Grensoverschrijdende samenwerking

Nieuwe patronen in het sociale verkeer en in criminele activiteiten vormen nieuwe uitdagingen voor ordehandhavings- en opsporingsdiensten. Politieorganisaties willen de technologische ontwikkelingen bijbenen, maar zijn vaak afhankelijk van verouderde IT-systemen en kampen met hoge kosten.

Om de criminaliteit terug te dringen en het publiek te beschermen met de beperkte middelen die beschikbaar zijn, moeten politieorganisaties een veilige omgeving creëren waarbinnen essentiële informatie voor de criminaliteitsbestrijding kan worden uitgewisseld tussen afdelingen en jurisdicties.

Een geïntegreerde benadering van het politiewerk

t-Police is compatibel met bestaande applicatielandschappen en biedt een geïntegreerde oplossing op basis van een flexibel technologieplatform. Deze oplossing helpt u om:

  • om door middel van een geïntegreerde ondersteuning van zowel bedrijfsvoeringstaken als operationele taken te komen tot een  efficiënte administratie en intelligent case management
  • gedeelde diensten locatie onafhankelijk te gebruiken
  • kosten te verlagen via gestandaardiseerde en geïntegreerde processen
  • rapportages over operationele resultaten en verleende ondersteuning te optimaliseren met Oracle-technologie
  • informatie te ontsluiten via verschillende (sociale) media kanalen, interfaces en (mobiele) apparaten
  • informatie en  inlichtingen op basis van integrale gegevens beschikbaar te stellen via palantir-technologie
  • via een gefaseerde aanpak gecontroleerd te implementeren

Steun voor wetshandhaving in Groot-Brittannië

In Groot-Brittannië hebben de politieregio’s Northamptonshire en Cheshire gekozen voor t-Police om de eerste, door meerdere politieorganisaties gedeelde, shared service voor de essentiële ondersteunende diensten  te ontwikkelen en te implementeren

De Cheshire Police Authority verwacht met t-Police in 10 jaar een besparing van minimaal £40 miljoen te realiseren.

Meer weten over t-Police?

Neem contact op met: Joop Koster, joop.koster@capgemini.com , Law Enforcement Solutions, Insights & Data, Nederland. TEL : +31 6 150 30 323