Workforce Transition

Transitie naar een digitaal ondersteund en versterkt personeelsbestand

Medewerkers en technologie zijn steeds meer met elkaar verweven. Dit roept niet de vraag op of technologie uw personeel gaat vervangen, maar hoe u op strategische wijze een transitie van uw personeelsbestand op gang kunt brengen, waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden voor om- en bijscholing, zodat u met gekwalificeerd personeel het maximale potentieel van uw technologie kunt benutten.

Een brug slaan tussen vaardigheden en technologie

De moderne technologieën zoals kunstmatige intelligentie en automatisering hebben hun weg gevonden van Sillicon Valley naar bedrijven in alle hoeken van de wereld, actief in verschillende zakelijke omgevingen. Bedrijven willen kunstmatige intelligentie en automatisering integreren in hun kernactiviteiten en worden geconfronteerd met de enorme impact die deze technologieën hebben. De verschillende voordelen van kunstmatige intelligentie en automatisering liggen voor de hand. Naast verbetering van het kostenplaatje en verhoging van de productiviteit profiteren bedrijven van minder menselijke fouten en lagere personeelskosten. Het recente verleden werd nog gekenmerkt door bedrijven die twijfelden om zich überhaupt te wagen aan de gedachte van implementatie van deze technologieën. Tal van bedrijven trekken nu de stoute schoenen aan en zijn gericht op het benutten van de voordelen van technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie en automatisering.

Jarenlange ervaring met bedrijfsvoering in combinatie met moderne economische wetenschap hebben bedrijven geleerd om de integratie van nieuwe technologie gelijk gepaard te laten gaan met bijbehorende projecten op het gebied van change management. Echter, er ontbreekt nog een essentiële factor voor duurzaam succes van de implementatie van kunstmatige intelligentie en automatisering. Bedrijven gaan voorbij aan het definiëren van welke nieuwe vaardigheden nodig zijn om deze op technologie gebaseerde transformatie succesvol te begeleiden. Verder onderschatten ze de mate waarin de integratie van technologie een nadelig effect heeft op het personeelsbestand en voltallige functiecategorieën. Onderzoek toont aan dat 14% van de banen van vandaag het risico loopt om door moderne technologie te worden geraakt. Functies zoals we die nu kennen zullen aanzienlijk veranderen als gevolg van de invloed van automatisering en kunstmatige intelligentie. Naar verwachting zullen tegen 2020 vaardigheden die we nu niet als essentieel zien veel aan betekenis winnen.

Onze benadering: evenwicht tussen het zakelijke en sociale imperatief

In plaats van alleen te kijken naar technologieën en de dreiging die ze vormen voor conventionele functies, moeten de mogelijkheden voor organisaties en medewerkers worden verkend. De hamvraag is dus niet om te kiezen voor ofwel de technologie ofwel de medewerkers, maar hoe een duurzame manier kan worden gevonden om zowel het bedrijf als het personeel erin op te nemen. Bedrijven zullen uitgroeien tot digitaal leider als ze het evenwicht hierin weten te vinden en de waarde van kunstmatige intelligentie en automatisering maximaal benutten. Tegelijkertijd moeten ze het voor elkaar krijgen dat het personeel gekwalificeerd en toegerust is om het potentieel van de nieuwe technologieën volledig te verwezenlijken. Deze transitie van vaardigheden moet actief door de organisatie worden gepland en doorgevoerd.

Framework Workforce Transition

Wij hebben een uitgebreide ervaring opgedaan met het vinden van oplossingen voor het begeleiden van zowel het personeel als de technologie. Het thema van om- en bijscholing van personeel wordt wereldwijd steeds meer van belang voor ondernemingen, zoals te zien is aan het feit dat Walmart ettelijke miljoenen investeert in organisaties die gebruikmaken van de mogelijkheden van om- en bijscholing. Om het grootste potentieel van nieuwe technologieën aan te boren, ondersteunen we u bij het in kaart brengen van welke functies en vaardigheden effectiever kunnen worden uitgevoerd met technologie en hoe u de initiatieven voor deze vaardigheden kunt integreren. Dit gaat bijvoorbeeld over middelen voor het werven van intern en extern talent, teneinde uw personeel te ontwikkelen om effectiever de technologische voordelen te benutten. We beschouwen daarnaast opleidingsmaatregelen als cruciaal voor het effectief begeleiden van medewerkers en technologie. Deze gedachte wordt onderbouwd door onderzoek, waaruit blijkt dat 46% van de organisaties aangeeft dat ‘training van het personeel’ behoort tot de top 5 investeringen in technologie op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Hoe kunt u nu zowel uw medewerkers als de technologie begeleiden? We hebben vijf succesfactoren in kaart gebracht die uw organisatie de handvatten bieden om een holistisch programma voor workforce transitie op te zetten.

