Beschermen wat van waarde is

De overheid benadert uw organisatie dan ook regelmatig met de vraag of u de continuïteit van uw organisatie of dienstverlening kunt waarborgen. Uitval van kritische processen binnen de vitale sectoren kan immers verregaande gevolgen hebben voor financiën of imago, maar ook voor de maatschappij als geheel. Daarom verlangt de samenleving dat vitale sectoren voorbereid zijn op bedreigingen. Niet voor niets heeft Security management nog nooit zo hoog op de agenda van organisaties gestaan als nu.

Security management gaat om de vraag: hoe u beschermt wat voor uw organisatie van waarde is? Daarbij kunt u denken aan financiële waarde, maar ook aan maatschappelijke waarde(n), het effect op het welzijn van medewerkers en burgers, de omgeving en het imago van de organisatie.

Security management is een proces om grip te krijgen op veiligheidsrisico’s en om weloverwogen verzachtende maatregelen te nemen. Het is een geïntegreerde, risicogeoriënteerde benadering met een gestructureerde, systematische kijk op de beveiliging van een organisatie. Met een goede security manager is de organisatie permanent voorbereid op moedwillige aantasting van de waardevolle bedrijfsprocessen zonder de waarde van vitale infrastructuren te verliezen.

Capgemini heeft ervaring met het opzetten en implementeren van een securitymanagement proces in de drinkwatersector, de energiesector, ziekenhuizen, kennis- en onderzoeksinstellingen (hogescholen en universiteiten). Zijn uw medewerkers bewust en handelen zij conform de wensen van de organisatie? Zijn de maatregelen in uw organisatie effectief? Heeft u aantoonbare grip op het security management proces? Dit zijn allemaal aspecten die aan de orde komen bij security management. Capgemini heeft de juiste instrumenten en aanpak beschikbaar die hun waarde reeds bewezen hebben.

Veilige grenzen

Reizigersaantallen groeien: dagelijks passeren vele miljoenen mensen landsgrenzen. Met de hedendaagse globalisering, terroristische dreiging, natuurrampen en een groeiend verschil tussen arm en rijk, is een helder beleid voor veilige grenzen van het grootste belang. Automatisering en hulp van technische controlemiddelen zijn daarbij essentieel. De uitdaging: voorkomen dat we voor onze veiligheid de vrijheden moeten opgeven die we juist willen beschermen. In de visie van Capgemini horen veilige grenzen er enerzijds voor te zorgen dat geoorloofd grensverkeer gestroomlijnd blijft en anderzijds een waterdicht systeem te vormen dat kwaadwillige reizigers en illegale goederen buiten de deur houdt. Door kennis op het gebied van veiligheidsbeleid en risicomanagement te combineren met ICT-beveiligingsspecialisten, is Capgemini in staat een passend antwoord te formuleren op dit hedendaagse vraagstuk.