Next Generation Compliance

Wij richten ons op het optimaliseren van de aantoonbaarheid, de effectiviteit en efficientie van de compliancefunctie, door middel van domeinkennis, nieuwe organisatieconcepten en innovatieve technologieën.

Sinds de financiële crisis is het belang van compliance steeds groter geworden, niet alleen vanwege het feit dat niet-naleving van wet en regelgeving leidt tot kosten (denk aan boetes en reputatieschade), maar ook vanwege het terugwinnen van het vertrouwen in de financiële sector en de maatschappelijke druk die daarvan uitgaat. Toezichthouders zijn dan ook strenger gaan toezien op de naleving, en willen dat financiële instellingen zich richten op de naleving van wet- en regelgeving, en dit ook kunnen laten zien. De omvang van de compliancewerkzaamheden is als gevolg hiervan exponentieel toegenomen, waardoor oudere handmatige processen niet langer voldoen.

Next Generation Compliance van Capgemini Invent helpt financiële instellingen door de compliance-functie te verbeteren, veranderen, en vernieuwen.

Trends op het gebied van compliance

Wij zien verschillende trends op compliance gebied waar Nederlandse financiële instellingen mee worden geconfronteerd:

 • Door het toegenomen belang van open banking en de bijbehorende toegenomen hoeveelheid data die wordt verzameld in het kader van compliance, neemt ook het belang van privacy toe. Compliance met privacy-wetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is daarom van groot belang voor cliënten en daarmee voor de financiële instellingen..
 • De Europese eenwording zorgt er steeds meer voor dat heel Europa een level playing field wordt, waarbij onderwerpen als belastingontwijking en zwart geld steeds meer op een gelijke wijze worden aangepakt. Het opsporen van financiële criminaliteit (detecting financial crime) en de bijbehorende Know Your Customer (KYC)-processen worden hiermee steeds belangrijker, en van financiële instellingen wordt verwacht dat zij hiervoor hun interne processen op orde hebben, waaronder hun IT infrastructuur. Ook (nationale) samenwerkingsverbanden tussen banken op KYC en Customer Due Diligence (CDD) gebied zullen zich vormen als gevolg van de toegenomen druk op financiële instellingen als poortwachters van de financiële sector.
 • In de laatste jaren is duurzaamheid een veelbesproken onderwerp geworden, wat terug te zien is in regelgeving. Voor financiële instellingen is dit niet meer een ver-van-mijn-bed-show, maar ook van hen wordt verwacht dat ze rekening houden met duurzaamheid, in zowel hun operationele werkzaamheden als in hun kernwerkzaamheden. Vooral in hun portfoliomanagement, en dus de keuzes voor type klanten, omdat daar de maatschapelijke impact van financiele instituten het grootst is. Duurzaamheid zal daarmee integraal doorgevoerd moeten worden in het kredietverlenings- en rapportage proces.

Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat financiële instellingen steeds meer druk ervaren om compliant te zijn. Next Generation Compliance kan helpen deze druk te verlichten door compliance-processen te vereenvoudigen en de implementatie van regelgeving middels interpretatie en interne beleidsvorming te ondersteunen.

Definieer de volgende stap voor uw compliance: integratie, innovatie, monitoring en controle

Met Next Generation Compliance bieden we u verschillende verbeteringsmogelijkheden voor uw compliance-processen, die worden toegesneden op uw specifieke organisatie. Op deze manier helpen we u de productiviteit van uw organisatie vast te houden, waarbij organisatorisch advies zoveel mogelijk in uw processen wordt geautomatiseerd (‘by design’), zodat reparatie achteraf minimaal is en control testing ondersteunt. Enkele aspecten van onze aanpak hierbij zijn bijvoorbeeld:

 • Compliance voor open banking
  • Denk hierbij bijvoorbeeld aan de implementatie van Payment Services Directive 2 (PSD2), afstemming tussen de eisen van de AVG en PSD2, en de implementatie van gegevensdeling tussen banken en derden via APIs en screen scraping.
 • Anti-Money Laundering (AML) oplossingen
  • Richten zich bijvoorbeeld op het vergroten van de efficiëntie van compliance processen door middel van Advanced Intelligence waarbij de opsporingseffectiviteit door middel van geavanceerde patroonherkenning verbeterd wordt, maar ook het aantal ‘false positives’ sterk kan worden gereduceerd.
 • Digital Know Your Customer (KYC)
  • Hierbij kan gedacht worden aan het reduceren van de onboarding-tijd door middel van digitale platforms en het verbeteren van regulatory compliance, afgestemd op lokale voorschriften.
 • Sustainable Finance
  • Behelst het verbeteren van duurzaamheidsrapportages door de verbetering van de governance en de kwaliteit van de parameters waaraan wordt gemeten, en het verhogen van de consistentie binnen rapportages door middel van datamodellen en integratie van IT-architectuur.

Naast deze vier voorbeelden houden we ons ook bezig met andere regelgeving, zoals AnaCredit, GDPR/AVG, en BCBS239, gericht op  het optimaliseren van de aantoonbaarheid, effectiviteit en efficiëntie van uw compliancefunctie.

Onze ervaring en succes bij klanten

We hebben al veel financiële instellingen geholpen bij het optimaliseren van hun compliance processen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Capgemini Invent heeft grote internationale banken geholpen capaciteit te ontwikkelen voor de mogelijkheid tot externe aggregatie van rekeningen en het initiëren van betalingen in het kader van PSD2. Hiertoe hebben we een juridische en risico-evaluatie gemaakt van PSD2-eisen en MVP-tests uitgevoerd binnen de IT-systemen van de bank, daarbij rekening houdend met de overeenstemming tussen wettelijke vereisten en de IT-infrastructuur van de klant.
 • Voor verschillende banken heeft Capgemini Invent een MKB Duurzaamheidsrating Systeem gecreëerd. Door middel van toegewijd onderzoek hebben we een onderscheid gemaakt tussen boven- en ondermaats presterende MKB-bedrijven, en op basis van factoranalyse hebben we hieruit de kenmerkende eigenschappen kunnen filteren. Op basis van de aanwezigheid van deze factoren in de publieke media, hebben we de duurzaamheidsclassificatie van MKB-bedrijven in de kredietportefeuille van banken verder kunnen verfijnen.
 • Voor een grote Europese bank heeft Capgemini Invent met betrekking tot Adverse Media Screening software geselecteerd, erover geadviseerd, en geïmplementeerd. De bank had behoefte aan een meer structurele event-gestuurde aanpak van waarschuwingsnotificaties, en stelde verschillende eisen aan oplossingen om dit te ondersteunen. Op basis van die vereisten hebben we een oplossing geselecteerd, en het proces en de IT-integratie gecoördineerd, wat resulteerde in een betere naleving van de regelgeving.

Ontmoet onze experts