Leadership

Digitale leiders ontwikkelen

In de hedendaagse omgeving die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen, tal van zakelijke uitdagingen en regelmatig veranderende organisatorische eisen, krijgt de functie van leiders een ingrijpend andere inhoud. Naast de traditionele taken moeten leiders nieuwe functies gaan vervullen zoals coach van agile teams, talentscout en cultureel architect. Hiervoor zijn nieuwe vaardigheden en competenties nodig, en soms zelfs een verandering in houding.

Onze benadering

Onze tweeledige benadering van het opbouwen van de nieuwe leiderschapscompetenties en onze nauwe samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology (MIT) maakt ons de juiste partner om leiders in staat te stellen om hun organisaties en medewerkers voor te bereiden op de toekomst en hen hiernaartoe te leiden. We bieden leiders vooral de mogelijkheid om de juiste strategische koers te bepalen, om organisatorische afstemming te bevorderen en om teamontwikkeling op basis van sterke punten te waarborgen. De eerste stap vormt een analyse van de huidige leiderschapsstijl die binnen de organisatie wordt gehanteerd om eventuele ontbrekende vaardigheden op het gebied van leiderschap in kaart te brengen.

Hoe digitaal is UW leiderschap?

De digitale leiderschapsindex is speciaal ontwikkeld voor de uitdagingen van de digitale transformatie en bekijkt of een leider een digitale leiderschapsstijl heeft en in staat is om digitale verandering te stimuleren. De index beoordeelt het gedrag van de leider aan de hand van acht categorieën en bijbehorende punten op de twee dimensies: digitale intensiteit (“the what”) en de intensiteit van het transformatiemanagement (“the how”). Zo wordt een classificatie van het leiderschap gemaakt.

Digital Leadership Index assessment

Op basis van deze beoordeling zal het hierop volgende leertraject de effectiviteit van het leidinggevend team verder ontwikkelen. Door methodes te gebruiken die gericht zijn op praktijkervaring zorgen we voor een effectieve en blijvende verandering van uw leiderschapsstijl.

Succesverhalen

Samen met het supplychainmanagement van Siemens hebben we met succes een op maat gemaakt digitaal leertraject voor leiders geïmplementeerd. Lees hier meer over in ons succesverhaal.

Bronnen

De uitdaging bij de digitale cultuur: de kloof tussen leidinggevenden en medewerkers

Cultuur: obstakel of katalysator voor digitale transformatie? In ons onderzoek kijken we naar de vraag waarom de bedrijfscultuur het grootste obstakel is voor digitale transformatie.