  1. Ontwerp van A tot Z. Zorg voor een betekenisvolle visie en koppel deze aan de bedrijfsstrategie en concrete maatregelen voor implementatie, zodat medewerkers op elk niveau kunnen rekenen op begeleiding door de transitie.
  2. Op basis van ondersteuning. Richt de aandacht op het opbouwen van sterke punten, zoals ondernemerschap, en biedt de nodige middelen voor een benadering van voortdurende ontwikkeling.
  3. Gericht op het ecosysteem. Boor de expertise en mogelijkheden van een ecosysteem aan om de betreffende maatregelen voor om- en bijscholing uit te voeren.
  4. Gericht op mensen. Richt de aandacht op het personeel en de middelen en behoeften van het personeel.
  5. Langetermijnfocus. Houd de strategie op lange termijn in het vizier en zorg tegelijkertijd voor concrete resultaten op korte termijn.

Onze partners

Wij werken samen met Faethm, een dienstverlener op het gebied van technologie voor kunstmatige intelligentie, voor het voorspellen van het effect van technologie op vaardigheden en functies in de toekomst en het uitrusten van het personeel van onze klanten met de benodigde vaardigheden. De technologie van Faethm combineert publieke gegevens en klantgegevens met eigen analysemethoden en zelflerende algoritmes om inzichten te verkrijgen in de toekomstige economische en sociale waarde. Bij het doorvoeren van de transitie van het personeel bij onze klanten, maken we gebruik van de inzichten in het effect van de technologie op specifieke functies die wordt verkregen via de oplossing op het gebied van kunstmatige intelligentie. Door deze inzichten te combineren met de informatie over de blootstelling van functies aan het effect van automatisering naar verloop van tijd, worden hier belangrijke ontbrekende vaardigheden en bestaande mogelijkheden voor functietransities uit afgeleid. Op basis van deze bevindingen richten we het proces voor de transitie van het personeelsbestand van onze klant in. Hierin zijn toekomstvaste alternatieve functies, functiepaden om deze functieprofielen te bereiken en maatwerkoplossingen voor om- en bijscholing opgenomen.

Onze eigen workforce transitie

Om de transitie van uw personeelsbestand zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, zijn we begonnen aan het eigen personeelsbestand van Capgemini. Dit interne project werd ten uitvoer gebracht na het inzicht dat onze gewenste strategische koers en de integratie van technologie niet terugkwam in de vaardigheden waarover we op dat moment beschikten. Het doel was om een proactief leer- en ontwikkelingsprogramma op te zetten waarin het snel veranderende technologische landschap naar voren komt en waarin de relevantie voor de markt wordt gewaarborgd. We hebben de benodigde kernvaardigheden in kaart gebracht die overeenkwamen met onze strategische koers met betrekking tot technologie. Na het vaststellen van deze vaardigheden hebben we een zogenaamd Skill Value Framework gebouwd, waarin de vereiste competenties in kaart werden gebracht ten behoeve van een harmonieus samenspel van technologie en vaardigheden. Om vorm te kunnen geven aan de begeleiding van technologie en medewerkers, hebben we de toegevoegde vaardigheden afgestemd op ons huidige framework voor ontwikkeling en bijbehorende leer- en ontwikkelingsprogramma’s geïmplementeerd.

Bronnen

De uitdaging bij de digitale cultuur: de kloof tussen leidinggevenden en medewerkers

Cultuur: obstakel of katalysator voor digitale transformatie? In ons onderzoek kijken we naar de vraag waarom de bedrijfscultuur het grootste obstakel is voor digitale transformatie.