Connected Autonomous Planning

Connected Autonomous Planning stelt bedrijven in staat om zelfsturende waardeketens in te richten die efficientie en risico beheersing naar een hoger niveau brengen

Trends & uitdagingen

De groeiende complexiteit in bedrijven waar er verschuivingen zijn in klantverwachtingen, zoals personalisatie, nieuwe leverkanalen en kortere levertijden, kan door deze zelfsturende systemen het hoofd worden geboden. Connected Autonomous Planning oplossingen bieden bedrijven de mogelijkheid om aan de toenoemende verwachtingen te blijven voldoen. Door grote hoeveelheden data te verwerken, zelfsturend complexe keuzes te maken en door uitkomsten te analyseren zelfs betere keuzes leert maken.

Elk consumentenproducten-bedrijf is op dit moment bezig met het inrichten van meer zelfsturende waarde ketens. Door Connected Autonomous Planning oplossingen toe te passen creeren deze bedrijven meer waarde door efficienter te plannen en de risico’s van in leverbetrouwbaarheid te beheersen.

Expertise en aanpak

Capgemini heeft erg veel ervaring met planning projecten. Wij helpen onze klanten met de volgende aanpak:

  1. Visie en ontwerp: Ontwikkelen van een gezamenlijke visie gebaseerd op de laatste technologische ontwikkelingen en klant hun behoeften en uitdagingen. Dit wordt gezamenlijk omgezet in een ontwerp dat met specifieke expertkennis en het management van de organisatie wordt gevalideerd.
  2. Transformeren en transitie: Creeren van een design dat getransformeerd wordt in een MVP zodat de gebruikersvriendelijkeheid getoetst kan worden. Voor de verandering in gang wordt gezet zal de basis prestaties van de huidige processen getoetst worden. Op basis daarvan worden de verbeteringen en gaten die gedicht moeten worden beschreven. Dit alles vormt de basis voor het veranderplan.
  3. Operationaliseren: Met het live gaan van het product zal een verbeterslag worden gemaakt, die met de tijd steeds verder wordt verbeterd middels strakke monitoring en bijsturen.
  4. Doorgroeien: Nadat de oplossing is geimplementeerd en de intiele resultaten heeft geleverd, wordt alles in het werk gesteld om relevant te blijven, nieuwe waarde te creeren en constante verbeteringen door te voeren in samenwerking met andere Capgemini afdelingen.

Toegevoegde waarde en track record

De belangrijkste toegevoegde waarde van Capgemini is de vele ervaring op planning oplossingen vooral in de consumentenproducten sector en de maakindustrie.

Daarnaast kunnen wij als een van de weinige bedrijven een project begeleiden vanaf het begin (strategie) tot einde (operatie middels outsourcing).

Capgemini is:

  • technologie gedreven en combineert top expertise op het gebied van technology met sterke bedrijfsmatige inzichten en processkennis
  • heeft een sterk overzicht van de oplossingen die er zijn en komen op het gebied van connect autonomous planning oplossingen
  • En wij hebben een wereldwijd network van supply chain consultants, data scientists en change agents om waarde te creeren voor de klant

Bronnen

Ontmoet onze experts

Jörg Junghanns

Operations Transformation, Supply Chain Digitization