Agile Transformation & Enablement

Bevorder organisatorische wendbaarheid

Het is de eerste stap om tot het inzicht te komen dat uw organisatie wendbaarder moet zijn. Omdat alles in de wereld in een stroomversnelling raakt, krijgt het begrip agile ook een nieuwe betekenis.

“We moeten wendbaarder zijn”. Dit soort zinnen galmen tegenwoordig regelmatig door de wandelgangen. Organisaties kunnen echter zelden het idee bevatten dat een wendbare organisatie, net als Rome, niet in een dag kan worden gebouwd.

Vier van de vijf bedrijven beweren wendbaar te zijn, zoals blijkt uit de resultaten van ons onderzoek ‘Agile Organization Study 2017’. Organisaties willen niet alleen inspelen op verandering. Het gaat meer om de mogelijkheid om de onvermijdelijke dagelijkse veranderingen om te buigen van vijand naar vriend.

Wendbaar gaat over proactief tegemoet treden in plaats van tegensputterend volgen. Verder is de mogelijkheid om wendbaar te worden vergelijkbaar met een competitieve sport. Atleten hebben constant training nodig om topprestaties te kunnen leveren. Als facilitator van een agile bedrijf, moet u zich de volgende vragen stellen:

  • Hoe ziet een wendbare organisatie eruit?
  • Waarom kiezen voor agile als de softwareontwikkeling hier niet op is gericht?
  • Welke mate van wendbaarheid en mogelijkheid om te innoveren is op welk gebied nodig?
  • Welke competenties zijn nodig voor een wendbare organisatie en welke processen en structuren moeten veranderen?
  • Welke onderdelen van een organisatie moeten dan wendbaar worden?

Agile structures

Wat telkens te zien is: hoewel iedereen beweert dat ze al volledig wendbaar zijn, is er niet veel veranderd en komt de oorspronkelijke situatie nog steeds overeen met de bestaande operationele situatie. Hoewel er regelmatig sprake is van Jira-sprints en staande vergaderingen en DevOps-afdelingen ontstaan, is de organisatie nog net zo log als altijd en doen bedrijven en IT hun best om met de vinger naar elkaar te wijzen.

We zijn ervan overtuigd dat de mate van wendbaarheid van bedrijf tot bedrijf verschilt en dat er in steeds grotere mate hybride bedrijfsvormen ontstaan. Deze verschillen qua opbouw en dus ook qua eisen aan medewerkers, bedrijfscultuur en werkwijzen. Op basis van deze punten benaderen we bedrijven en de uiteenlopende behoeften aan wendbaarheid op een holistische manier en bieden we bedrijven transformatiestrategieën op maat.

Onze benadering: de aspecten voor agile transformatie

We maken onderscheid in twee dimensies bij onze benadering voor het doorvoeren van agile transformatie. Ten eerste moeten de medewerkers in een organisatie een flexibele manier van denken hebben en een agile bedrijfscultuur ontwikkelen. Bedrijven kunnen de transformatie naar meer wendbaarheid doorvoeren via ondersteuning van hun leiders, en via een nauwere samenwerking tussen medewerkers en meer coaching van teams. Het sturen van de transformatie via maatregelen op het gebied van bewustwording en communicatie zorgt voor een duurzame transformatie van denkwijzen, gedrag en gewoontes.

Het tweede aspect voor de transformatie naar een agile organisatie is om de organisatorische structuren aan te passen. Via een plattere hiërarchie, meer co-creatie en samenwerking tussen silo’s, nadruk op teamprestatie in plaats van individuele prestatie, meer transparantie en kortere communicatielijnen, is een organisatie niet alleen in staat om snel te reageren op veranderingen en behoeften van klanten, maar ook om hierop in te spelen en tegelijkertijd succesvol innovatie te bevorderen.

Om maximaal profijt te hebben van agile transformatie moeten organisaties vangrails voor wendbaarheid integreren, zich op de resultaten en levering richten en de klant continu centraal stellen.

Wij bieden u met ons internationale netwerk van experts op het gebied van managementadvies, IT-ontwikkeling en agile begeleiding, een exclusieve mix van expertise op het gebied van transformatie en IT-achtergrond, waardoor we verstand hebben van beide werelden. Een nauwe samenwerking met u als onderdeel van onze op samenwerking gerichte benadering van consultancy, is net zo belangrijk voor ons als ons enthousiasme voor digitale oplossingen, onze innovatieve competentiemodellen en de vraag naar duurzame verandering.

Gerelateerde diensten