New Change Deal

We ondersteunen uw transformatie met change management

In een wereld van globalisering en voortdurende innovatie worden organisatiestructuren geconfronteerd met een continu veranderend technologisch en sociaal-economisch paradigma. Change management helpt bedrijven om zich aan te passen. En om te overleven.

Wist u dat bedrijven die change management toepassen, zes keer vaker de verwachte bedrijfsresultaten realiseren? Hoe is dat mogelijk? Verandering is DE uitdaging van het moment. Hierbij gaat het erom dat organisaties optimaal gebruikmaken van het digitale tijdperk om medewerkers mobieler te maken of antwoorden te vinden op essentiële vragen zoals: Hoe kunnen we de mentaliteit ombuigen in de richting van digital? In hoeverre moeten we de projecten voor motivering en empowerment van onze mensen aanpassen? Hoe kunnen we een verandering doorvoeren die is gericht op tastbare transformatieresultaten?

De overgang naar een toekomstbestendige organisatie berust niet alleen op diepgaande, brede evolutie van technologieën en processen, maar ook op een hoge mate van betrokkenheid en motivatie van iedereen die met het bedrijf te maken heeft, van (ex-)medewerkers en partners tot klanten.

Uit onderzoek blijkt dat betrokken medewerkers vier keer zo vaak méér doen dan het minimum wat er van hen wordt verwacht, en tweeënhalf keer vaker ’s avonds laat doorwerken als ze iets af moeten krijgen. Geen wonder dat organisaties met een hoge medewerkersbetrokkenheid een 19% beter bedrijfsresultaat en bijna 28% hogere winst per aandeel1 behalen. Dat is de kern van de New Change Deal van Capgemini Invent: zorgen dat de medewerkersbetrokkenheid tijdens elk transformatieproces hoog blijft!

New Change Deal – waar draait het om?

In de praktijk gaat het hierom:

  • een pragmatisch en agile proces waarin de mens centraal staat en dat geleidelijk vorm krijgt
  • geïntegreerde verandering met aandacht voor “blended leren” en “leren op de werkvloer”
  • empowerment: een hartelijk welkom voor medewerkers die graag zelf het initiatief nemen
  • tastbare transformatieresultaten als prioriteit.

De New Change Deal is gebaseerd op vijf verplichte kernprincipes: Empowerment, Swarming, Prototyping, Co-design en Shared Vision. Zowel medewerkers als managers spelen een centrale rol bij de verandering.

5 principles of New Change Deal

In de New Change Deal wordt het veranderingstraject op een agile en iteratieve manier benaderd, zodat organisaties beter kunnen inspelen op de uitdagingen van de veranderlijke digitale wereld. Veranderingsmanagement en communicatieactiviteiten worden in een korte sprintcyclus geconcipieerd en gepland, zodat de levering snel plaatsvindt en flexibel kan worden aangepast aan de veranderende behoeften van het project. Na elke sprintcyclus worden nieuwe, effectieve veranderingsformats binnen de organisatie vrijgegeven en gemonitord via realtime feedback. Bovendien worden de medewerkers zelf stakeholders van de verandering doordat hun empowerment en betrokkenheid worden vergroot via een interdisciplinair embedded change team en doordat de vijf kernprincipes worden nageleefd.

De New Change Deal komt niet in de plaats van andere, beproefde tools voor change management, maar verrijkt de aanpak door het toevoegen van agile werkwijzen en technieken zoals co-creatie en ontwerpgericht denken. We co-creëren de transformatie met onze klanten en kunnen al na korte tijd resultaten laten zien.

Lees meer over de New Change Deal in ons blog

Bronnen

digital transformation institute

Inzicht in de bedrijfsvoering van digitale koplopers

Waarom ondernemingen worstelen met hun digitale transformatie

Aanbevolen expert

Claudia Crummenerl

Expert in Change Management and HR Transformation, Human Resource, Workforce Transformation