Mobiliteit

Mobiliteit is essentieel voor Nederland. De (lucht)havens, het wegennet, het spoorwegennet en het vaarwegennet zijn cruciaal voor de economie van ons land. In de komende jaren staat Nederland voor een van de grootste veranderingen in het mobiliteitsdomein ooit. Combinaties van nieuwe technologieën en diensten, van autonoom vervoer tot delen van modaliteiten en verplaatsing via drones, kunnen van grote invloed zijn op de congestie de komende jaren.

Capgemini richt zich al jarenlang op deze mobiliteitsdomeinen en voert diverse projecten uit voor overheid en bedrijfsleven. Het betreft de mobiliteitsmarkt in brede zin – weg, water, rail en lucht – en in al zijn facetten. Denk daarbij aan adviesopdrachten rondom mobiliteitsvraagstukken in het vroegste stadium van het ontstaan van de vraag, projectinitiatie, informatieanalyse, systeemontwerp en systeemontwikkeling voor realisatie van de verandering en het complete uitbesteden van diensten tijdens de exploitatiefase.

Meer dan 25 jaar actief in mobiliteit

In de afgelopen twintig jaar heeft Capgemini vele projecten en werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van mobiliteit. De projecten zijn zowel in het publieke als private domein uitgevoerd.

Overheden en grote bedrijven en organisaties als de Inspectie Leefomgeving en Transport, Havenbedrijf Rotterdam, Douane, ProRail, NS, KLM, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, verladers, logistieke dienstverleners, containerterminals en rederijen behoren tot de klanten van Capgemini.

Trends in Mobiliteit 2018: van doorontwikkelen naar anders verplaatsen

Daarnaast publiceert Capgemini regelmatig onderzoeksrapporten, waaronder Trends in mobiliteit en de Transport Market Monitor in samenwerking met Transporeon. Trends in Mobiliteit 2018 ‘Van doorontwikkelen naar anders verplaatsen’, onderzoekt welke ontwikkelingen doorslaggevend kunnen zijn om ons in 2027 congestiearm te verplaatsen en wat er moet gebeuren om ze te laten slagen. Daarnaast projecteren we deze ontwikkelingen op de samenhangende doelstellingen op het gebied van mobiliteit die Nederland nastreeft.Belangrijke reden hiervoor is, dat wij een versnelling zien van de implicaties van nieuwe technologieën en diensten voor mobiliteit, maar ook een versnelling van het anders gaan gebruiken van reeds bestaande technologieën en diensten, in nieuwe combinaties.

Innovatie

Net als met andere ontwikkelingen in onze maatschappij zal het erop aankomen dat zien, doen, leren en herhalen daarvan in welke vorm dan ook, nodig zal zijn om de combinatie van nieuwe technologieën en diensten effectief in te zetten in het mobiliteitsdomein. Capgemini stelt hiervoor graag zijn innovatiecentrum Applied Innovation Exchange (AIE) beschikbaar. De AIE is bedoeld voor bedrijven en overheden die samen met ons willenexperimenteren met nieuwe technologieën en diensten, om praktische en effectieve toepassingsmogelijkheden voor de mobiliteitsdoelstellingen te realiseren.

Duurzame mobiliteit

Capgemini is in meerdere verbanden actief als het gaat om de verduurzaming van mobiliteit in Nederland. Zo zijn we voorzitter van de U15, een werkgeversnetwerk van ruim 300 werkgevers in de regio Midden Nederland, met als focus duurzame mobiliteit, en daarmee ook actief betrokken bij het programma Beter Benutten. Onze jarenlange ervaring als werkgever op dit thema zetten we in om samen met partners als IenM, VNO-NCW en Connekt invulling te geven aan mobiliteitsmanagement afspraken uit het SER energieakkoord.

Capgemini hecht waarde aan samenwerking op deze manier omdat – naast alle maatregelen die we zelf nemen – veel mobiliteitsuitdagingen beter of sneller opgelost kunnen worden met anderen. Dat kunnen andere werkgevers zijn, maar ook overheid en OV partijen.

Contact

 

Pim van der Toolen
Expert Smart Mobility
+31 30 68 93887
Fred Kamphues
Expert Wegverkeer en Rail
+31 30 68 90663
Cecile de Pierre
Expert Wegverkeer, scheepvaart en rail
+31 30 68 91578

Bronnen

Infrastructuur

Trends in Mobiliteit 2018

Van doorontwikkelen naar anders verplaatsen

Contact

Dank voor het verzenden van dit formulier. We hebben uw formulier in goede orde ontvangen. Een collega van ons neemt op korte termijn contact met u op over uw verzoek/aanvraag.

Het spijt ons, maar het insturen van het formulier is mislukt. Probeer het nog eens