unieke “fact-based approach“, waarbij traditionele workshop- en interviewtechnieken worden gecombineerd met identiteitsgegevensanalyse. Het doel is om bestaande IAM-mogelijkheden en -processen uit te bouwen en te optimaliseren. Als gevolg  hiervan kunnen verbeteringen snel worden doorgevoerd en kan er worden voorkomen dat er op grote schaal onnodige veranderingen worden doorgevoerd die een aanzienlijk risico met zich meebrengen en geen voordelen opleveren.

Het bouwen van een IAM-routekaart

 • Analyseer (Waar ben je nu?)
  Om inzicht te krijgen in de huidige en beoogde staat van uw organisatie voeren onze consultants een assessment uit met de belangrijkste stakeholders. Tijdens dit assessment wordt hen gevraagd naar hun eigen visie op de IAM volwassenheid en op welke manier IAM de organisatie kan versterken.
 • Deze input wordt aangevuld met het resultaat van onze IAM FastTrack-analyse van maximaal 6 belangrijke applicaties om actuele kwesties en feiten in kaart te brengen die de IAM Strategie vormgeven en die de het mogelijk maken om voordelen tot stand te brengen in een vroeg stadium.
 • Strategiefase (Waar wil je naartoe?)
  Met een ‘Think Big, Act Small‘ aanpak leveren we een IAM-strategie die gebaseerd is op onze Gap-analyse, gecombineerd met de inzichten van de business stakeholders. Deze strategie bevat aanbevelingen die in uw organisatie geïmplementeerd kunnen worden.
 • Aanbevelingsfase (Hoe kom je daar?)
  IAM FastTrack voorziet uw organisatie van aanbevelingen voor een IAM routekaart om de gestelde doelen te bereiken door middel van een gefaseerde aanpak. De focus ligt hierbij op de directe voordelen en de risico’s. De routekaart wordt aangevuld met advies over hoe er, gedurende de tijd, kan worden overgegaan van de huidige organisatiestructuren naar het aanbevolen nieuwe bedrijfsmodel.

IAM FastTrack Samenvatting

De Capgemini IAM FastTrack methodologie helpt bij het opzetten van een effectieve IAM Strategie gebaseerd op feiten. Wij zijn van mening dat door een op feiten gebaseerde aanpak, de buy-in van de stakeholder gemakkelijker wordt en de mate van prioriteit duidelijker. Capgemini’s FastTrack methodologie biedt tijdelijk gebruik van onze IAM-tool voor het uitvoeren van op feiten gebaseerde identiteitsanalyses tijdens het project.

Met behulp van de IAM FastTrack-aanpak hebben we klanten geholpen met:

 • Misbruik van accounts oplossen
 • Verlagen van licentiekosten
 • Verhogen van productiviteit van nieuwe werknemers door het geautomatiseerd toekennen van
  de juiste toegangsrechten
 • Auditproblemen oplossen
 • Beperken van handwerk in het behoud van toegangsrechten
 • Klanten toegang verlenen in compliance met de AVG regelgeving
 • Verschaffen van een solide en realistische IAM-routekaart die organisaties in staat stelt om hun bedrijfsstrategieën uit te voeren