Onderwijs

Capgemini helpt het Ministerie van OCW, haar uitvoeringsorganisaties, onderwijsinstellingen en satellietorganisaties met het optimaliseren en innoveren van hun bedrijfsvoering en informatiehuishouding. Dit doen we door vanuit een integraal besturingsperspectief onze kennis van de onderwijsmarkt en –materie te combineren met onze ervaring op het gebied van businessanalyse, informatiebeleid, keteninformatisering, architectuur en regievoering.

Wij hebben informatiearchitectuurtrajecten uitgevoerd bij diverse (onderwijs-) instellingen en hebben uitgebreide ervaring met het implementeren van informatiesystemen in het hoger onderwijs en de MBO-sector. Ook hebben wij ervaring met de begeleiding van centralisatie of juist decentralisatie van ondersteunende functies in onderwijsinstellingen, procesoptimalisatie en interim management, onder andere bij hogescholen.

Tenslotte zijn wij de partner voor de ontzorging van instellingen door het geheel of gedeeltelijk overnemen van hun gehele ICT-voorziening. Daarnaast biedt Capgemini eigen oplossingen aan ter ondersteuning van onderwijssectoren zoals het primair- en middelbaar beroepsonderwijs.

Buiten het domein van het bekostigd onderwijs is Capgemini actief in het opleiden van IT-professionals en adviseert zij organisaties over het inrichten van leertrajecten in organisaties.

Oplossingen

Capgemini is bewezen succesvol in het vertalen van de ambities van onze klanten naar concreet beleid en implementatie. Enkele voorbeelden van onze recente projecten op het gebied van onderwijs:

  • Projectleiding bij een grote MBO/HO instelling, voor het opstellen van een visie op digitaal leren, opstellen van requirements inclusief het  organiseren van een inspiratiedag met presentaties door leveranciers en het voorbereiden en uitvoeren van een Europese aanbesteding voor de verwerving van een Learning Management System.
  • Projectleiding bij een universiteit, voor het vooronderzoek en de selectie van een Learning Management System.
  • Implementatie van Osiris op een tiental Universiteiten en Hogescholen: aansluiting van business processen met systeemfunctionaliteit, datamigratie, integratie en volledige projectlevering van studentinformatiesysteem. Totale vervanging van systeemondersteuning en processen voor alle onderwijsondersteunende processen.
  • Realisatie van een platform voor leren en samenwerken met digitale middelen (via tablets) in het primair onderwijs. Hiervoor zijn de beste partners geselecteerd voor levering van de content (Cedin) en technologie (Samsung, Vodafone).

Trends

Het onderwijsveld wordt geconfronteerd met een steeds groter wordend dilemma.

Aan de ene kant speelt ICT een steeds grotere rol in het onderwijs. Web-enabled applicaties, “Mobile Learning”, social media en vele andere nieuwe ontwikkelingen vereisen een hoog technologische, eenvoudig toegankelijke maar wel veilige technische infrastructuur. Dit vraagt om complexe en specialistische oplossingen die technische transformaties en innovaties mogelijk maken.

Daarnaast moet ook de informatievoorziening flinke slagen maken om het vraag- en studentgestuurde onderwijs te laten integreren met een adequate en efficiënte bedrijfsvoering die het toezicht door uiteenlopende instanties mogelijk maken. Dit stelt hoge eisen aan de onderwijslogistiek. Maar ook de self-service door medewerkers en studenten moet worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

Voor instellingen in het onderwijsveld zijn dan ook partijen die op de volledige breedte van onderwijs, bedrijfsvoering en technologie expertise en ervaring hebben maar ook de verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor een gedegen geregisseerde integratie daarvan.  Capgemini kan die ambitie waarmaken en doet dit ook bij verschillende klanten.

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens